Kaavakahviloissa puheenaiheeksi nousi erityisesti tuulivoima

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 25.4.2022 |

Maakuntakaava 2040 -luonnos on kiertänyt nähtävillä kaavakahviloissa. Kaikkiaan noin 150 henkilöä kävi keskustelemassa Keski-Suomen liiton alueidenkäytön asiantuntijoiden kanssa eri puolilla maakuntaa järjestetyissä tilaisuuksissa. Huolenaiheiksi keskusteluissa nousivat erityisesti tuulivoiman vaikutukset ihmisten arkiympäristöön, maisemiin ja luontoon. Maakuntakaavassa huomioidaan yli yhdeksän voimalan kokonaisuudet.    

–  Esimerkiksi voimaloiden laaja näkyminen ja melu, pohjavesien suojelu sekä vaikutukset kiinteistöjen arvoon ja maaseudun vetovoimaan niin asumisen kuin elinkeinojenkin näkökulmista herättivät huolta asukkaissa. Sähkönsiirtoon ja sen vaikutuksiin liittyvät asiat herättivät paljon kysymyksiä. Keskusteluun nousivat myös kulttuuriympäristömme arvostaminen ja metsien, vesistöjen ja hiljaisten alueiden merkitys sekä asukkaille että matkailun vetovoimatekijöinä. Lisäksi keskisuomalaisia huolestuttavat useiden erillisten hankkeiden yhteisvaikutukset, maakunta-arkkitehti Liisa Bergius sanoo.  

Kaavakahviloissa tuulivoiman tarve kuitenkin tunnistettiin ja energian kotimaisuus ja pyrkimys omavaraisuuteen oli vahvasti keskusteluissa esillä. Maanomistajien kanssa tehtävien vuokrasopimusten muotoilu koettiin merkittäväksi kokonaisuuteen vaikuttavaksi asiaksi. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että tuulivoimaa pystyttäisiin ohjaamaan hallitusti isompiin kokonaisuuksiin.  

Positiivisina teemoina esiin nousivat maakuntakaavaluonnokseen nostettu kansainvälinen EuroVelo -pyöräilyreitti, jonka koettiin tukevan sekä paikallisten liikkumista että luonto- ja kulttuurimatkailuamme, sekä Päijänteen kestävän kehittämisen mahdollisuudet. 

–  Kaavakahvilat ja maakuntakaava 2040 -striimi saivat paljon positiivista palautetta. Tärkeänä pidettiin sitä, että kaavan valmistelijat jalkautuivat pienemmille paikkakunnille ja tietoa suunnitelmista jaettiin avoimesti, toteaa vs. suunnittelujohtaja Hanna Kunttu.  

Keski-Suomen liiton kaavan valmistelijat pitivät kaikkiaan seitsemän kaavakahvilaa Petäjävedellä, Kyyjärvellä, Pihtiputaalla, Äänekoskella, Joutsassa, Saarijärvellä ja Jyväskylässä. Maakuntakaava 2040:n valmisteluaineistoa esiteltiin myös striimin välityksellä 29.3.  

Mielipiteitä ja lausuntoja valmisteluaineistosta voi antaa kirjallisena viimeistään 5.5.2022 mennessä postitse osoitteeseen: Keski-Suomen liitto, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo[at]keskisuomi.fi. 

 Maakuntakaavan valmisteluaineiston löydät täältä

 Lisätietoja antavat: 

Maakunta-arkkitehti Liisa Bergius
040 590 2296
liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Vs. Suunnittelujohtaja Hanna Kunttu
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Ympäristöpäällikkö Reima Välivaara
040 595 0918
reima.valivaara[at]keskisuomi.fi