Kansallinen kehittämisrahoitus (AKKE)

Keski-Suomen liitto myöntää Keski-Suomen kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen kansallista kehittämisrahoitusta. Kutsumme sitä AKKE-tueksi. Se sopii tarkasti kohdennettuihin hankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai kokeiluja, ja otetaan kehittämisloikkia Keski-Suomen maakuntastrategian toteuttamiseksi. Valtion budjettiin sisältyvän määrärahan jaosta maakuntien liitoille päättää työ- ja elinkeinoministeriö. 

Kolme teemaa

Myönnämme rahoitusta:

  1. TKI-toiminnan vahvistamiseen
  2. Osaavan työvoiman saatavuutta, teollisuuden vihreää siirtymää ja digitaalista siirtymää toteuttaviin hankkeisiin ja
  3. Jämsän rakennemuutokseen.

Rahoitukseen on jatkuva haku, ja hankkeiden kesto voi olla noin puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Katso tarkemmat tiedot hakuilmoituksista:

Rahoitusta alueellisen TKI-toiminnan vahvistamiseen Rahoitusta osaavan työvoiman saatavuutta, teollisuuden vihreää siirtymää ja digitaalista siirtymää toteuttaviin hankkeisiin Rahoitusta Jämsän rakennemuutokseen

 

Tarkemman rahoitusohjeen löydät  täältä:

AKKE-rahoitusohje

Kansallisen kehittämisrahoituksen hakijoina voivat olla julkiset ja yleishyödylliset yksityiset yhteisöt. Yksittäisen yrityksen, ammatinharjoittajan tai liiketoimintaa harjoittavan yhdistyksen tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua. 


AKKE-hakemuksia voi jättää meille Keski-Suomen liittoon jatkuvan haun periaatteella. Käsittelemme hakemuksia kuukausittain kokoontuvassa hankeryhmän kokouksessa. 

Syksyn 2023 kokouspäivät:
4.12. (hakemukset 24.11.  mennessä)

Kevään 2024 kokouspäivät:
16.1. (hakemukset 5.1. mennessä)
13.2. (hakemukset 2.2. mennessä)
12.3. (hakemukset 1.3. mennessä)
16.4. (hakemukset 5.4. mennessä)
14.5. (hakemukset 3.5. mennessä)
6.6. (hakemukset 27.5. mennessä)


 

Ajankohtaista: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämistuki on haettavissa

Skeittaaja, josta näkyy vain jalat ja skeittilauta. Taustalla kauempana on muita skeittaajia.Tutkimustieto ohjaa rahoitusta

Keski-Suomen liiton uudella, puolen miljoonan euron rahoituskohdennuksella etsitään tuoreita avauksia keskisuomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja arkiliikunnan kehittämiseen. Kehittämisideoiden odotetaan olevan kokeilevia ja toimintaympäristön muutokset tunnistavia. Rahoitus kootaan viime vuodelta käyttämättä olevasta kansallisesta rahoituksesta 179 000 euroa ja Keski-Suomen kehittämisrahaston 321 000 euron osuudesta. 

Hankeideat arvioidaan tuoreen tutkimustiedon valossa ja siksi hakijoiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota:

  • koulukuljetuksen piirissä olevien lasten ja nuorten tilanteeseen
  • lapsiin ja nuoriin, joilla on toimintarajoitteita
  • yli 10-vuotiaiden tyttöjen liikuntatarpeeseen
  • sosioekonomisesti heikossa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin.

Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Suomen strategian tai Keski-Suomen hyvinvointiohjelman toteutumista.

Rahoitushaku on suunnattu erityisesti yleishyödyllisille yhdistyksille

Juuri avautunut rahoitushaku on suunnattu erityisesti yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sekä seurakunnille. Myös julkiset yhteisöt voivat olla hakijoina, mikäli niiden kumppanina on yhdistys. Kehittämistukea voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomalle hankkeelle, jossa toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. Hankkeen voi toteuttaa myös useamman toimijan yhteishankkeena.

Toimintamuodot voivat olla esimerkiksi lasten ja nuorten omaehtoista toimintaa ja liikuntaa tai seuran tai yhdistyksen ​uutta toimintaa. Toiminta voi olla yhdessä yritysten kanssa tai koulun yhteydessä toteutettavaa. Toimintapaikkoina voivat olla varsinaisten ​harrastus- ja liikuntapaikkojen ohella ​esimerkiksi pihapiirit ja luonto.

Haku päättyy 23.8.2023

Kehittämistukea voi hakea 22.5.–23.8.2023. Hankkeen toteutusaika voi olla sen sisällöstä riippuen noin puolesta vuodesta enintään kolmeen vuoteen. Tuloksena voi syntyä esimerkiksi kokeilu, pilotointi, esiselvitys, viestintäkampanja tai koulutus. Rahoituksen tarkemmat ehdot on kirjattu hakuilmoitukseen ja rahoitusohjeeseen.

Hakuilmoitukseen Rahoitusohjeeseen

 


 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämistuen rahoitusinfo 12.6.2023

Puoli miljoonaa euroa keskisuomalaisten lasten ja nuortenhyvän voinnin ja liikkumisen edistämiseen

Rahoitusinfo järjestetään Teams-etäyhteydellä maanantaina 12.6.2023 kello 15–16.30

Ilmoittautuminen ja ennakkokysymykset 9.6. mennessä oheisen verkkolomakkeen kautta:

Ilmoittautumiseen

Lisätietoja:
Heidi Kervinen, heidi.kervinen@keskisuomi.fi
Anu Hätinen, anu.hatinen@kyt.fi

Lomakkeet ja ohjeet

Rahoitusohje
Rahoitushakemuslomake
Liite: Tehtävänkuvauslomake
Liite: Yhteishankkeen taustalomake
Liite: Yhteishankkeen sopimusluonnos
Maksatushakemuslomake 40 %
Maksatushakemuslomake 7 %
Maksatushakemuslomake 1,5 %
Maksatushakemuslomake kertakorvaus

Lomakkeet ja ohjeet hankkeille, joiden hakemukset ovat saapuneet 31.8.2021 mennessä

Rahoitus- ja maksatusohje
Rahoitushakemuslomake (vain muutoshakemuksia varten)
Maksatushakemuslomake
Rahoitetut hankkeet 2021 ja 2020

Kysy meiltä lisää kehittämisrahoituksesta!

Heidi Kervinen

Heidi Kervinen

Aluekehitysasiantuntija

040 612 4994

heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi

Hyvinvointi, järjestöyhteistyö

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Kari Luostarinen

Kari Luostarinen

Kehittämisjohtaja

040 545 0570

kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Digitalous, henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen, työsuojelupäällikkö, tietosuojavastaava

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta, matkailu ja liikunta, elinkeinot ja kehittäminen

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

Kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, bio- ja kiertotalous, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus

Katja Antikainen

Katja Antikainen

Maksatus- ja talousasiantuntija

040 595 0004

katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

Aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Aluekehittäminen ja alueiden käyttö