Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.

Ajankohtaista Tiedotteet • 27.8.2021 |

Maakuntahallitus käsitteli 27.8. kokouksessaan Keski-Suomen strategialuonnoksen 2025-2050 ja sen ympäristöselostuksen. Strategia sisältää aluekehittämisen painopisteet vuosille 2022–2025 ja pitkän aikavälin näkymän vuoteen 2050. Visiona on, että Keski-Suomi menestyy rakentamalla kestävää, osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin. Strategia perustuu kokonaiskestävyyden pyrkimykselle, jolloin talouden, luonnonvarojen käytön, hyvinvoinnin ja keskisuomalaisen identiteetin tavoitteet ovat tasapainossa. Liitto asettaa strategialuonnoksen ja sen ympäristöselostuksen lausunnolle 1.9. – 8.10.2021. Strategia herätti innostunutta keskustelua maakuntahallituksen kokouksessa.

– Keski-Suomen liitto ja sidosryhmät ovat tehneet erinomaista työtä strategian eteen. Kapula siirtyy seuraavaksi uudelle maakuntahallitukselle ja uusi maakuntavaltuusto päättää maakuntastrategiasta joulukuun kokouksessa, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm.

Maakuntahallitus kävi perusteellisen ja kriittisen keskustelun Väyläviraston pyytämästä lausunnosta valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2022–2029. Maakuntahallitus piti huolestuttavana rahoituksen ja investointien määrää Keski-Suomelle.

-Suunnitelman vaikuttavuuden ja sitoutumisen kannalta on tärkeää, että hankkeiden priorisoinnin perusteita tarkistetaan, jotta suunnitelma vastaa valtakunnan tärkeimpien liikenneväylien merkittäviin puutteisiin nelostiellä ja Tampere-Jyväskylän rataosuudella, ja investoinneilla saadaan suurin vaikuttavuus elinkeinoelämän ja kasvavien kaupunkiseutujen tarvitsemiin yhteyksiin, toteaa suunnittelujohtaja Markus Erkkilä.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022–2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Maakuntahallitus myönsi Keski-Suomen kehittämisrahastosta Päijänne biosfääriksi – Biosfäärialuetunnuksen haun valmistelu -hankkeen toteuttamiseksi 73 830 euroa. Hankkeen toteuttaa Jyväskylän yliopisto. Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita, joilla yhdistetään monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristötutkimus. Biosfäärialueet kuuluvat YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon “Ihminen ja biosfääri” -ohjelmaan. Suomessa on tällä hetkellä kaksi biosfäärialuetta: Pohjois-Karjalan biosfäärialue ja Saaristomeren biosfäärialue.

Maakuntahallitus antoi lausunnon Keski-Suomen liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä vuosille 2022-2025. Keski-Suomen kunnat ovat esittäneet kymmenen liikuntapaikkarakentamisen hanketta. Hakemuksista suurin on Hipposhankkeeseen liittyvä jäähallin peruskorjaus ja laajennus. Muita hankkeita ovat Vaajakosken kirjaston ja liikuntahallin peruskorjaus, Laajavuoren kehittäminen, Muuramen Monitoimitalon liikuntahallin ja uimahallin uudistaminen, Jyväskylän Pohjanlammen lähiliikuntapaikka huoltotiloineen, Saarijärven uimahallin perusparannus, Jyväskylän Harjun stadionin remontti, Huhtasuon liikuntapuiston remontti ja Hippoksen liikuntapuiston rakentaminen. Aluehallintovirasto tekee rahoitussuunnitelmasta oman esityksensä opetus- ja kulttuuriministeriölle syyskuun alussa.

Maakuntahallitus sai katsauksen uudesta ohjelmakaudesta, joka alkaa 1.11. Keski-Suomen liitto palaa EU-rahoitusta myöntäväksi välittäväksi toimielimeksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastokaudella 2021–2027. Lisäksi hallitukselle annettiin maakuntakaavan tilannekatsaus.

– Poikkeuksellisen tiivis syksy on käynnissä, koska maakuntastrategia ja -kaava uusiutuvat. Uusi ohjelmakausi alkaa, joka tarkoittaa myös oman henkilöstön koulutusta. Merkittävänä kokonaisuutena on uusien luottamustoimielimien kausien käynnistyminen ja uusien luottamushenkilöiden koulutus, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen kertoo.

Maakuntahallitus päätti käynnistää aluekehitysjohtajan hakuprosessin, sekä kävi keskustelun keskeisistä tehtäväsisällöistä ja hakukriteereistä.

Lisäksi kokouksessa käytiin läpi lausunnot luonnonsuojelulaista ja ilmastolaista.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

 

Lisätietoja:

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi