Keski-Suomen Aikajana 2/2022: Heikko edellisvuosi ja talouden nopea elpyminen siivittivät kasvua vuonna 2021

Ajankohtaista Tiedotteet • 8.4.2022 | Kirsi Mukkala

Vuonna 2021 Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 7,5 % edellisvuodesta. Koko maassa yllettiin 10,6 %:n kasvuun. Kasvuprosentit kertovat talouden nopeasta elpymisestä, mutta myös vuoden 2020 heikosta tilanteesta, johon nousua peilataan. Kasvua edistivät liiketoiminnan rajoitteiden asteittainen purkaminen, patoutunut yksityinen kysyntä ja voimakkaat talouden elvytystoimet. Maailmantalous oli myös nopeassa kasvussa vuonna 2021. 

Kaikki päätoimialat kasvussa – vienti kangertelee 

Kaikille päätoimialoille kirjattiin kasvua vuonna 2021. Keski-Suomessa kaupan alan liikevaihdon vahva kasvu jatkui peräti 7,7 %:lla. Kauppaketjut tekivät jopa ennätyksellisiä tuloksia. Koko maasta poiketen Keski-Suomessa kaupan ala ei koronasta notkahtanut.  

Koronan runtelema yksityinen palvelusektori pääsi kasvuun 7,3 %:lla heikon vuoden 2020 jälkeen. Vuosi 2020 jääneekin poikkeukseksi vuodesta 2010 alkaneella palveluiden kasvun uralla, vaikkakin talouden epävarmuus on suurta. Keski-Suomen hyvän voinnin klusteri sisältää majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetoiminnan, urheilutoiminnan sekä huvi- ja virkistyspalvelut. Ulkomaisen matkailun puuttuessa lähes kokonaan ja tapahtumien ollessa tauolla nämä yksityisen palvelusektorin alat menettivät 26,5 % liikevaihdostaan vuonna 2020. Liikevaihto kehittyi niukasti miinusmerkkisesti myös vuonna 2021. 

Rakentamisen alan liikevaihto kasvoi vuonna 2021 6,2 % edellisvuodesta. Kirri-Tikkakoski –tiehanke valmistui vuoden 2021 loppuun ja teollisuusrakentaminen oli maakunnassa vilkasta.  

Keski-Suomessa teollisuuden liikevaihdon 4,7 %:n kasvu jäi selvästi pienemmäksi kuin koko maan 12,8 %:n kasvu. Kaipolan tehtaan lakkauttamisen jälkeen kurottavaa riittää, mutta suunta näyttäytyy toiveikkaasti ylöspäin.  

Kaipolan aluetalousvaikutus näkyy erityisesti maakunnan vientiliikevaihdossa. Vienti kasvoi vuonna 2021 vain 3,1 % erittäin heikosta edellisvuodesta, koko maan kasvun yltäessä 15,8 %:iin. Metsäteollisuuden viennistä hävisi neljännes vuonna 2020 ja vuodelle 2021 laskua tuli 5,4 % lisää huolimatta siitä, että Äänekosken biotuotepainotteinen teollisuus kasvoi vahvasti. Maakunnan teknologiateollisuus on ollut vahvassa vedossa pitkään ja vuosittainen vientiliikevaihdon kasvu on vakiintunut 6 – 8 %:n tasolle. Tilauskirjat ja investoinnit ennakoivat suotuisan kehityksen jatkuvan. 

Henkilöstömäärä elpyi koronasta nopeasti 

Keski-Suomen yritysten henkilöstömäärä kasvoi 2,7 % vuonna 2021 edellisvuodesta. Kasvu kertyi erityisesti yksityisistä palveluista ja kaupan alalta. Rakentamisen alalla ja teollisuudessa henkilöstömäärä pysytteli vuoden 2020 tasolla. Useat keskisuomalaiset yritykset eri toimialoilta kertovat osaavan työvoiman puutteesta. Yritysten hyvästä kehityksestä ja työvoiman kysynnästä huolimatta Keski-Suomi pitää edelleen paikkaansa toiseksi korkeimman työttömyysasteen maakuntana. 

Seuduille kovia kasvuprosentteja 

Seuduittain ja vuositasolla tarkasteltuna Jyväskylän ja Saarijärvi-Viitasaaren seuduilla yritysten kokonaisliikevaihto ei painunut miinukselle korona-aikana. Jämsän seutua lukuun ottamatta kaikkien seutujen liikevaihdot kasvoivat vahvasti vuonna 2021. Kovinta kasvu oli Äänekosken seudulla, 21,4 %. Saarijärvi-Viitasaaren seudulla yritysten liikevaihto kasvoi 15,1 % vuonna 2021, Keuruun seudulla 13,1 %, Jyväskylän seudulla 8,9 % ja Joutsan seudulle kirjattiin 6,9 %:n kasvu.  

Myös yritysten henkilöstömäärä vuonna 2021 kasvoi voimakkaimmin Äänekosken seudulla, 4,0 %. Jyväskylän ja Keuruun seuduilla yritysten henkilöstömäärä kasvoi 3,2 %. Saarijärvi-Viitasaaren seudulla kasvua kertyi 2,6 % ja Joutsan seudulla 2,3 %. Jämsän seudulla henkilöstömäärä laski 3,5 % edellisvuodesta. 

Seuraava Keski-Suomen Aikajana julkaistaan lokakuussa 2022, jolloin tarkastellaan maakunnan elinkeinoelämän kehitystä vuoden 2022 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta.  

Aikajanan tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, Keulink Oy, Äänekosken kaupunki, Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy sekä Saarijärven kaupunki. 

 Lue aineisto kokonaisuudessaan: Keski-Suomen Aikajana 2/2022