Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

 

Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Suunnitelma sisältää liikennejärjestelmän maakunnalliset ja ylimaakunnalliset kehittämistavoitteet sekä toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suunnitelmassa tarkastelemme liikennejärjestelmää kaikkien liikennemuotojen näkökulmasta. Suunnitelman keskeisinä lähtökohtina toimivat muun muassa maakunnan omat aluekehittämisen tavoitteet sekä valtakunnallisen liikennepolitiikan tavoitteet ja reunaehdot.  

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti.  Päivittämisellä vastaamme liikennesektorin murrokseen kuten liikennesektoria koskevien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen sekä toimintaympäristön muuttumiseen (liikenteen palveluistuminen, digitalisaatio, kaupungistuminen jne.). Ajantasaisella maakunnallisella suunnitelmalla vaikutamme myös valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (Liikenne 12).


Vaiheet, aikataulu ja osallistuminen

Voimassa oleva liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin tiiviissä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmätahojemme ja Keski-Suomen kuntien kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa laadimme kuvaukset maakunnan liikennejärjestelmän ja toimintaympäristön nykytilasta. Kävimme tavoitekeskustelun keväällä 2019, jonka jälkeen pohdimme tarkemmin toimenpiteitä. Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksyttiin maakuntahallituksessa lokakuussa 2020.

Maakuntahallituksen hyväksymä (23.10.2020) liikennejärjestelmäsuunnitelma


Liityntäpysäköintistrategia

Keski-Suomen liityntäpysäköintistrategialla tuetaan valtakunnallisia ja alueellisia liikenteen saavutettavuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta tavoittelevia linjauksia. Joukkoliikenteen liityntäpysäköinnin kehittämisellä voidaan edistää liikenteen päästöjen vähentämistä ja liikennejärjestelmän tehokkuutta, kun automatkoja siirrytään tekemään joukkoliikenteellä. Liityntäpysäköintiä tulee kehittää voimakkaimmin siellä, missä sillä on suurin vaikuttavuus. Liityntäpysäköinnin tulee tukea ylimaakunnallista ja jopa kansainvälistä liikkumista, mikä tarkoittaa suurimpien rautatieasemien, kaukoliikenteen linja-autopysäkkien sekä Jyväskylän lentoaseman painottamista.

Strategiassa muodostettiin neliportainen liityntäpysäköintialueiden luokittelu: valtakunnallinen, seudullinen, paikallinen ja pienimuotoinen. Luokkia erottavat esimerkiksi joukkoliikenteen tarjonta, autopaikkamäärä, pyöräpysäköinnin merkitys ja kaupallinen palvelutarjonta. Liityntäpysäköinnin kehittämiskohteet on valittu eri puolilta maakuntaa hyödyntäen laaja-alaista data-analyysia, kyselyitä ja asiantuntija-arvioita. Kohteissa on riittävästi käyttäjien kysyntää ja joukkoliikenteen tarjontaa, minkä lisäksi ne sijoittuvat yleensä osaksi yhdyskuntarakennetta, mikä parantaa kestävyyttä ja kustannustehokkuutta.

Liityntäpysäköinnin strategiassa on otettu huomioon Jyväskylän lentoaseman rooli, jonka kautta seudullinen saavutettavuus ja liiketoiminta kytkeytyvät osaksi kansainvälisiä yhteyksiä.

Vaihtelevan maanomistuksen ja liikkumistarpeiden takia liityntäpysäköintiä on kehitettävä asukaslähtöisesti sekä julkisten kuin yksityisten toimijoiden kanssa yhteistyössä. Kokeilujen kautta tulee etsiä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa kaikille osapuolille.

Liityntäpysäköinnin toimivuuden ratkaisee kuitenkin kokonaisuus: yksin liityntäpysäköinti ei paranna liikkumisen olosuhteita vaan panostusta tarvitaan myös joukkoliikenteeseen, kulkuyhteyksiin, informaatioon sekä liikennejärjestelmän esteettömyyteen ja saavutettavuuteen.

Tutustu aineistoon

Keski-Suomen liityntäpysäköintistrategia (raportti, 2022)
Keski-Suomen liityntäpysäköintistrategia esittelyaineisto (2022)
Keski-Suomen liityntäpysäköintistrategia pysäkkikortit (2022)

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi