Kansallinen kehittämisrahoitus (AKKE)

Keski-Suomen liitto myöntää Keski-Suomen kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen kansallista kehittämisrahoitusta. Kutsumme sitä AKKE-tueksi. Se sopii tarkasti kohdennettuihin hankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai kokeiluja, ja otetaan kehittämisloikkia maakuntastrategian toteuttamiseksi. Valtion budjetti vuodelle 2024 ei sisällä maakuntien liitoille jaettavaa kansallista kehittämisrahoitusta, joten käytettävissä on vain vuodelta 2023 siirtyneitä ja päättyneistä hankkeista käyttämättä jääneitä varoja.

Kaksi teemaa

Myönnämme rahoitusta:

  1. TKI-toiminnan vahvistamiseen
  2. Jämsän rakennemuutoksesta elpymiseen

Rahoitukseen on jatkuva haku, ja hankkeiden kesto voi olla noin puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Katso tarkemmat tiedot hakuilmoituksista:

Rahoitusta alueellisen TKI-toiminnan vahvistamiseen Rahoitusta Jämsän rakennemuutokseen

Tarkemman rahoitusohjeen löydät  täältä:

AKKE-rahoitusohje

Kansallisen kehittämisrahoituksen hakijoina voivat olla julkiset ja yleishyödylliset yksityiset yhteisöt. Yksittäisen yrityksen, ammatinharjoittajan tai liiketoimintaa harjoittavan yhdistyksen tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua. 


AKKE-hakemuksia voi jättää meille Keski-Suomen liittoon jatkuvan haun periaatteella. Käsittelemme hakemuksia kuukausittain kokoontuvassa hankeryhmän kokouksessa. 

Kevään 2024 kokouspäivät:
16.4. (hakemukset 5.4. mennessä)
14.5. (hakemukset 3.5. mennessä)
6.6. (hakemukset 27.5. mennessä)


 

Lomakkeet ja ohjeet

Rahoitusohje
Rahoitushakemuslomake
Liite: Tehtävänkuvauslomake
Liite: Yhteishankkeen taustalomake
Liite: Yhteishankkeen sopimusluonnos
Maksatushakemuslomake 40 %
Maksatushakemuslomake 7 %
Maksatushakemuslomake 1,5 %
Maksatushakemuslomake kertakorvaus

Lomakkeet ja ohjeet hankkeille, joiden hakemukset ovat saapuneet 31.8.2021 mennessä

Rahoitus- ja maksatusohje
Rahoitushakemuslomake (vain muutoshakemuksia varten)
Maksatushakemuslomake
Rahoitetut hankkeet 2021 ja 2020

Kysy meiltä lisää kehittämisrahoituksesta!

Heidi Kervinen

Heidi Kervinen

Aluekehitysasiantuntija

040 612 4994

heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi

Hyvinvointi, järjestöyhteistyö

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta, matkailu ja liikunta, elinkeinot ja kehittäminen

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

Kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, bio- ja kiertotalous, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus, teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä

Nina Vuorisalo

Nina Vuorisalo

Maksatus- ja talousasiantuntija

040 775 5513

nina.vuorisalo[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

Aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Aluekehittäminen ja alueiden käyttö