Yritysten ympäristövastuuta edistetään Keski-Suomessa yhteistyöllä

Blogi • 4.6.2020 | Enni Huotari

 

Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto jakaa tietoa ja hyviä käytänteitä yritysten ympäristövastuusta. Ympäristövastuu tukee kestävällä tavalla yrityksen liiketoimintaa. Verkosto on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille yrityksille.

Vastuulliseen yritystoimintaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota sekä yritysten, sijoittajien että kuluttajien keskuudessa. Yrityksillä, yhdessä muiden yhteiskunnan sektoreiden kanssa, onkin merkittävä vastuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa.

Yritysten ympäristövastuu on yksi yritysvastuun osa, joka viittaa yrityksen ympäristövaikutusten tiedostamiseen ja haitallisten ympäristövaikutusten hillitsemiseen. Ympäristövastuuseen kuuluu esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, vesien, ilman ja maaperän suojelu, jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys, ilmastonmuutoksen hillintä sekä luonnonvarojen tehokas käyttö.

Keski-Suomen liitto on mukana pyörittämässä alkuvuodesta käynnistynyttä YMPYRÄKS – Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkostoa, jonka tavoitteena on yhdessä ratkoa vastuullisuustyöhön liittyviä haasteita ja luoda niihin toimivia ratkaisuja.

Verkoston perustajia ovat Keski-Suomen liiton lisäksi Business JyväskyläKeski-Suomen kauppakamari ja Keski-Suomen Yrittäjät. Verkosto on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille yrityksille ja sen toiminta kehittyy koko ajan.


Ympäristövastuu edistää kestävää kehitystä ja luo yritykselle lisäarvoa

Ympäristölainsäädäntö ohjaa yritysten toiminnan vaikutuksia ympäristöön, mutta yritysten ympäristövastuu perustuu vahvasti omaehtoiseen haluun toimia ympäristöä kunnioittaen. Ympäristövastuu usein myös tukee yrityksen taloudellisia tavoitteita. Resurssien säästeliäämpi käyttö ja menetelmien tehostaminen nostavat kannattavuutta, jolloin samanaikaisesti säästyy rahaa ja ympäristö kiittää. Kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisempia, joten vastuullinen toiminta tuo yrityksille myös mainearvoa.

Yritysten ympäristövastuu, tai yritysvastuu laajemmin, ei rajoitu pelkästään yritysten omaan toimintaan vaan yrityksen tuotteiden tai palveluiden koko elinkaareen. Ympäristövastuussa yhdistyy monia erilaisia teemoja ja teemojen kokonaisuus voikin tuntua monimutkaiselta. Verkostotyöskentelyllä saa apua ja tukea ympäristövastuutyön aloittamiseen ja kehittämiseen. Verkosto haluaa lisätä tietoa yritysten ympäristövastuusta, jakaa kokemuksia ja oppia hyviä käytänteitä toisilta.

Verkoston kautta kehitetään myös ympäristövastuuseen linkittyvää oppilaitosyhteistyötä, esimerkiksi etsimällä yrityksiltä sopivia kehittämisprojekteja ja harjoitustöitä opiskelijoille. Kevään aikana verkosto on järjestänyt myös erilaisia tapahtumia.

Yrityksillä onkin nyt hyvä hetki panostaa yritysvastuuseen. Yritysvastuusta tai yritysten ympäristövastuusta ei ole vielä olemassa tiukkaa määritelmää tai lakipykälää, mutta yritysvastuulait etenevät sekä kansallisesti että EU-tasolla. Yritysvastuun sääntelyn edistämisen tärkeys on muun muassa nostettu esiin Marinin hallitusohjelmassa.

Etupainotteisesti ympäristövastuulliseen suuntaan toimintaansa kehittävät yritykset ovat lakien voimaan tullessa valmiimpia kuin ne yritykset, jotka vasta silloin aloittavat ympäristövastuun huomioimisen.


Lue lisää YMPYRÄKS-verkostosta ja liity mukaan!

Biobord-keskustelualusta


Lisätietoja:

Suvi Bayr
projektipäällikkö
040 652 3848
suvi.bayr[at]keskisuomi.fi

Tanja Oksa
Business Jyväskylä
tanja.oksa[at]jyvaskyla.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!