Oikeudenmukainen siirtymä

Olemme laatimassa alueellista suunnitelmaa Keski-Suomen oikeudenmukaista siirtymää varten. Suunnitelmassa tarkastelemme hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen vaikutuksia Keski-Suomessa, keskittyen erityisesti turpeen energiakäytön vähenemiseen ja siitä aiheutuviin muutoksiin.

Mikä on oikeudenmukainen siirtymä ja JTF?

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi on EU:n komission esittämä mekanismi, joka tukee vihreän kasvun politiikkaa ja EU:n tavoitetta olla ilmastoneutraali vuonna 2050.

Mekanismiin sisältyy Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) perustaminen ohjelmakaudelle 2021–2027. Rahaston tarkoitus on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa ja varmistaa oikeudenmukainen ja sosiaalisesti tasapainoinen siirtyminen niin, että yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat mahdollisimman lieviä. Siirtymän tueksi muodostettu rahasto (JTF) kohdentuu fossiilisista polttoaineista (hiili, turve, öljyliuske) riippuvaisille alueille ja paljon kasvihuonekaasuja aiheuttavaan teollisuuteen. Euroopan komissio esittää Suomelle keskittymistä turpeen käytöstä luopumiseen. Alueellisesta kohdentumisesta ja toimenpiteistä päätetään kansallisesti ja niistä neuvotellaan EU:n komission kanssa. Päätöksiä maantieteellisesta kohdentumisesta sekä rahanjaosta odotetaan vuoden kesään 2021 mennessä. Keski-Suomessa valmistelutyö Oikeudenmukaisen siirtymän alueellista suunnitelmaa varten on aloitettu, vaikka rahaston tilanne on vielä epävarma.

Lue lisää: Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin verkkosivut

Tälle sivulle päivitetään työn etenemistä.


Keski-Suomen maakuntahallitus asetti 28.8.2020 ohjausryhmän Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston suunnittelua varten. Ohjausryhmä kokoontuu noin kahden kuukauden välein, ensimmäinen kokous oli 29.9.2020. Kokousmuistiot ja kokouksissa esitetty aineisto löytyvät tältä sivulta.

Keski-Suomen liitto työskentelee aktiivisesti aiheen parissa. Valmistelutyötä varten on koottu ydinryhmä, jossa on mukana toimijoita Keski-Suomen liitosta, Metsäkeskukselta, Jyväskylän yliopistolta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Ohjausryhmän aineistot ja materiaalit

Ohjausryhmän 29.9.2020 kokousmuistio
29.9.2020 kokousaineisto
Ohjausryhmän 24.11.2020 kokousmuistio
24.11.2020 kokousaineisto
12.1.2021 kokousmuistio ja kokousaineisto
19.3.2021 kokousmuistio ja kokousaineisto
27.4.2021 kokousmuistio ja kokousaineisto

Tutustu JTF-työn materiaaleihin!

Maakuntahallituksen päätös ohjausryhmän asettamisesta oikeudenmukaisen siirtymän rahaston suunnittelua varten

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Outi Pakarinen

Outi Pakarinen

Kehittämispäällikkö

040 595 0018

outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, kiertotalous, jätteet, biokaasu