Valtakunnallinen liiken­nejärjestelmäsuunnitelma

 

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee ensimmäistä kertaa toteutettavaa 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa vuosille 2021-2032. Me huolehdimme siitä, että Keski-Suomen liikennejärjestelmä suunnitelma ja valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tukevat toinen toisiaan.

Suunnitelma tulee sisältämään toimenpideohjelman siitä, miten Suomen liikenneverkkoa suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään, sekä millaisia liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä palveluja hankitaan. Suunnitelma tulee pitämään sisällään myös 12-vuotisen valtion rahoitusohjelman.

12-vuotisella suunnitelmalla halutaan varmistaa, että liikennejärjestelmän kehitys on ennakoitavaa niin ihmisten, yritysten, kuntien kuin julkisen sektorin näkökulmasta. Työn on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Suunnitelmasta päättää valtioneuvosto.


 

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

Suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi