Maakuntahallituksen kokous 17.6.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 17.6.2022 |

Maakuntahallitus sai katsauksen ja kävi evästyskeskustelun Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan luonnoksesta. Tiekartan aineisto löytyy osoitteesta hiilineutraali.keskisuomi.fi. Tiekartan luonnos tulee kommentoitavaksi 21.6-4.9.2022 väliseksi ajaksi lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

– Luonnokseen toivomme kaikilta keskisuomalaisilta mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia. Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan tukena on toiminut maakuntahallituksen asettama ohjausryhmä. Valmisteluun on osallistettu useita sidosryhmiä erilaisissa työpajoissa, kokouksissa ja keskusteluissa, maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Jyrki Niittymaa kommentoi

– Tiekartta julkaistaan verkkosivustona ja se on jatkuvasti päivittyvä ja täydentyvä. Sivustolla esitellään nykytilannetta, visiota, tavoitteita ja toimenpiteitä. Sivustolla seurataan sekä tiekartan tavoitteiden että toimenpiteiden etenemistä, aluekehitysasiantuntija Suvi Bayr jatkaa.

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen kaavaversiosta tehty Natura-arvioinnin tarveharkinta on valmistunut. Maakuntahallitus kuuli tarveharkinnan tuloksista ja päätti ehdotusvaiheeseen valmisteltavasta maakuntakaavakokonaisuudesta Natura-arvioinnin tarpeen osalta.

– Kaavan toteuttaminen ei saa yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikentää Natura-alueiden luonnonarvoja. Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto ja sen luontoarvojen turvaaminen, ympäristöpäällikkö Reima Välivaara sanoo.

Natura-arviointi tehdään Kettukankaan (Pihtipudas), Hautakankaan (Kinnula), ja Lehtomäen (Saarijärvi, Multia) tuulivoima-alueiden osalta. Lisäksi yhteisvaikutuksien osalta arviointi koskee Ilosjoen (Pihtipudas), Korkeakankaan (Karstula) ja Hanhinevan (Kyyjärvi) tuulivoima-alueita. Yhteisvaikutuksien arvioinnissa otettava huomioon myös kaikki muut tuulivoimahankkeet. Vaikutukset voivat kohdistua Seläntauksen suot (Pihtipudas, Kinnula), Multarinmeren (Pihtipudas), Saarisuon (Kyyjärvi), Haukisuon (Karstula, Soini) ja Kulhanvuoren (Saarijärvi, Multia) Natura-alueiden suojeluperusteisiin. Tarveharkinnan perusteella Kauniskangas (Kyyjärvi) jää pois maakuntakaavasta.

Kokouksessa käytiin evästyskeskustelu Keski-Suomen liiton vaikuttamisen tavoitteista seuraavaan hallitusohjelmaan. Keski-Suomen tulevaisuuden kehityksen kannalta tärkeimpiä vaikuttamisen kärkiä ja asioita viedään eteenpäin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Maakuntahallitus valitsi kuusi tavoitetta, jotka liittyivät kyberturvallisuuden, saavutettavuuden, puolustusteollisuuden ja turvallisuuden, koulutuksen ja työurien pidentämisen, energian sekä aluekehittämisen resurssointiin liittyviin teemoihin.

– Haimme maan tulevaan hallitusohjelmaan sopivan kokoisia teemoja. Tänään valittujen teemojen osalta teemme jatkotyöstämistä ja tavoitteiden viimeistelyä toimistolla. Hallituksen elokuun kokouksessa jatketaan käsittelyä. Vaikuttamistyötä tehdään suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti monen eri toimijan kanssa yhteistyössä, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen sanoo.

Maakuntahallitus kävi keskustelun työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisen lainsäädännöstä. Lakiesityksen perusteella kunnat vastaisivat työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä vuodesta 2024 alkaen.

Maakuntahallitus piti kokouksen Karstulassa ja kävi ajankohtaiskatsauksen kunnan kanssa. Lisäksi hallitus tutustui Keski-Suomen vuoden yrittäjä 2021-palkinnon saaneen konepaja OnSteel Oy:n toimintaan.

Katso kaikki maakuntahallituksen kokouksen aiheet esityslistalta    

Lisätietoja

Jyrki Niittymaa
maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja
040 705 1636
jyrki.niittymaa[at]jamsa.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi

Reima Välivaara
ympäristöpäällikkö
040 595 0918
reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

Suvi Bayr
aluekehitysasiantuntija
040 652 3848
suvi.bayr[at]keskisuomi.fi