Oikeudenmukainen siirtymä

Olemme laatimassa alueellista suunnitelmaa Keski-Suomen oikeudenmukaista siirtymää varten. Suunnitelmassa tarkastelemme hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen vaikutuksia Keski-Suomessa, keskittyen erityisesti turpeen energiakäytön vähenemiseen ja siitä aiheutuviin muutoksiin.

Mikä on oikeudenmukainen siirtymä ja JTF?

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi on EU:n komission esittämä mekanismi, joka tukee vihreän kasvun politiikkaa ja EU:n tavoitetta olla ilmastoneutraali vuonna 2050.

Mekanismiin sisältyy Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) perustaminen ohjelmakaudelle 2021–2027. Rahaston tarkoitus on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa ja varmistaa oikeudenmukainen ja sosiaalisesti tasapainoinen siirtyminen niin, että yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat mahdollisimman lieviä. Siirtymän tueksi muodostettu rahasto (JTF) kohdentuu fossiilisista polttoaineista (hiili, turve, öljyliuske) riippuvaisille alueille ja paljon kasvihuonekaasuja aiheuttavaan teollisuuteen.

Euroopan komissio on esittänyt Suomelle keskittymistä turpeen käytöstä luopumiseen. Alueellisesta kohdentumisesta ja toimenpiteistä päätetäänkansallisesti ja TEM neuvottelee niistä EU:n komission kanssa. Päätös alueellisesta rahoituksenjaosta saatiin 30.9.2021. Keski-Suomen EU-rahoitus oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle on 36 miljoonaa euroa vuosille 2021-2027. Keski-Suomessa valmistelutyö oikeudenmukaisen siirtymän alueellista suunnitelmaa varten aloitettiin jo syksyllä 2020, vaikka siinä vaiheessa rahaston maantieteellinenkin kohdentuminen oli epävarmaa.

Lue lisää: Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin verkkosivut

Tälle sivulle päivitetään työn etenemistä.


Keski-Suomen maakuntahallitus asetti 28.8.2020 ohjausryhmän Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston suunnittelua varten. Ohjausryhmä kokoontuu noin kahden kuukauden välein, ensimmäinen kokous oli 29.9.2020. Kokousmuistiot ja kokouksissa esitetty aineisto löytyvät tältä sivulta.

Keski-Suomen liitto työskentelee aktiivisesti aiheen parissa. Valmistelutyötä varten on koottu ydinryhmä, jossa on mukana toimijoita Keski-Suomen liitosta, Metsäkeskukselta, Jyväskylän yliopistolta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Ohjausryhmän aineistot ja materiaalit

08.03.2022 kokousmuistio ja kokousaineistot
JTF-suunnitelma (toimitettu TEM:lle 16.3.2022)
10.12.2021 kokousmuistio ja kokousaineisto
29.9.2021 kokousmuistio
29.9.2021 kokousaineisto
29.9.2021 kokousaineisto Petri Hirvonen (TEM)
29.9.2021 kokousaineisto: Eero Suomäki
27.4.2021 kokousmuistio ja kokousaineisto
19.3.2021 kokousmuistio ja kokousaineisto
12.1.2021 kokousmuistio ja kokousaineisto
Ohjausryhmän 24.11.2020 kokousmuistio
24.11.2020 kokousaineisto
Ohjausryhmän 29.9.2020 kokousmuistio
29.9.2020 kokousaineisto

Tutustu JTF-työn materiaaleihin!

Maakuntahallituksen päätös ohjausryhmän asettamisesta oikeudenmukaisen siirtymän rahaston suunnittelua varten
Loppuraportti: Turvetoimialaa koskevan tiedon tuottaminen -hanke

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen