Kannanotot: Maaseudun ja kansallisen aluekehittämisen rahoitukset tulee säilyttää  

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 18.9.2023 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen liitto on mukana kahdessa viime viikolla julkaistussa kannanotossa. Kannanotoilla muistutetaan maaseudun ja aluekehittämistyön rahoituksen tarpeellisuudesta. 

Keski-Suomen liitto yhdessä Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen kanssa esittää syvän huolensa hallitusohjelmassa määritettyihin 240 miljoonan euron leikkauksiin Suomen alueellisen ja paikallisen maaseudun kehittämisen (CAP-suunnitelma, mom. 30.10.64) rahoituksessa. 

Maakuntaliitot muistuttavat, että Suomen CAP-suunnitelma ja sen toimeenpanoon kohdennettava rahoitus on keskeinen väline maaseutuyrittäjyyden ja maaseudun elinvoimaisuuden parantamisessa sekä esimerkiksi hajautetun energiatuotannon ja biotalouden ratkaisujen kehittämisessä.  

Kehittämistoiminnan rahoitusta leikkaamalla myös EU:n rahoitusosuudet pienenevät merkittävästi. Kun hallitusohjelman mukaan kansallisesti rahoitettu yritysten kehittämishankkeiden tuki ja yritysten kehittämispalvelut lakkautetaan, kerrannaisvaikutukset ovat suuret.  

Tutustu koko kannanottoon 

Keski-Suomen maakuntajohtaja Pekka Hokkanen esittää yhdessä muiden maakuntajohtajien kanssa, että kaikille maakunnan liitoille kohdennettavaa kansallista aluekehittämisrahaa tulisi lisätä valtion talousarvioon ja sitä tulisi olla saatavilla pitkäjänteisesti ja ennustettavasti tulevina vuosina. Rahoitusvaltuus on vuosittain ollut noin 40 miljoonaa euroa.

Maakuntajohtajien kannanoton mukaan alueelliset toimenpiteet luovat edellytyksiä Suomen elinvoimalle sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnille, joilla vaikutetaan myös työllisyys- ja elinkeinopalveluiden tarpeeseen. Alueen kehittämisraha toimii nopeasti ja joustavasti kohdennettavana maakuntaohjelmien toimeenpanon välineenä, jolla pienillä panostuksilla aikaansaadaan merkittävä vipuvaikutus.  

Tutustu koko kannanottoon

 

Lisätietoja:  

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi