Keski-Suomen kansanedustajien yhteinen talousarvioaloite: valtatie 9 Lievestuoreen kohdan parantamiseen 27 miljoonaa euroa

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 3.10.2022 |

Keski-Suomen kansanedustajat ehdottavat yhteisessä talousarvioaloitteessaan määrärahan lisäämisestä valtatien 9 Lievestuoreen kohdan parantamiseen yhteensä 27 miljoonaa euroa.

Valtatie 9 Lievestuoreen kohdan tiesuunnitelma on valmis ja lähtee hyväksymiskäsittelyyn vielä tämän vuoden aikana. Suunnitellulla hankkeella lisätään liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Uudet liittymäjärjestelyt tukevat valtatien varren maankäytön kehittämistä sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä valtatien poikki ja yhteyttä valtatieltä Lievestuoreen taajamaan.

–  Ysitie on merkittävä ja keskeinen osa itä-länsisuuntaista poikittaisyhteyttä niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeella on tärkeä merkitys elinkeinoelämän toimintaedellytyksille, alueen kilpailukyvylle ja eritysesti liikenneturvallisuudelle. Haluamme pitää asiaa vireillä tulevaisuuden kannalta, vaikkemme nyt saisi hankkeelle rahoitusta pysyvästi, Keski-Suomen kansanedustajien puheenjohtaja Joonas Könttä (kesk.) kommentoi talousarvioaloitetta.

Suunnittelualueella sijaitseva valtateiden 9 ja 13 liittymä on nykyisin 4-haarainen tasoliittymä, jossa on haasteellisia sujuvuus- ja turvallisuusongelmia. Liittymä on Keski-Suomen onnettomuusaltteimpia ja sen toimimattomuudesta aiheutuu merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille ja joukkoliikenteelle.

Lisätietoa

Keski-Suomen kansanedustajien puheenjohtaja
Joonas Könttä
p.040 562 7598
joonas.kontta(at)eduskunta.fi