Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

 

Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään

 

 Olemme laatimassa Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa uutta maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (LJS). Suunnitelma sisältää liikennejärjestelmän maakunnalliset ja ylimaakunnalliset kehittämistavoitteet sekä toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suunnitelmassa tarkastelemme liikennejärjestelmää kaikkien liikennemuotojen näkökulmasta. Suunnitelman keskeisinä lähtökohtina toimivat muun muassa maakunnan omat aluekehittämisen tavoitteet sekä valtakunnallisen liikennepolitiikan tavoitteet ja reunaehdot.  


 

Miksi nyt?

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisellä vastaamme liikennesektorin murrokseen kuten liikennesektoria koskevien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen sekä toimintaympäristön muuttumiseen (liikenteen palveluistuminen, digitalisaatio, kaupungistuminen jne.). Ajantasaisella maakunnallisella suunnitelmalla vaikutamme myös valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Nykyinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on vuodelta 2012.


 

Vaiheet, aikataulu ja osallistuminen

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmamme laaditaan tiiviissä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmätahojemme ja Keski-Suomen kuntien kanssa.

 Ensimmäisessä vaiheessa laadimme kuvaukset maakunnan liikennejärjestelmän ja toimintaympäristön nykytilasta. Kävimme tavoitekeskustelun keväällä 2019, jonka jälkeen pohdimme tarkemmin toimenpiteitä. Tavoitteemme on, että valmis liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksytään maakuntahallituksessa syksyllä 2020.

Työmme etenemistä voi seurata verkkosivujemme, Keski-Suomen liikennejärjestelmän teemasivuston sekä Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen somekanavien kautta.


Keski-Suomen liikennejärjestelmän teemasivustolle


 

 

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

Suunnittelupäällikkö

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi