Mitä uutta kuuluu maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun?

Blogi • 15.8.2019 | Hanna Kunttu

 

Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (LJS) päivitystyössä on kevään ja alkukesän ajan pohdittu liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita. Tavoitteiden laadinnan pohjaksi saimme arvokasta aineistoa työpajoista, jotka järjestimme Keski-Suomen kuntien edustajille sekä muille keskeisille sidosryhmätahoille. Tämän jälkeen työstimme tavoitteita muun muassa maakuntahallituksen sekä ympäristövaikutukset arvioivan YVA-ryhmän kanssa.


Osa liikennejärjestelmän tavoitteista koskee koko maakuntaa. Tällä tasolla on kolme yleistavoitetta:

  1. Alueiden elinvoiman, saavutettavuuden ja Suomen kilpailukyvyn parantaminen
  2. Tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen ympäristönäkökulmat huomioiden
  3. Turvallisuuden ja toimintavarmuuden parantaminen.

Nämä ylätason tavoitteet ovat linjassa myös valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmatyössä määriteltyjen yhteiskunnallisten päämäärien kanssa.


Maakunnan sisäisen liikkumisen tavoitteita on tarkasteltu uudella tapaa. Maakunta koostuu kolmesta eri toimintaympäristöstä:

  1. Jyväskylän kaupunkiseutu,
  2. Seutukaupungit ja kuntakeskukset
  3. Maaseutu

Yhdenkin kunnan alueelta löytyy hyvin erilaisia toimintaympäristöjä ja jo tavoitevaiheessa on hyvä tunnistaa kullekin alueelle sopivimmat tulevaisuuden liikenteen ja liikkumisen tavoitteet. Kaikissa kolmessa toimintaympäristössä tavoitteita on mietitty painopisteiden saavutettavuusliikenneturvallisuusilmasto ja kestävä liikkuminen alla.

Keski-Suomen liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet tullaan julkaisemaan alkusyksystä Keski-Suomen liiton nettisivuilla. Tavoitevaiheen jälkeen siirrytään pohtimaan sitä, millä keinoilla ja toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan.

Perinteinen ja loppusyksystä järjestettävä Keski-Suomen liikennefoorumi tulee niin ikään keskittymään liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Foorumin ohjelman julkaistaan lokakuussa.

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!