Oikeudenmukainen siirtymä

Olemme laatineet alueellisen suunnitelman Keski-Suomen oikeudenmukaista siirtymää varten. Suunnitelmassa tarkastelemme hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen vaikutuksia Keski-Suomessa, erityisesti turpeen energiakäytön vähentämistä ja siitä aiheutuvia kehittämis- ja investointitarpeita. Koska muutoksen vaikutukset ovat Keski-Suomessa suuret, saamme EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tukea aluetalouden monipuolistamiseen ja vihreään siirtymään. JTF-rahaston ensimmäinen rahoitushaku käynnistyy alkuvuodesta 2023.

Mikä on oikeudenmukainen siirtymä ja JTF?

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi on EU:n komission hyväksymä mekanismi, joka tukee vihreän kasvun politiikkaa ja EU:n tavoitetta olla ilmastoneutraali vuonna 2050.

Mekanismiin sisältyy oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund JTF) perustaminen ohjelmakaudelle 2021–2027. Rahaston tarkoitus on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa. Siirtymän tueksi perustettu rahasto kohdentuu fossiilisista polttoaineista (hiili, turve, öljyliuske) riippuvaisille alueille ja paljon kasvihuonekaasuja aiheuttavaan teollisuuteen.

Euroopan komissio on esittänyt Suomelle keskittymistä turpeen käytöstä luopumiseen. Alueellisesta kohdentumisesta ja toimenpiteistä päätetään kansallisesti ja TEM neuvottelee niistä EU:n komission kanssa. Päätös alueellisesta rahoituksenjaosta saatiin 30.9.2021. Keski-Suomen JTF-rahoitus on 47,2 miljoonaa euroa vuosille 2021-2027. Rahoituksesta merkittävä osa, noin 35 miljoonaa euroa, saadaan Keski-Suomen kehittämiseen jo talven 2023 aikana.

Lue lisää: Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin verkkosivut

Tälle sivulle päivitetään työn etenemistä.


Keski-Suomen maakuntahallitus asetti 28.8.2020 ohjausryhmän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston suunnittelua varten. Ohjausryhmän työskentely päättyi 30.6.2022. Kokousmuistiot ja aineistot löytyvät tältä sivulta.

Ohjausryhmän aineistot ja materiaalit

JTF-suunnitelma 23.12.2022 (Hyväksytty)
JTF-ohjausryhmän loppuraportti
JTF-suunnitelma 4.10.2022 (TEM:lle toimitettu)
JTF-suunnitelma 5.9.2022 (TEM:lle toimitettu)
29.6.2022 kokousmuistio ja liite
JTF-suunnitelma 17.6.2022 (TEM:lle toimitettu)
08.03.2022 kokousmuistio ja kokousaineistot
JTF-suunnitelma (toimitettu TEM:lle 16.3.2022)
10.12.2021 kokousmuistio ja kokousaineisto
29.9.2021 kokousmuistio
29.9.2021 kokousaineisto
Ohjausryhmän 24.11.2020 kokousmuistio
29.9.2021 kokousaineisto Petri Hirvonen (TEM)
29.9.2021 kokousaineisto: Eero Suomäki
27.4.2021 kokousmuistio ja kokousaineisto
19.3.2021 kokousmuistio ja kokousaineisto
12.1.2021 kokousmuistio ja kokousaineisto
24.11.2020 kokousaineisto
Ohjausryhmän 29.9.2020 kokousmuistio
29.9.2020 kokousaineisto

Tutustu JTF-työn materiaaleihin!

Maakuntahallituksen päätös ohjausryhmän asettamisesta oikeudenmukaisen siirtymän rahaston suunnittelua varten
Loppuraportti: Turvetoimialaa koskevan tiedon tuottaminen -hanke

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen