Mikä on maakuntakaava -lue tai katso video

Ajankohtaista Blogi • 22.10.2020 |

Suunnittelujohtaja Markus Erkkilä avaa maakuntakaavaa

Katso video
tai lue alta:

Mikä on maakuntakaava?

Maakuntakaava on keskeinen maankäytön ja aluekehittämisen suunnitteluväline, jolla yhteensovitetaan erilaisia kehittymistarpeita nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Maakuntakaavan laadinnan perusteet muodostuvat maankäyttö- ja rakennuslaista, valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista sekä maakunnallista strategioista ja tavoitteista. Maakuntakaavalla ratkaistaan valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset.

Mitä Keski-Suomen maakuntakaavalla 2040 tarkastellaan?

Maakuntakaavan pohjan muodostaa voimassa oleva Keski-Suomen maakuntakaava, jossa on tunnistettu päivittämistarpeita. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 tarkastelee seudullisesti merkittävää tuulivoimaa, liikennettä ja hyvinvoinnin aluerakennetta, joka kytkeytyy keskeisesti matkailun ja virkistyksen aluerakenteeseen ja reitistöihin.

Tämä tarkoittaa parhaiden paikkojen osoittamista yli yhdeksän tuulivoimalan kokonaisuuksille, liikenteen kehittämisen tarvittavien aluevarausten tarkistamiselle sekä matkailun, virkistyksen, luonnonelämyksien kohteiden osoittamisille. Maakuntakaavalla luodaan edellytyksiä Keski-Suomen elinvoiman kehittymiselle, toimivalle arjelle sekä luonnon ja rakennetun ympäristön tarjoamille kokemuksille ja elämyksille.

Missä vaiheessa maakuntakaava on ja miten sen laadinta etenee?

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinta on vielä alkuvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on parhaillaan nähtävillä ja keräämme Keski-Suomen liitossa parhaillaan palautetta tarkasteltavista teemoista sekä niihin liittyvistä muutostarpeista, tavoitteista ja osallistamisen keinoista.

Samanaikaisesti olemme käynnistelleet kaavan keskeisiä selvityksiä, kuten tuulivoimaan liittyvät maakotkaselvitykset sekä maisemavaikutusten arvioinnit. Tavoitteena ovat, että kaavakartan merkinnät ja määräykset sisältävä kaavaluonnos on nähtävillä keväällä 2021. Tällöin tulemme pitämään kaavan esittelytilaisuuksia eripuolilla maakuntaa, mikäli koronatilanne sen vain silloin sallii.

Miten maakuntakaavan laadintaan voi vaikuttaa?

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti virallisia kuulemisvaiheita ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnosvaihe ja kaavaehdotusvaihe. Kuulemisvaiheista saatu palaute käsitellään maakuntakaavaprosessin ohjauksesta vastaavan maakuntahallituksen kanssa.

Me haluamme laatia kaavaa avoimessa vuorovaikutuksessa osallisten ja sidosryhmien kanssa. Kannustan ottamaan yhteyttä Keski-Suomen liiton alueidenkäytön henkilöstöön hyvin matalalla kynnyksellä, jos kaavaprosessista herää kysymyksiä, ideoita tai pohdintoja. Kaikki kaavaprosessin aineisto tulee päivittymään Keski-Suomen liiton verkkosivuille.

Lisätietoa maakuntakaavasta

Ota yhteyttä!