Maakuntahallituksen kokous 18.11.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 18.11.2022 |

Maakuntahallitus kokoontui tänään Joutsassa.  Maakuntahallitus tapasi Joutsan kunnan edustajia ja tutustui Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n toimintaan. Yritys on erikoistunut vanhojen arvorakennusten ovien ja ikkunoiden uudistamiseen. Materiaalina yritys käyttää kotimaista vanhaa laatupuuta.  

– Maakuntahallituksella oli ilo tutustua Sydänpuun ainutlaatuiseen liiketoimintaan. Oli mukava saada Joutsan kunnan kuulumiset. Pidämme tärkeänä, että Keski-Suomen liitto kiertää maakunnan kuntia, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila kommentoi.

Maakuntahallitus päätti jatkaa suunnittelujohtajan viran hakuaikaa, jotta varmistetaan tehtävään soveltuvien hakijoiden laaja repertuaari. Viran hakuaikaa jatkettiin kolmella viikolla 18.11.– 9.12.2022. Jo saapuneet hakemukset otetaan huomioon. Maakuntahallitus antoi toimistolle valtuudet hyödyntää erilaisia rekrytointipalveluja haussa. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa vielä tämän vuoden puolella. 

 Maakuntahallitus päätti myöntää 158 000 euron tuen turvaamaan Keski-Suomen liiton rahoittajatehtävien hoitamista. Liitolla on ensi vuonna käytettävissä 27,5 miljoonaa euroa maakunnan kehittämiseen. Rahoituksesta JTF-rahaston osuus on 17,6 miljoonaa euroa. Rahaston toimeenpanon aikataulu on tiukka; pääosan JTF-hankkeista on valmistuttava viimeistään kesään 2026 mennessä.  

– Myönnettävää rahaa on lähes viisinkertainen normaaliin vuoteen nähden. Tällä päätöksellä pyritään turvaamaan Keski-Suomen liiton kyky hoitaa poikkeuksellisen suuren aluekehittämisrahoituksen toimeenpano ja varmistaa vaikuttava ja tuloksellinen hanketoiminta, aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho sanoo.  

Maakuntahallitus sai katsauksen ja kävi evästyskeskustelun Keski-Suomen maakuntakaavaan tehdystä tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden selvitystyöstä. Työn toteutti Akordi Oy yhteistyössä liiton alueiden käytön asiantuntijoiden kanssa. Osana työtä järjestettiin Kansalaisraati-keskustelu. Keskustelu kansalaisraadissa oli rakentavaa. Raati esitti myös näkemyksiä tuulivoimatuotantoalueiden sijoittamisen reunaehdoista.  Keskeiset huolet liittyvät siihen, miten tuulivoima vaikuttaa ihmisiin ja luontoon sekä tuulivoimatoimijoiden menettelytapoihin.   

Maakuntahallitus sai esittelyn Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan KSTURVA:n toiminnasta. Toimikunta toimii maakunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa. KSTURVA jakaa viranomaisten kesken yhteistä tilannekuvaa sekä määrittää Keski-Suomen maakunnan valmiussuunnittelun painopisteet, resurssit ja yhteiset tavoitteet. KSTURVA toteuttaa alueellisen riskiarvioinnin ensi kevään aikana. 

– KSTURVA on muodostunut erinomaiseksi yhteistyön foorumiksi kokonaisturvallisuuden hengessä. Koronaviruspandemian ja Ukrainan sodan aikana KSTURVA–rakennetta on hyödynnetty kriiseihin liittyvän tiedon ja tilannekuvan välittymisessä, maakuntajohtaja ja KSTURVA:n puheenjohtaja Pekka Hokkanen kommentoi. 

Lisäksi maakuntahallitus päätti toteuttaa oman työnsä itsearvioinnin sekä kävi evästekeskustelun Keski-Suomen liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisestä. 

Katso kaikki maakuntahallituksen kokouksen aiheet esityslistalta       

Lisätietoja   

Tahvo Anttila 
maakuntahallituksen puheenjohtaja 
0500 746 571 
tahvoanttila[at]gmail.com    

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi  

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi