Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 27.10.

Ajankohtaista Tiedotteet • 27.10.2020 |

Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui 27.10. etänä vallitsevan koronatilanteen takia. Kokouksen aluksi MYR:in puheenjohtaja Mikko Tiirola onnitteli yhteistyöryhmän pitkäaikaista jäsentä Petri Salmista, joka valittiin Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi 17.10.

Keski-Suomen selviytymissuunnitelma ja uusia rahoitusvälineitä koronakriisistä toipumiseen

Keski-Suomen liiton vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen ja vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho esittelivät Keski-Suomen selviytymissuunnitelman ja uusia rahoitusvälineitä koronakriisistä toipumiseen.  Maakunnan yhteistyöryhmällä oli huoli siitä, että Keski-Suomen EAKR-rahoitus on loppumassa. ESR-rahoitusta on vielä jäljellä, mutta sen kohdennusta ei voi vaihtaa EAKR:ksi.

Keski-Suomen selviytymissuunnitelma kokoaa keinot, joilla Keski-Suomen elinvoima palautetaan mahdollisimman nopeasti koronakriisin jälkeen. Suunnitelma kattaa vuodet 2020 ja 2021.

Euroopan unionilta ja hallitukselta tukea Keski-Suomeen

Maan hallitus on useissa lisätalousarvioissaan kevään ja kesän aikana myöntänyt lisärahoitusta yritysten kehittämiseen ja koronakriisin hoitoon. Keskisuomalaiset yritykset ovat saaneet heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 41 miljoonaa euroa tukea valtionkonttorilta, Business Finlandilta tai Keski-Suomen ELY-keskukselta. Lisää rahoitusta alueiden ja yritysten kehittämiseen on tulossa eri rahoituslähteistä seuraavasti:

– Viime viikolla päätetty kansallinen elvytyspaketti 106 milj. euroa
– Nykyisen ohjelmakauden lisärahoitus (ReactEU)  2021-2023 213 milj. euroa
– Maaseuturahaston lisärahoitus 2021-2022 noin 200 milj. euroa
– Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRF) 2020-2023 noin 2 330 milj. euroa

Keski-Suomi saa näistä rahoituslähteistä useita kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Rahoitus tullaan käyttämään tehokkaisiin toimenpiteisiin ja erityisesti alueen yritysten tutkimus-, investointi- ja kehittämisesityksiin.

Maakunnan yhteistyöryhmä evästi valmistelijoita ja poliittisia päättäjiä jatkamaan edunvalvontaa Jämsän yritystukialuejaotuksen muuttamiseksi. Jämsä on ns. valkoista aluetta, jolloin tuki yritysten investointihankkeille on vain 10-20 % yrityksen koosta riippuen. Rakennemuutosalueena Jämsä tarvitsee paremmat kannusteet yrityshankkeiden vauhdittamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi.

Maaseuturahoituksessa hanketuet olivat selvästi yritystukia kysytympiä 

 Keski-Suomen ELY-keskuksen yksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen esitteli maaseuturahoituksen vaikuttavuutta Keski-Suomessa. Maaseudun kehittämisohjelmalla rahoitetaan maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistumista, ympäristönsuojelua sekä hyvinvoinnin edistämistä. Keski-Suomessa 40 milj. euron rahoituksesta oli alkuperäisen tavoitteen mukaisesti tarkoitus kohdentaa 60 % yritystukiin ja 40 % hanketukiin. Yritystukien ennakoitua heikompi kysyntä johti kuitenkin siihen, että painotusta jouduttiin muuttamaan vuonna 2017. Muutoksen jälkeen hanketukien osuus on 60 %.

Keski-Suomeen uusi maakuntastrategia

 Keski-Suomen liiton vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho esitteli Keski-Suomen maakuntastrategian laatimista. Tavoitteena on yksi Keski-Suomen strategia, joka sisältää maakuntasuunnitelman vuoteen 2050, nelivuotisen maakuntaohjelman ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä suuntaavan älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2021-2027.

Strategiaa tehdään koronapandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Strategia työstetään laajassa yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, yritysten, maakunnan kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden Keski-Suomen kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Työ valmistuu syksyn 2021 maakuntavaltuuston päätettäväksi.

Tutustu Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän esityslistaan täältä

 

Lisätietoja:

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Pirjo Peräaho
vs. aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Veli-Pekka Päivänen (MYR:n sihteeri)
johtava asiantuntija
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi

 

Ota yhteyttä!