Keski-Suomen Aikajana 1/2023: Aluetalouden kasvu hiipui loppuvuotta 2022 kohden 

2023 Ajankohtaista • 12.4.2023 | Kirsi Mukkala

Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuonna 2022 10,8 % edellisvuodesta. Koko maassa yllettiin 15,7 %:n kasvuun. Kasvu jatkui vahvana toista vuotta peräkkäin, mutta hiipui vuoden loppua kohden. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen heijastevaikutukset muun muassa energiamarkkinoihin sekä nopea inflaatiovauhti heikensivät niin kuluttajien kuin yrittäjienkin luottamusta. 

Teollisuuden ja rakentamisen vahva kasvu notkahti loppuvuonna

Liikevaihdon kasvua kirjattiin vuonna 2022 Keski-Suomessa kaikille päätoimialoille, mutta vain rakentamisen alan kasvu ylitti niukasti koko maan kasvuvauhdin. Rakentamisen alalla vuosikasvu oli Keski-Suomessa 11,3 %, ja koko maassa 9,4 %. Kasvu kertyi vuoden kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä, kun viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti hidastui ennakoiden samalla heikompia aikoja. Korkojen ja kustannusten nousu ovat hillinneet ja lykänneet rakentamishalukkuutta. Muun muassa vihreän siirtymän investointien ja korjausrakentamisen ennakoidaan vauhdittavan kasvua, mutta nopeaa käännettä ei ole näköpiirissä. 

Teollisuudessa yllettiin 12,1 %:n kasvuun, joka jäi kuitenkin lähes puoleen koko maan kasvusta. Teollisuuden liikevaihdon kasvun veturina oli metsäteollisuus sen liikevaihdon kasvaessa 15,7 % edellisvuodesta. Liiketoiminta oli erityisen tuloksellista vuoden kolmannella neljänneksellä. Teknologiateollisuudessa liikevaihto kehittyi edellisvuosia vaisummin, ja vuoden viimeisen neljänneksen kasvu oli lähes olematonta.  

Keski-Suomessa yksityisissä palveluissa liikevaihdon kasvu oli 8,0 % vuonna 2022. Esimerkiksi hyvän voinnin klusteri (sis. majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetoiminnan, urheilutoiminnan sekä huvi- ja virkistyspalvelut) kiihdytti jopa 23,7 %:n kasvuun ja osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut, eli KIBS-alat (Knowledge Intensive Business Services) kasvoivat 6,4 %. Kaupan alalle liikevaihdon kasvua kertyi 4,9 %. Hintojen ja korkojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa ja luottamusta talouteen, minkä takia kulutuksen ennakoidaan vähenevän. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tämä näkyi vasta hienoisena kasvun hidastumisena yksityisissä palveluissa. Vaikutusta ovat osaltaan pehmentäneet korona-ajalta kertyneet säästöt ja suotuisa työllisyyskehitys. 

Vienti toipuu hiljalleen

Jämsän Kaipolan tehtaan lakkauttaminen iski rajusti Keski-Suomen vientiliikevaihtoon. Ahdingosta kyllä toivutaan, mutta se tapahtuu hitaasti. Maakunnan suurimmista vientialoista metsäteollisuuden vientiliikevaihto kasvoi vuonna 2022 vahvasti heikkojen vuosien jälkeen. Teknologiateollisuuden viennin pitkään jatkunut kasvu kääntyi puolestaan laskuun. Vientimarkkinoiden vaikeudet näkyivät erityisesti teknologiateollisuuden vientiliikevaihdon reippaana laskuna vuoden viimeisellä neljänneksellä. 

Kasvua kaikilla seuduilla – Äänekoski kärjessä

Seuduittain tarkasteltuna Äänekoskella yritysten liikevaihdon kasvu 18,1 % vuonna 2022 ylitti ainoana seutuna koko maan kasvun. Jämsässä Kaipolan tehtaan myötä menetettyä liikevaihtoa kurottiin kiinni 13,8 %:n kasvulla. Saarijärven–Viitasaaren seudulle kasvua kertyi 11,5 %, Keuruun seudulle 10,0 % ja Jyväskylän ja Joutsan seuduilla yllettiin 9,0 %:n kasvuun. Joutsaa lukuun ottamatta kaikilla Keski-Suomen seuduilla talouden hiipuminen vuoden lopulla heijastui liikevaihdoissa. 

Seuraava Keski-Suomen Aikajana julkaistaan lokakuussa 2023, jolloin tarkastellaan maakunnan elinkeinoelämän kehitystä vuoden 2023 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta.  

Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan ja seutujen elinkeinoelämän kehitystä tuoreilla ja havainnollisilla indikaattoreilla. Sen tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, Keulink Oy, Äänekosken kaupunki, Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja Saarijärven kaupunki. 

Lue aineisto kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme: Keski-Suomen Aikajana 1/2023 

Lisätiedot:

Kirsi Mukkala
aluekehitysasiantuntija
040 595 0002
kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi