Digitukiviikko vahvisti verkostoitumisen merkitystä

Ajankohtaista Blogi • 10.9.2021 | Heidi Kervinen

Viime viikolla vietettiin valtakunnallista digitukiviikkoa. Ohjelmaa oli saatavilla niin verkossa, kuin kasvokkain – myös meillä Keski-Suomessa. Digituen koordinointihanke järjesti yhteistyössä Digivireä Keski-Suomi -hankkeen ja Keskisuomalaisen kanssa tapahtumia viidellä eri paikkakunnalla. Mukana tapahtumissa oli muun muassa kirjastoja, viranomaisia ja yhdistyksiä, opastamassa ihmisiä omien sähköisten palveluidensa käytössä ja digimaailmassa yleensä. Lisäksi tapahtumissa oli tietoiskuja esimerkiksi tietoturvasta, medialukutaidosta ja tiedonhausta.

Digitukiviikon teemana oli tänä vuonna arjen digitaitojen tunnistaminen ja niiden kehittäminen. Tärkeänä osana oli myös tiedon välittäminen siitä, että tukea digitaitojen kehittämiseen ja arjen digipulmiin on saatavilla. Tarjolla olevasta digituesta ei voi kertoa vain verkossa, vaan tukea tarvitsevien saavuttamiseksi digituesta on kerrottava kasvokkain ja perinteisessä mediassa.

Digitukiviikon tavoitteena oli myös herätellä ihmisiä huomaamaan, että jokainen meistä sekä tarvitsee että tarjoaa joskus digitukea. Uudet palvelut ja laitteet vaativat kaikilta opettelua, ja esimerkiksi kotona tai työpaikoilla pieniä arjen digipulmia ratkaistaan usein porukalla. On hyvä muistaa, että kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan erilaista digitukea on aina tarjolla.

Digitukiviikon tapahtumissa tämä tarve digituelle ilmeni konkreettisesti. Ihmiset tulivat heti tapahtumien alkaessa kysymään apua hyvin erilaisiin ongelmiin: tulostamiseen, pilvipalveluihin, kurssi-ilmoittautumiseen ja verkkolehtien lukemiseen. Monen mielessä oli myös huoli siitä, mistä apua jatkossa saisi. Kysyjillä ei ollut välttämättä vielä tietoa kirjaston tai kansalaisopistojen tarjoamista opastuksesta tai kursseista, ja ilo oli silminnähtävä, kun näistä tuen tarjoajista kerrottiin.

Digitukea siis kaivataan, mutta tuen tarjoajista ei tiedetä, eikä niitä välttämättä ole paikkakunnalla laajasti saatavilla. Mitä voimme tehdä asialle? Digituen kehittämistyö on lähtenyt valtakunnallisesti hyvin liikkeelle, mutta työsarkaa on vielä. Erityisen tärkeää toiminnan kehittämisessä on yhteistyö, sillä digitalisaatio läpileikkaa lähes kaikkia palveluita. Tästä syystä digituen tarpeita on useita erilaisia, samoin myös avuntarvitsijoita, eikä yksi taho voi vastata kaikkiin näihin haasteisiin. Digituen erilaiset muodot ja helppo saavutettavuus takaavat sen, että mahdollisimman moni saa tarvitsemansa avun.

Tarvitsemme yhteistyötä myös digituesta viestimiseen, jotta tieto tarjolla olevasta tuesta saavuttaa kaikki ne, jotka siitä hyötyisivät. Alueen digitukitoimijoiden yhteistyöllä kenenkään arvokas työ ei jää huomaamatta, kun eri tahot levittävät tietoa toisistaan avun tarvitsijoille. Tärkeää on myös jalkautuminen ja ihmisten kohtaaminen, sillä kukaan ei lähtökohtaisesti etsi ”digitukea”, vaan enemmänkin sujuvuutta asioiden hoitamiseen.

Jatketaan siis yhdessä digitukityötä!

 

Ota yhteyttä!

Heidi Kervinen

Heidi Kervinen

aluekehitysasiantuntija

040 612 4994

heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi