Kansallinen kehittämisrahoitus

Kohdennamme kansallisen kehittämisrahoituksen koronakriisistä toipumiseen ja elinvoiman mahdollisimman nopeaan palauttamiseen kriisin jälkeen. Myönnettävissä on 0,375 milj. euroa Uudistuvan kasvun Keski-Suomi -selviytymissuunnitelman toteutukseen ja 0,266 milj. euroa Jämsän rakennemuutoksen hoitamiseen (tilanne 1.9.2021). Lisäksi kohdennamme 0,4 milj. euroa Jyväskylän ekosysteemisopimuksen käynnistämiseen ja 0,5 milj. euroa Kaupunkikeskustan kestävä tulevaisuus -verkoston kehittämistyöhön.

 

Lainsäädännön muutosten vuoksi voimme päättää 1.9.2021 jälkeen saapuneista hakemuksista aikaisintaan loka-marraskuussa. Voimme ottaa uusia hakemuksia vastaan ja käsitellä niitä sen jälkeen, kun valtioneuvosto on hyväksynyt rahoitusasetuksen ja tukikelpoisuusasetuksen. Muutoksia on odotettavissa muun muassa palkkakulujen ja yleiskulujen käsittelyyn.

Tiedotamme rahoituksen avautumisesta erikseen.

Rahoitus suunnataan Uudistuvan kasvun Keski-Suomi – selviytymissuunnitelman mukaisiin teemoihin. Keski-Suomen kasvun eväitä koronakriisin jälkeenkin ovat osaaminen, bio- ja kiertotalous, digi, hyvinvointi ja hyvät liikenneyhteydet. Kansallinen kehittämisrahoitus sopii hyvin 1-2 vuotta kestäviin hankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai rakennetaan pohjaa isommille kehittämisohjelmille tai -investoinneille.

Hankkeiden valintakriteerit

  1. hanke perustuu Uudistuvan kasvun Keski-Suomi -selviytymissuunnitelmaan JA
  2. edistää suoraan tai välillisesti yritysten toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä TAI
  3. edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista.

Hakijoina voivat olla julkiset ja yleishyödylliset yksityiset yhteisöt. Yksittäisen yrityksen, ammatinharjoittajan tai liiketoimintaa harjoittavan yhdistyksen tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua.

Myönnämme tuen kehittämishankkeesta aiheutuviin kohtuullisiin ja sen toteuttamisen kannalta hyväksyttäviin kustannuksiin, jotka on esitetty hakemuksessa.

Rahoitettavien hankkeiden on valmistuttava 31.12.2023 mennessä.


Lue selviytymissuunnitelmasta lisää täältä

Selviytymissuunnitelma – Keski-Suomen liitto (keskisuomi.fi)

 

Lomakkeet ja ohjeet

Rahoitus- ja maksatusohje
Maksatushakemuslomake
Rahoitetut hankkeet 2021 ja 2020

Kysy meiltä lisää kehittämisrahoituksesta!

Hannu Koponen

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Kari Luostarinen

Kari Luostarinen

Kehittämisjohtaja

040 545 0570

kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Digitalous, henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen, työsuojelupäällikkö, tietosuojavastaava

Outi Pakarinen

Outi Pakarinen

Kehittämispäällikkö

040 595 0018

outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, kiertotalous, jätteet, biokaasu

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous, hyvinvointitalous, ennakointi, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

Kehttämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Katja Antikainen

Katja Antikainen

Maksatus- ja talousasiantuntija

040 595 0004

katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät