Liikennehankkeiden priorisoinnissa uskallettava tehdä vaikuttavampia valintoja

Ajankohtaista Tiedotteet • 10.9.2021 |

Keski-Suomen liitto suhtautuu erittäin kriittisesti lausunnolla olevaan valtion väyläverkon investointiohjelman luonnokseen vuosille 2022-2029 ja edellyttää suunnitelman jatkovalmistelulta kriittistä tarkastelua rahoituskehyksen ja hankkeiden priorisoinnin osalta. 

 Parhaillaan lausunnolla olevan investointiohjelman talouskehys pohjautuu Liikenne 12 -suunnitelman taloudelliseen kehykseen ja rahoituksen kohdentamista koskeviin linjauksiin. Rataverkon kehittämisen talouskehys on investointiohjelman ajanjaksolle 1 363 milj. euroa ja maantieverkon 1 030 milj. euroa.  

 ”Investointiohjelma tuo vastustamattomalla tavalla esille liikenteen kehittämiseen käytössä olevien resurssien riittämättömyyden paitsi kansallisesti, myös suhteessa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kannatettaviin tavoitteisiin. Nyt tarvitaan aitoa kansallista keskustelua siitä, nähdäänkö liikenne tulevaisuudessa kulueränä vai investointina elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja ihmisten toimivaan arkeen” herättelee maakuntajohtaja Pekka Hokkanen. 

 Keski-Suomen liitto korostaa lausunnossaan liikenteen merkittävää roolia talouden kokonaisuudessa ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten mahdollistajana. Rahoitustasoa tuleekin jatkovalmistelussa tarkastella tavoiteltujen vaikutusten, erityisesti vientivetoisen teollisuuden tulevaisuuden tarpeiden tarkemman tarkastelun kautta. 

 ”Olemme tiiviissä vaikuttamisessamme valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun johdonmukaisesti korostaneet sitä, kuinka tärkeää on kyetä kansallisesti priorisoimaan hankkeet niiden vaikuttavuuteen ja tunnistettuihin ongelmiin pohjautuen. Esimerkiksi Valtatiehen 4 investoimalla luodaan laajasti kasvua säteilevää näkymää elinkeinoelämän kuljetuksille ja kasvukeskusten välisille yhteyksille. Nyt ollaan osin rahoituskehyksen niukkuuden takia tuotettu lausunnolle luonnos, jossa pistemäisten kohteiden suunnitteluvalmius ajaa ohi kansallisesti tärkeimpien kokonaisuuksien. Tämä ei voi olla kansallisen liikennepolitiikan suunta” jatkaa Hokkanen. 

 Keski-Suomesta investointiohjelman luonnokseen sisältyy valtatieltä 4 Lahti-Jyväskylä väliltä kolmesta kohteesta koostuva 25 miljoonan euron kokonaisuus, valtatien 9 parantaminen Jämsä-Korpilahti (16 m€) sekä yhteensä 8 miljoonan euron parantamishankkeet Keuruulla, Muuramessa, Laukaalla ja Jyväskylässä. (vt 23 parantaminen Piilinjärvi-Petäisjärvi, Keuruu 1,5 m€), (Mt 638 parantaminen Leppävesi-Tikkakoski Jyväskylä-Laukaa, 6,0 m€) (Mt 6090 kevyen liikenteen järjestelyt Muurame-Kinkovuori, Jyväskylä ja Muurame, 0,8m€). Lisäksi raideyhteyksien parantamisista on huomioitu Saarijärvi-Haapajärvi radan peruskorjaus, jolle on esitetty 20 miljoonaa euroa investointiohjelmakaudella. 

 ”Suomessa on kaksi Euroopan laajuisen TEN-T -ydinverkon tietä: E18 ja E75 eli Nelostie. Ei voi olla niin, että E18 valmistumisen hanskat tipahtavat ja Nelostien kehittämistä viedään eteenpäin kunnianhimottomasti pieninä palasina. Investointiohjelman jatkovalmistelussa ja vuosittaisissa talousarviovalmisteluissa tulee huomioida aivan toisenlaisella painoarvolla valtatien 4 kehittäminen niin Vaajakoskella, Jyväskylän kohdalla, Vehniä-Äänekoski välillä kuin siitä pohjoiseen” toteaa suunnittelujohtaja Markus Erkkilä. 

 Keski-Suomen liitto korostaa lausunnossaan Tampere-Jyväskylä rataosuuden merkitystä Keski-Suomen raideliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamisessa, maan sisäisessä saavutettavuudessa ja elinkeinoelämän kilpailukykytekijänä. 

 ”Ratayhteyden kehittäminen on Keski-Suomen saavutettavuuden kannalta merkittävin kohde. Raideliikenteen kehittäminen on aivan keskeinen tekijä Keski-Suomen tulevaisuuden näkymien kanssa. Yhteyteen panostamalla kyetään yhdistämään Jyväskylän ja Tampereen kasvukeskusten työmarkkina-alueita ja luomaan ihmisten ja tavaroiden kuljetuksille lisää nopeutta, kapasiteettia ja ennustettavuutta” jatkaa Erkkilä. 

 ”Valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on odotettu ja tarpeellinen lisä suomalaiseen liikennepolitiikkaan. Nyt on tarpeen pysähtyä käymään tarvittava kansallinen keskustelu vaikuttavimmista toimista, jotta keskeisille yhteysväleille saadaan luotua kasvua tukeva näkymä. Keski-Suomen liitto ei tule hyväksymään etenemistä luonnoksessa esitetyllä mallilla vaan edellyttää Nelostien ja Tampere-Jyväskylä ratayhteyden sisällyttämistä ohjelmaan” vaatii maakuntajohtaja Hokkanen. 

 Keski-Suomen liiton koko lausunto investointiohjelman luonnoksesta on saatavilla: https://keskisuomi.wonstasite.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/09/10.9.2021-Lausunto-valtion-vaylaverkon-vuosien-2022-2029-investointiohjelman-luonnoksesta.pdf 

 Lehdistökuvat ovat saatavilla: https://keskisuomi.wonstasite.com/keski-suomen-liitto/logot/ 

 

Lisätietoja: 

 Pekka Hokkanen  

Maakuntajohtaja 

040 595 0016 

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

 

Markus Erkkilä 

Suunnittelujohtaja 

040 162 7887 

markus.erkkila[at]keskisuomi.fi