Hyvä vointi ja turvallisuus -rahoitusta jaettiin miljoona euroa

2022 Ajankohtaista • 25.10.2022 |

Keski-Suomen liitto rahoitti Hyvä vointi ja turvallisuus -rahoitushaussa kehittämishankkeita yli miljoonan euron edestä. Rahoitushaku oli kohdennettu erityisesti keskisuomalaisille yleishyödyllisille toimijoille, kuten järjestöille, säätiöille ja seurakunnille. Rahoitusta oli tarjolla toimenpiteisiin, jotka edistävät keskisuomalaisten hyvää vointia ja turvallisuutta. Hakemuksia saapui yhteensä 24 ja rahoitusta haettiin yli kolmen miljoonan euron edestä. Haetun rahoituksen määrä vaihteli 22 000–199 000 euron välillä.

– On hienoa nähdä, miten aktiivisesti keskisuomalaiset järjestöt ja yhdistykset hakivat rahoitusta. Tämä kertoo sekä onnistuneesta viestinnästä, että siitä että järjestöillä on tahtoa ja taitoa ryhtyä erilaisiin kehittämistoimiin hyvinvoinnin edistämiseksi, toteaa aluekehitysasiantuntija Heidi Kervinen.

– Järjestöt tavoittavat hyvin erityisesti niitä kohderyhmiä, jotka esimerkiksi julkisella puolella saattavat jäädä ulkopuolelle, joten on tärkeää, että järjestöjen toiminta maakunnassa on aktiivista.

Hyvinvointialue oli mukana arvioinnissa

Hankehakemuksia arvioitiin kahdessa erässä: 16.6. mennessä saapuneet ja 30.8. mennessä saapuneet. Arviointiryhmässä mukana oli myös hyvinvointialueen edustaja, ja monien hankkeiden toimet koskettivatkin myös hyvinvointialuetta.

Rahoitusta myönnettiin yhteensä 13 hankkeelle. Hankkeiden aiheet, kohderyhmä ja laajuus vaihtelivat paljon, mutta yhteistä kaikille oli niiden tavoite edistää keskisuomalaisten hyvinvointia ja/tai turvallisuutta. Rahoitettavat hankkeet liittyvät muun muassa oppimisvaikeuksien hoitoon, senioreiden verkko-opetukseen, itsemurhien ehkäisyyn, urheilijoiden psyykkiseen valmennukseen ja luontohyvinvointimenetelmien hyödyntämiseen sote-henkilöstössä.

Rahoitettaviin hankkeisiin voit nyt tutustua tarkemmin Keski-Suomen liiton verkkosivuilla. Rahoitetut hankkeet -sivulta löydät hankkeiden julkiset kuvaukset ja yhteyshenkilöt, ja tämän kohdennetun rahoitushaun hankkeisiin pääset tutustumaan tarkemmin Power BI-raportin “Hyvä vointi ja turvallisuus” -välilehdellä.

Lisätietoa

Heidi Kervinen
Aluekehitysasiantuntija
040 612 4994
heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi

Pirjo Peräaho
Aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi