Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän kokous 7.5.

Ajankohtaista Tiedotteet • 7.5.2021 |

Maakunnan yhteistyöryhmä teki kokouksessa alustavia linjauksia Keski-Suomen uuden maakuntastrategian tavoitteiksi ja mittareiksi. Uuteen strategia- ja ohjelmakauteen lähdetään koronapandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Asetettaviin tavoitteisiin vaikuttaa kriisistä toipuminen, myönteisen talous-, työllisyys- ja investointikehityksen varmistaminen sekä muutosjoustavuuden tarve. Yhteistyöryhmä kannusti kokoamaan strategiset tavoitteet ja mittarit kokonaiskestävyyden näkökulmasta. Kokonaiskestävyys rakentuu talouden, luonnon, ihmisten ja kulttuurin sopusoinnulle. Keski-Suomen strategian luonnos tulee toukokuun loppupuolella kommentoitavaksi otakantaa.fi -palveluun.

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Keski-Suomen liiton esityksen Saarijärven-Viitasaaren seudun ja muun Keski-Suomen EAKR-rahoituskehyksien yhdistämisestä. Päätös koskee noin 580 000 euron rahoitusta. Saarijärven-Viitasaaren seudulla on EU-ohjelmassa oma rahoituskehys, joka perustuu seudun erityisasemaan EU-liittymissopimuksen mukaisena harvaan asuttuna alueena. Keski-Suomen liitto perusteli yhdistämistä sillä, että loput ohjelmakauden rahat voidaan kohdentaa kysynnän perusteella.

MYR sai katsauksen Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) alueellisesta suunnitelmasta. Lopullinen suunnitelma tehdään kesäkuun loppuun mennessä. Viimeistelyä varten tarvitaan valtioneuvoston päätös Keski-Suomen JTF-rahoituksen määrästä. Euroopan unionin ja Suomen vihreän kasvun politiikka ja ilmastoneutraaliuden tavoitteet merkitsevät Keski-Suomessa turpeen energiakäytön vähentämistä ja pidemmällä tähtäimellä siitä luopumista. Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat Keski-Suomelle merkittävät. Menetykset ovat kolmanneksi suurimmat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen. Vaikutuksia pahentaa odotettua nopeampi siirtymä.

Kokouksessa käytiin läpi Keski-Suomen ELY-keskuksen yritystuet vuonna 2021, ajankohtaiskatsaus valtiontukialueista sekä maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön (MYRS) rooleja uuden aluekehityslain ja asetuksen muutosten perusteella. Keskustelussa nousi esille hankkeiden vaikuttavuuden parantaminen ajantasaisemman tilannekuvan myötä.

Tutustu Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän esityslistaan täältä

Lisätietoja:

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pekka Hokkanen
vt. maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Pirjo Peräaho
vs. aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine(at)keskisuomi.f

Hannu Koponen (MYR:n sihteeri)
Kehittämispäällikkö
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi