Kansainvälinen rahoitus

Kansainväliseen hanketoimintaan on EU:lla monia rahoitusohjelmia. Ohjelmakauden 2014 – 2020 ohjelmat  ovat päättymässä. Uusien, seitsemän vuotta kestävien ohjelmien valmistelu on hyvässä vauhdissa.

Keskisuomalaiset hanketoimijat tapaavat säännöllisesti kansainvälisten hankkeiden valmisteluryhmässämme. Kysy lisää ryhmän toiminnasta Hannu Koposelta.

Ylikansallisilla EU:n EAY –ohjelmilla tehdään rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisällä.

Keskisuomalaisilla toimijoilla rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla muun muassa seuraavista ohjelmista.


Itämeren ohjelma

Itämeren maiden ohjelma “Baltic Sea Region Programme 2014-2020” tukee rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:ssa.

Ohjelma-alueeseen kuuluvat EU:sta Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua ja Puola kokonaisuudessaan sekä Saksan pohjoiset alueet. EU:n ulkopuolelta alueeseen kuuluvat Norja ja Valko-Venäjä kokonaisuudessaan sekä ja Venäjän luoteiset alueet.

Ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu on aloitettu.

Pohjoinen periferia ja Arktinen

Pohjoisen periferian ohjelman tavoitteena on auttaa syrjäisiä yhteisöjä Euroopan pohjoisreunalla kehittämään taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä potentiaaliaan. Suomesta ohjelma-alueeseen kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Ohjelmalla pyritään vastaamaan alueita yhdistäviin haasteisiin: syrjäinen sijainti, hauraat paikallisyhteisöt, väestönkehitys (poismuutto, sukupuolijakauman vääristymä, ikääntyvien kasvava määrä), yritystoiminnan edellytykset, globalisaatio ja ilmastonmuutos. Ohjelman keinoja ovat innovaatioiden, yritysten kilpailukyvyn, saavutettavuuden, yhteisöjen ja luonnonvarojen käytön kestävän kehityksen sekä kulttuuriperinnön tukeminen.

 

Interreg Europe

Interreg Europe auttaa alueita ja paikallisia hallituksia ympäri Eurooppaa kehittämään ja jakamaan hyviä ratkaisuja ja käytänteitä. Ohjelma-alue kattaa koko EU:n (EU28) alueen. Lisäksi Norja ja Sveitsi osallistuvat ohjelman toteuttamiseen.

Uuden ohjelmakauden valmistelu on aloitettu. Ohjelmakauden 2014-2020 hakuja ei enää ole.


 

Euroopan unionin erillisohjelmissa löytyy myös monia rahoitusmahdollisuuksia.

Keskisuomalaisilla toimijoilla on mahdollisuus osallistua muun muassa seuraaviin ohjelmiin:


Kansalaisten Eurooppa, tukea osallisuuteen

Ohjelman tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä rohkaista eurooppalaisia toimielimiä ja osallistujamaiden kansalaisia, kuntia ja kansalaisjärjestöjä keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta ja yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja niitä edustavat järjestöt, EU-politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot) sekä erilaiset järjestöt ja yhdistykset kuten esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, ammatilliset järjestöt sekä koulutus- ja tutkimusjärjestöt.


 

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Tavoitteena on auttaa kulttuurialaa ja luovia aloja sopeutumaan digitaaliaikaan ja globalisaatioon sekä avata luovan alan toimijoille uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja markkinoita.

Ohjelma koostuu kolmesta alaohjelmasta: kulttuurin alaohjelma, median alaohjelma ja monialainen toimintalinja.


 

Horisontti 2020

On maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma. Ohjelman kokonaisrahoitus ohjelmakaudelle 2014 –2020 on lähes 80 miljardia euroa. Ohjelmassa pk-yritykset ovat erityisasemassa. 20 prosenttia avainteknologioiden kehitykseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun kohdistetusta budjetista suunnataan pk-yrityksille.

Hakemukset lähetetään ja käsitellään Euroopan komissiossa Brysselissä. Suomessa Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistuvia auttaa Tekesissä sijaitseva EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat -yksikkö EUTI sekä alueiden ELY-keskukset.


 

Uusi ohjelma: Horisontti Eurooppa 2021-2027

Uuden Horisontti Eurooppa 2021-2027 -ohjelman valmistelu on käynnissä


 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!