Kansallinen kehittämisrahoitus

Kohdennamme kansallisen kehittämisrahoituksen koronakriisistä toipumiseen ja elinvoiman mahdollisimman nopeaan palauttamiseen kriisin jälkeen. Myönnettävissä on 0,375 milj. euroa Uudistuvan kasvun Keski-Suomi -selviytymissuunnitelman toteutukseen ja 4,266 milj. euroa Jämsän rakennemuutoksen hoitamiseen (tilanne 20.12.2021).

 

Rahoitushaku on nyt auki ja hakemuksia voi jättää jatkuvan haun periaatteella. Lainsäädännön muutosten vuoksi hakemukset tulee tehdä uusituille lomakkeille (alla).

Rahoitus suunnataan Uudistuvan kasvun Keski-Suomi – selviytymissuunnitelman mukaisiin teemoihin. Keski-Suomen kasvun eväitä koronakriisin jälkeenkin ovat osaaminen, bio- ja kiertotalous, digi, hyvinvointi ja hyvät liikenneyhteydet. Kansallinen kehittämisrahoitus sopii hyvin 1–2 vuotta kestäviin hankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai rakennetaan pohjaa isommille kehittämisohjelmille tai -investoinneille.

Hankkeiden valintakriteerit

  1. hanke perustuu Uudistuvan kasvun Keski-Suomi -selviytymissuunnitelmaan JA
  2. edistää suoraan tai välillisesti yritysten toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä TAI
  3. edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista.

Hakijoina voivat olla julkiset ja yleishyödylliset yksityiset yhteisöt. Yksittäisen yrityksen, ammatinharjoittajan tai liiketoimintaa harjoittavan yhdistyksen tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua.

Myönnämme tuen kehittämishankkeesta aiheutuviin kohtuullisiin ja sen toteuttamisen kannalta hyväksyttäviin kustannuksiin, jotka on esitetty hakemuksessa.

Rahoitettavien hankkeiden on valmistuttava 31.12.2023 mennessä.


Lue selviytymissuunnitelmasta lisää täältä

Selviytymissuunnitelma – Keski-Suomen liitto (keskisuomi.fi)

 

Uudet lomakkeet ja ohjeet (1.9.2021 jälkeen saapuneet rahoitushakemukset)

Hakuohje
Rahoitushakemuslomake
Liite: tehtävänkuvauslomake

Vanhat lomakkeet ja ohjeet (koskee hankkeita, joiden rahoitushakemukset ovat saapuneet 31.8.2021 mennessä)

Rahoitus- ja maksatusohje
Maksatushakemuslomake
Rahoitetut hankkeet 2021 ja 2020

Kysy meiltä lisää kehittämisrahoituksesta!

Hannu Koponen

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Kari Luostarinen

Kari Luostarinen

Kehittämisjohtaja

040 545 0570

kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Digitalous, henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen, työsuojelupäällikkö, tietosuojavastaava

Outi Pakarinen

Outi Pakarinen

Kehittämispäällikkö

040 595 0018

outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, kiertotalous, jätteet, biokaasu

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous, hyvinvointitalous, ennakointi, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

Kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus

Katja Antikainen

Katja Antikainen

Maksatus- ja talousasiantuntija

040 595 0004

katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät