Biotalous

 

Biotaloudella on iso merkitys maakuntamme toiminnalle ja elinkeinoelämälle. Keski-Suomen biotalouden keskiössä ovat metsät, paikallinen ruoantuotanto ja kiertotalous. Lisäksi monipuolinen luontomme luo perustan aineettomille ekosysteemipalveluille sekä esimerkiksi luontomatkailulle.

Keski-Suomessa tehdään biotalouden raaka-ainevirtoihin keskittyviä tutkimus-, tuotekehitys- ja edistämishankkeita sekä metsä- että peltobiotalouden parissa. Raaka-aineiden jalostamisessa painopiste on uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä. Tutkimuksen ja tuotekehityksen kohteena ovat muun muassa puukuidun uudet hyödyntämismahdollisuudet, metsänkorjuun uudet menetelmät sekä uusiutuva energia.

Puhtaat raaka-aineet ja kehitystyö näkyvät myös paikallisessa ruoantuotannossa. Paikallinen ruoka ja sen tuomat mahdollisuudet pohjaavat puhtaisiin raaka-aineisiin metsistä, vesistöistä ja pelloilta. Kehitystyötä tehdään esimerkiksi uusien proteiinilähteiden tuottamiseksi, jatkojalostuksen edistämiseksi ja paikallisen tuotannon eri jakelukanavien vahvistamiseksi.

Useat rahoittamamme hankkeet Keski-Suomessa auttavat biotaloutta tukemalla sen kasvavia, innovatiivisia yrityksiä verkostoitumaan ja lisäämään niiden T&K-toimintaa.


 

Kiertotalous

 

Uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämisen lisäksi Keski-Suomessa panostetaan kiertotalouden kehittämiseen. Biotalouden sivuvirtojen hyödyntämisen, biokaasun tuotannon ja kulutuksen edistämisen sekä uusiutumattomien raaka-aineiden talteenoton ympärillä on maakunnassamme paljon vilkasta kehitystoimintaa.


 

Keski-Suomen tuorein energiatase (29.1.2021) on luettavissa täältä: Keski-Suomen energiatase 2019

Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Aluekehitysasiantuntija

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi

Ilmastotyö, CREADIS3 biotalous, ilmastonmuutos

Enni Huotari

Enni Huotari

Projektiasiantuntija

040 675 9945

enni.huotari[at]keskisuomi.fi

Circwaste-hanke, YmpyräKS-hanke, osallisuus, monikulttuurisuus