Maakuntahallitus ehdottaa Keski-Suomen liiton talousarvion hyväksymistä 

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 27.10.2023 | Jenni Isopahkala

Kuntien jäsenmaksuosuuksien ehdotetaan pysyvän ennallaan

Maakuntahallitus käsitteli 27.10.2023 kokouksessaan Keski-Suomen liiton talousarvion 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026. Talousarviossa kuntien jäsenmaksuosuuksien ehdotetaan pidettävän ennallaan. 

– Euroopan Unionissa tehdään ensi vuonna aluekehittämisen linjauksia ja siksi maakuntamme edunvalvonnassakin korostuu EU-vaikuttaminen. Keski-Suomen tulee menestyä EU-rahoitusta hyödyntäessä osaamisella ja laadulla, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila toiminnan tulevista painotuksista.

Maakuntahallitus päätti Leena Lyytisen (vihr.) esityksestä pienentää luottamushenkilöhallinnon kustannusarviota 10 000 eurolla. Säästö kohdennetaan liiton talouden vahvistamiseen Jaakko Selinin (kok.) esityksen mukaisesti. Säästöjä haetaan esimerkiksi etäkokouksia pitämällä. 

Varsinainen päätös talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymisestä tehdään joulukuussa maakuntavaltuuston kokouksessa. 

Maakuntakaavan ehdotukseen saatiin 108 palautetta

Kokouksessa esiteltiin maakuntakaavan 2040 ehdotusvaiheen kuulemisesta saatu palaute ja jatkovalmistelun suunnitelma. Kuulemisvaiheessa saatiin yhteensä 108 palautetta, joista 27 tuli kunnilta ja viranomaisilta, ja 81 muilta osallisilta.  

Suurin osa palautteesta koski tuulivoimaa ja etenkin tuulivoimamerkinnän oikeus- ja ohjausvaikutuksia. Palautteessa tuotiin esiin muun muassa tuulivoiman haittavaikutuksia, kuten luonto- ja maisemavaikutuksia tai välke- ja meluhaittaa. Toisaalta myös aluelaajennuksia toivottiin. Joissain palautteissa epäiltiin epäselvyyksiä maakuntakaavan valmistelun rahoituksessa.  

– On hyvä tuoda esiin, että maakuntakaavan valmisteluun ei ole saatu minkäänlaista rahoitusta tuulivoimayrityksiltä. Selvityksiä on tehty omarahoitteisesti ja ympäristöministeriön tuella, avaa suunnittelujohtaja Hanna Kunttu

Maakuntahallitus käsittelee maakuntakaavan 2040 ehdotuksen marraskuun kokouksessa ja maakuntavaltuusto tekee varsinaisen päätöksen sen hyväksymisestä joulukuun kokouksessaan. 

Muutoksia Keski-Suomen liiton virkanimikkeisiin ja hallintosääntöön 

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että Keski-Suomen liiton kehittämisjohtajan virka lakkautetaan. Samalla maakuntahallitus päätti muuttaa hallintopäällikön virkanimikkeen hallintojohtajaksi. Muutokset aiheutuvat kehittämisjohtajan eläköitymisen yhteydessä tapahtuvasta työnkuvien muutoksista ja talouden sopeuttamisesta.  

Hallintosäännön päivitykset ovat luonteeltaan teknisiä ja ne liittyvät virkanimikkeisiin, viranhaltijoiden tehtävänkuviin ja muuttuneen lainsäädännön edellyttämiin kirjauksiin. 

Rahoitusta lasten ja nuorten harrastamiseen

Kokouksessa hyväksyttiin kaksi rahoituspäätöstä. Jyväskylän Hiihtoseura ry:n, Kensu ry:n ja Ski Jyväskylä ry:n Juniorikehittäjä-hanke tarjoaa lapsille monipuolisia harrastamisen mahdollisuuksia luonnossa tapahtuvien liukulajien parissa. Tuki hankkeelle on 81 789 euroa. Jyväskylä Basketball Academy ry:n hanke tukee puolestaan nuoren urheilijan tasapainoista kasvua ja ohjaa kohti aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä. Tälle hankkeelle tukea myönnettiin 81 952 euroa.

Tutustu kokouksen esityslistaan verkkosivuillamme.

 

Lisätiedot: 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Kunttu
suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi