Maakuntajohtajan maisemia (Osa 4)

2023 Ajankohtaista Blogi • 27.6.2023 | Pekka Hokkanen

Keski-Suomen elinvoimaisuutta voi vielä terästää hyvällä yhteistyöllä

Yrittäjien elinvoimabarometri toteutettiin ensimmäistä kertaa maakunnallisena kyselynä. Sijoitumme kyselyssä 18 maakunnan joukossa sijalle kymmenen. Tulos kertoo kiistatta siitä, että Keski-Suomen elinvoimassa on kirittävää ja yhteisessä tekemisessä terästettävää.

Vastaajat näkevät haasteita erityisesti maakunnan saavutettavuudessa sekä yleisessä elinvoimaisuudessa ja sen tulevaisuusnäkymissä. Keski-Suomen vahvuutena näyttäytyy tässäkin kyselyssä yhteistyö ja vahva verkostoituminen. Maakunnan toimijat ovat aktiivisessa vuoropuhelussa ja edunvalvonnan tavoitteet ovat yhteiset. Keski-Suomen puoleensavetävyys on verraten hyvä, erityisesti osaavan työvoiman ja koulutuspalveluiden osalta.

Keski-Suomen yrittäjät haastoivat maakunnan toimijoita osin elinvoimabarometrin tulosten innoittamana yhteiseen elinvoimalupaukseen. Nyt on syytä kääriä hihat ja tarttua toimeen. Maakunnan kehittämisen tavoitteet ovat selkeät ja valmius yhteiseen elinvoiman edistämiseen hyvät.

Vahvan verkostoyhteistyön varaan on hyvä rakentaa. Yrittäjäjärjestön haasteen ottivat vastaan maakunnan liiton ohella maakunnan merkittävät oppilaitokset Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen ELY-keskus ja MTK Keski-Suomi sekä maakunnan kansanedustajat. Keski-Suomen kuntien kanssa laaditaan omat elinvoimalupaukset. 

Keski-Suomen elinvoimaisuutta ja yrittäjämyönteisyyttä voidaan edistää monin erilaisin toimin. Jo nyt on tunnistettu toimivan vuoropuhelun tärkeys, sujuvat kaavoitus-, lupa- ja rahoitusprosessit, yrittäjämyönteiset hankinnat, jatkuva oppiminen ja yrittäjyyskasvatus, yritysvaikutusten arviointi, yleinen yrittäjyyteen kannustaminen sekä maakunnan yhteisten edunvalvontatavoitteiden kirkastaminen.

Kaikki toimet edistävät ja vahvistavat lopulta maakunnan veto- ja pitovoimaa. Ja eiköhän ne tulokset parane samalla myös seuraavaan elinvoimabarometriin – on hyvä tavoitella kunnianhimoisesti kelpo sijoitusta myös siinä kisassa. 

Tunnistan tässä oivan mahdollisuuden myös Keski-Suomen maakuntabrändin vahvistamiselle. Olemme hiukan hajuton ja mauton maakunta perinteisten heimomaakuntien rinnalla; Keski-Suomella ei ole jotain tiettyä vahvaa historiallista ominaispiirrettä. Voimme saavuttaa elinvoimaisemman mielikuvan vain yhdessä tekemällä. 

Uunituoreessa hallitusohjelmassa on joukko linjauksia, jotka edistävät osaltaan elinvoimalupauksen suuntaamaa tavoitetta. Tervehdin ilolla muun muassa luvitusprosessien jouhevoittamista, maakunnan saavutettavuutta lisääviä kirjauksia sekä panostuksia tki-toimintaan ja koulutukseen. Odotan mielenkiinnolla kaikkia niitä toimia, jotka edistävät erityisesti vihreän siirtymän ja puolustusteollisuuden investointeja myös Keski-Suomeen.  

Vaan nyt kutsuvat jo meitä kesälaitumet – toivotan keskisuomalaisille oikein hyvää ja aurinkoista kesää!

Maakuntajohtaja Pekka Hokkasen ajatuksia julkaistaan noin joka toinen kuukausi Keskisuomalainen-lehden Vierailija-palstalla ja Keski-Suomen liiton Maakuntajohtajan maisemia -blogissa. Tämä 27.6.2023 julkaistu kolumni on sarjan neljäs.