Maakuntavaltuuston kokous 2.12.2022

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 2.12.2022 |

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton talousarvion 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025. Suunnitelmakauden toiminnallisina tavoitteina ovat maakuntastrategian edistäminen, vaikuttamistyö sekä Keski-Suomen liiton talouden ja asiantuntijuuden vahvistaminen.  

– Keski-Suomen rooli kansallisen puolustuksen, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaamisessa sekä kyberturvallisuudessa on merkittävä ja kasvava. Korona-aika ja sota Euroopassa ovat edellyttäneet valppautta ja muutosvalmiutta myös Keski-Suomen liiton toiminnassa. Vain sillä tavalla voimme täyttää tehtäväämme alueen elinvoiman, kilpailukyvyn ja kaikkien keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistäjänä, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen sanoo. 

– Tuleva eduskuntavaalivuosi tarkoittaa uutta hallitusohjelmaa ja siihen vaikuttamista. Keski-Suomelle keskeiset edunvalvonnan teemat liittyvät kyberturvallisuuteen, saavutettavuuteen, puolustusteollisuuteen ja turvallisuuteen, koulutukseen, osaavaan työvoimaan ja työurien pidentämiseen, energiaratkaisuihin sekä aluekehittämisen resurssointiin, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen jatkaa. 

Taloussuunnitelma 2023–2025 on laadittu siten, että liiton taseessa oleva alijäämä saadaan katettua. Talousarvio vuodelle 2023 osoittaa 25 000 euroa ylijäämää. Talous- ja toimintasuunnitelmassa on huomioitu Keski-Suomen kuntien antama palaute liiton toiminnasta ja taloudesta. 

– Rahoitustehtävien hoito ja vaikuttamistyö saivat kiitosta Keski-Suomen kuntien palautteissa. Liiton toiminta koettiin tehokkaaksi ja ennustettavaksi sekä suunnitellut toimet oikein mitoitetuksi, Hanna Reini sanoo. 

Maakuntavaltuusto sai katsauksen Keski-Suomen liiton tulevasta rahoituksesta ja oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahoituksesta. Ensi vuonna Keski-Suomen liitolla on käytettävissä 27,5 miljoonaa euroa maakunnan kehittämiseen. Myönnettävää tukea on lähes viisinkertainen normaaliin vuoteen nähden. Rahoituksesta JTF-rahaston osuus on 17,6 miljoonaa euroa. Rahaston toimeenpanon aikataulu on hyvin tiukka, koska pääosa hankkeista on valmistuttava kesään 2026 mennessä.   

– JTF-rahoitus kohdennetaan aluetalouden uudistamiseen ja monipuolistamiseen sekä aluetaloutta vahvistavaan TKI-toimintaan. Ensimmäinen rahoituskierros laitetaan heti käyntiin, kun kansallinen EURA-palvelu sen mahdollistaa. Nyt on ainutkertainen mahdollisuus laittaa liikkeelle isoja hankkeita, aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho avaa JTF-valmistelua.  

Maakuntavaltuusto sai katsauksen Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartasta. Sen taustalla on joulukuussa 2021 hyväksytty Keski-Suomen strategia, jossa on vahva kokonaiskestävyyden periaate ja jossa maakunnallinen hiilineutraaliustavoite on asetettu vuoteen 2030. Tiekartan tavoitteena on hiilineutraaliuuden lisäksi päästövähennystavoite -80 % kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2007. Tiekartta huomioi niin taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset kuin kulttuurillisetkin näkökulmat tasapainoisesti. Tiekarttaa on valmisteltu laajasti sidosryhmiä osallistaen. Tiekartan valmistelu alkoi vuosi sitten ja maakuntahallitus hyväksyi tiekartan syyskuussa 2022. Tiekarttaan voi tutustua täältä: https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/ 

 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti maakuntavaltuustoaloitteen koskien Päijänteen biosfäärialuetta.  

Ennen kokousta maakuntavaltuusto piti aamukoulun maakuntakaavaan liittyen. Keski-Suomen liiton alueiden käytön asiantuntijat ja selvitysten tekijät esittelivät Keski-Suomen maakuntakaava 2040 ehdotusvaiheen valmistelua, selvityksiä ja vaikutusten arviointia. Aamukoulussa käsiteltiin maisemavaikutusten arviointia, tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä, sähkönsiirron kokonaisuutta, Natura-arviointia sekä maakotka- ja metsäpeuraselvityksiä.  

-Maakuntavaltuuston päätettäväksi tuodaan ensi vuonna Keski-Suomen päivitetty maakuntakaava. Tavoitteenamme on vuoteen 2040 tähtäävä, vaikutuksiltaan hyväksyttävä seudullisen tuulivoimatuotannon mahdollisuudet osoittava maakuntakaava. Kaavakokonaisuutta on valmisteltu avoimesti ja vuorovaikutteisesti keskustellen, kuunnellen ja neuvotellen, vs. suunnittelujohtaja Hanna Kunttu kommentoi.  

Maakuntavaltuusto valitsi syksyllä menehtyneen Juhani Anttosen (KESK) tilalle uudeksi maahallituksen varajäseneksi Sakari Suomalan (KESK) Laukaasta.  

Maakuntavaltuuston kokous striimattiin ja se on katsottavissa Keski-Suomen liiton YouTube-kanavalla osoitteessa: https://youtu.be/nQb6ajkK8dU 

Maakuntavaltuusto päätti kevään 2023 kokousajaksi perjantain 9.6.2023. 

Kokouksen esityslista 

 Lisätietoa maakuntavaltuuston kokouksesta:  

Riitta Mäkinen 
maakuntavaltuuston puheenjohtaja 
050 430 2197
riitta.makinen(at)eduskunta.fi   

Pekka Hokkanen 
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi   

Hanna Reini 
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi