Kansallinen kehittämisrahoitus (AKKE)

Keski-Suomen liitto myöntää Keski-Suomen kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen kansallista kehittämisrahoitusta. Kutsumme sitä AKKE-tueksi. Se sopii tarkasti kohdennettuihin hankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai kokeiluja, ja otetaan kehittämisloikkia Keski-Suomen maakuntastrategian toteuttamiseksi. Valtion budjettiin sisältyvän määrärahan jaosta maakuntien liitoille päättää työ- ja elinkeinoministeriö. 

Kolme teemaa

Myönnämme rahoitusta

  1. osaavan työvoiman saatavuutta, teollisuuden vihreää siirtymää ja digitaalista siirtymää toteuttaviin hankkeisiin
  2. koronapandemiasta toipumiseen ja
  3. Jämsän rakennemuutokseen.

Rahoitukseen on jatkuva haku, ja hankkeiden kesto voi olla noin puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Katso tarkemmat tiedot hakuilmoituksista:

Rahoitusta osaavan työvoiman saatavuutta, teollisuuden vihreää siirtymää ja digitaalista siirtymää edistäviin hankkeisiin Rahoitusta koronakriisistä toipumiseen Neljä miljoonaa euroa Jämsän rakennemuutokseen

Miljoona euroa hyvinvointiin ja turvallisuuteen

Rahoitushakumme päättyi 31.8.2022. Saimme 24 hakemusta, kiitos kaikille hakijoille! Rahoituspäätökset teemme syyskuun loppuun mennessä.


 

Tarkemman rahoitusohjeen löydät  täältä:

AKKE-rahoitusohje

 


Kansallisen kehittämisrahoituksen hakijoina voivat olla julkiset ja yleishyödylliset yksityiset yhteisöt. Yksittäisen yrityksen, ammatinharjoittajan tai liiketoimintaa harjoittavan yhdistyksen tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua. 

Lainsäädännön muutosten vuoksi hakemukset tulee tehdä uusituille lomakkeille. Hankkeisiin, joiden rahoitushakemukset ovat saapuneet ennen 31.8.2021 sovelletaan vanhaa rahoituslakia asetuksineen. Näiden osalta käytetään vanhoja lomakkeita ja rahoitus- ja maksatusohjetta.


AKKE-hakemuksia voi jättää meille Keski-Suomen liittoon jatkuvan haun periaatteella. Käsittelemme hakemuksia kuukausittain kokoontuvassa hankeryhmän kokouksessa. Vuoden 2022 kokouspäivät ovat: 27.9., 18.10., 8.11. ja 7.12. Toimitathan hakemuksen vähintään viikkoa ennen kokousta.

Uudet lomakkeet ja ohjeet (1.9.2021 jälkeen saapuneet rahoitushakemukset)

Rahoitusohje
Rahoitushakemuslomake
Liite: Tehtävänkuvauslomake
Liite: Yhteishankkeen taustalomake

Vanhat lomakkeet ja ohjeet (koskee hankkeita, joiden rahoitushakemukset ovat saapuneet 31.8.2021 mennessä)

Rahoitus- ja maksatusohje
Maksatushakemuslomake
Rahoitetut hankkeet 2021 ja 2020

Kysy meiltä lisää kehittämisrahoituksesta!

Heidi Kervinen

Heidi Kervinen

Aluekehitysasiantuntija

040 612 4994

heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi

hyvinvointi, järjestöyhteistyö

Hannu Koponen

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Kari Luostarinen

Kari Luostarinen

Kehittämisjohtaja

040 545 0570

kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Digitalous, henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen, työsuojelupäällikkö, tietosuojavastaava

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta, matkailu ja liikunta

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

Kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus

Katja Antikainen

Katja Antikainen

Maksatus- ja talousasiantuntija

040 595 0004

katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

Aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Aluekehittäminen ja alueiden käyttö