Vaikuttavuuden arviointi: Älykäs erikoistuminen luo pohjaa kasvulle

Ajankohtaista • 12.9.2019 | Ks-liitto

Keski-Suomen strategiset painopisteet koetaan alueen elinvoimaisuuden kehittämisen kannalta tärkeiksi ja luonteviksi. Keski-Suomessa älykkään erikoistumisen strategiana toimii maakuntaohjelma vuosille 2018 – 2021. Strategia on selkeyttänyt päämääriä ja ohjannut toimintaa ja tavoitteita maakunnassa. Keskeinen hyöty on ollut myös verkostoituminen ja uusien kumppanuuksien syntyminen. Uutta hanke- ja tutkimustoimintaa pidetään tärkeimpinä strategian tuloksina.

Keskeisimpinä kehityskohteina nähdään rahoitusinstrumenttien yhteistyö ja hyödyntäminen alueellisella ja kansallisella tasolla, seuranta ja arviointi sekä uusien hanketoimijoiden aktivoiminen.

Johtopäätökset käyvät selville tuoreesta Länsi-Suomen maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuuden arvioinnista. Tarkastelu kohdistui Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan tekemiin valintoihin ja niiden vaikuttavuuteen. Strategiatyön taustalla on Euroopan unionin jäsenmaille ja näiden alueille osoittama kehotus tutkimus- ja innovaatiostrategioiden laatimiseen.

Nyt julkaistavan arvioinnin mukaan Länsi-Suomessa kärkialojen ympärille on syntynyt lisää opetusta ja tutkimusta. Hankerahoitus on tuonut konkretiaa valittuihin kärkiin luomalla yhteistyötä ja mahdollistamalla tutkimusta ja tuotekehitystä. Valinnat myös auttavat maakuntia kansainvälisten kumppaneiden löytämisessä. Arvioinnissa painotetaan, että samoja kehittämisvalintoja tehneiden maakuntien tulisi tehdä keskenään enemmän yhteistyötä, jotta niillä olisi edellytyksiä menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

Owal Groupin laatima arviointi on osa Pirkanmaan liiton toteuttamaa, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tukea saanutta Uutta luovat maakunnat -hanketta.

Lue lisää:

Keski-Suomen älykkään erikoistumisen strategian vaikuttavuuden arviointi
Koko alueen laajempi arviointi: Länsi-Suomen älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuus

 

Lisätiedot:

Pekka Hokkanen, aluekehitysjohtaja, Keski-Suomen liitto, puh. 040 595 0016, pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Elina Hykkönen, ohjelmajohtaja Pirkanmaan liitto, puh. 050 326 1500, elina.hykkonen(at)pirkanmaa.fi

Mia Toivanen, partner, Owal Group Oy, puh. 040 566 7536, mia(at)owalgroup.com

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!