Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

 

Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on päivitetty

 

Suunnitelma sisältää liikennejärjestelmän maakunnalliset ja ylimaakunnalliset kehittämistavoitteet sekä toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suunnitelmassa tarkastelemme liikennejärjestelmää kaikkien liikennemuotojen näkökulmasta. Suunnitelman keskeisinä lähtökohtina toimivat muun muassa maakunnan omat aluekehittämisen tavoitteet sekä valtakunnallisen liikennepolitiikan tavoitteet ja reunaehdot.  


 

Miksi nyt?

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisellä vastaamme liikennesektorin murrokseen kuten liikennesektoria koskevien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen sekä toimintaympäristön muuttumiseen (liikenteen palveluistuminen, digitalisaatio, kaupungistuminen jne.). Ajantasaisella maakunnallisella suunnitelmalla vaikutamme myös valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (Liikenne 12).


 

Vaiheet, aikataulu ja osallistuminen

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmamme laadittiin tiiviissä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmätahojemme ja Keski-Suomen kuntien kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa laadimme kuvaukset maakunnan liikennejärjestelmän ja toimintaympäristön nykytilasta. Kävimme tavoitekeskustelun keväällä 2019, jonka jälkeen pohdimme tarkemmin toimenpiteitä. Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksyttiin maakuntahallituksessa lokakuussa 2020.

Maakuntahallituksen hyväksymä (23.10.2020) liikennejärjestelmäsuunnitelma


Keski-Suomen liikennejärjestelmän teemasivustolle


 

 

Vastaa kyselyyn liityntäpysäköinnistä

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

Suunnittelupäällikkö

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi