Keskisuomalainen hyvinvointiosaaminen osaksi kansainvälistä allianssia

Ajankohtaista Tiedotteet • 17.12.2019 | Ks-liitto

Tiedote – Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO on liittynyt osaksi kansainvälistä European Connected Health Alliancea (ECHAlliance). KeHO tuo allianssiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ennaltaehkäisyn näkökulmat. Allianssin jäsenyys vahvistaa KeHOn kansainvälistä toimintaa ja rahoitusmahdollisuuksia.

Liittymissopimus allekirjoitettiin Finlandia-talossa Digital Health Society Summitissa 12.12. KeHOn puolesta sopimuksen allekirjoitti kehittämispäällikkö Kari Pirinen Keski-Suomen liitosta. KeHO ei ole erillinen organisaatio, vaan sen muodostaa 15 keskisuomalaista, yleishyödyllistä organisaatiota. KeHO edistää hyvinvointia tutkimuksen, koulutuksen, innovaatioiden ja yritysyhteistyön kautta.

– KeHO on kansainvälisesti tarkasteltuna uniikki ekosysteemi, sillä se huomioi laajasti eri näkökulmat hyvinvointiin. Tällaista yhdistelmää, eli vastaavaa kokonaisvaltaista hyvinvoinnin näkökulmaa ei ole muualla, ECHAlliancen edustaja Anthony Bleaden kommentoi KeHOn roolia tavatessaan verkoston edustajia Jyväskylässä aiemmin syksyllä.

 

Keski-Suomella erityisosaamista hyvinvoinnin edistämisessä

 

ECHAllianceen kuuluvat nyt Suomesta myös Oulun, Kuopion, Seinäjoen ja Vaasan terveydenhuoltoon liittyvät ekosysteemit.

– Jokaisella alueella on omanlaisensa painotukset allianssissa, Kari Pirinen kertoo. – Keski-Suomi on vahvimmin ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen edistämiseen keskittynyt alue. Meillähän on Keski-Suomessa esimerkiksi poikkeuksellista osaamista liikunnassa, jonka monenlaisista vaikutuksista hyvinvointiin ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn saadaan koko ajan uutta tutkimustietoa.

– KeHO on nostettu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raportissa yhdeksi Suomen merkittävimmistä toimintamalleista sosiaali- ja terveysalan tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovaatiotoiminnan edistämisessä, kuvaa KeHOn ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin. – Allianssin kautta keskisuomalaisilla hyvinvointiosaajilla on mahdollisuus viedä osaamistaan kansainväliseen toimintaympäristöön sekä saada kansainvälisiä kontakteja ja liiketoimintaa. Allianssin jäsenten kautta saamme yhteydet yli 40 kansainväliseen ekosysteemiin, etenkin Eurooppaan mutta myös Euroopan ulkopuolelle. Allianssi lisää myös mahdollisuuksiamme kansainvälisen rahoituksen hakemiseen.

 

Lisätietoja:

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO
European Connected Health Alliance

• KeHOn puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin, puh. 050 361 5920, jukka-pekka.mecklin@ksshp.fi
• Kehittämispäällikkö Kari Pirinen, puh. 040 7206918, kari.pirinen@keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!