Bio- ja kiertotalous

 

Bio- ja kiertotaloudella on iso merkitys maakuntamme toiminnalle ja elinkeinoelämälle. Toiminnan keskiössä ovat metsät, paikallinen ruoantuotanto ja kiertotalouden tukeminen. Lisäksi monipuolinen luontomme luo perustan aineettomille ekosysteemipalveluille ja esimerkiksi luontomatkailulle.

Keski-Suomessa tehdään bio- ja kiertotalouden raaka-ainevirtoihin keskittyviä tutkimus-, tuotekehitys- ja edistämishankkeita muun muassa metsä- ja peltobiotalouden sekä teollisuuden kiertotalouden parissa. Raaka-aineiden jalostamisessa painopiste on uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä. Tutkimuksen ja tuotekehityksen kohteena ovat muun muassa puukuidun uudet hyödyntämismahdollisuudet, metsänkorjuun uudet menetelmät sekä uusiutuva energia.

Puhtaat raaka-aineet ja kehitystyö näkyvät myös paikallisessa ruoantuotannossa. Paikallinen ruoka ja sen tuomat mahdollisuudet pohjaavat puhtaisiin raaka-aineisiin metsistä, vesistöistä ja pelloilta. Kehitystyötä tehdään esimerkiksi uusien proteiinilähteiden tuottamiseksi, jatkojalostuksen edistämiseksi ja paikallisen tuotannon eri jakelukanavien vahvistamiseksi. Myös biotalouden sivuvirtojen hyödyntämisen, biokaasun tuotannon ja kulutuksen edistämisen sekä uusiutumattomien raaka-aineiden talteenoton ympärillä on maakunnassamme paljon vilkasta kehitystoimintaa.

Useat rahoittamamme hankkeet Keski-Suomessa auttavat bio- ja kiertotaloutta tukemalla sen kasvavia, innovatiivisia yrityksiä verkostoitumaan ja lisäämään niiden T&K-toimintaa.


 

Keski-Suomen tuorein energiatase (29.1.2021) on luettavissa täältä: Keski-Suomen energiatase 2019

Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

aluekehitysasiantuntija

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi

Ilmastotyö, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, biotalous

Enni Huotari

Enni Huotari

aluekehitysasiantuntija

040 675 9945

enni.huotari[at]keskisuomi.fi

Luonnon monimuotoisuus, kiertotalous, osallisuus, monikulttuurisuus