Paikallista uusiutuvaa energiaa liikkumiseen

Interreg Europe Co-funded by the European Union. PROMOTER

Promoter-hanke keskittyy päästöttömään liikkumiseen. Hankkeella edistetään vihreän energian tuotantoa paikallisella tasolla tukemaan kestävää liikkumista. 

Puhtaan energian tuotannon ja varastoinnin tarve kasvaa, kun alueet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään ja riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Samalla nämä ovat keinoja kasvattaa energiaomavaraisuutta. Uusiutuvan energian vahvempi rooli liikkumisessa on yhä kiireellisempää ja samalla monimutkaista. Liikennesektorilla on suuri kasvihuonekaasujen vähennyspotentiaali, mutta tällä hetkellä uusiutuvan energian käyttö sektorilla on vaatimatonta.  

Promoter-hankkeessa me etsimme yhdessä kahdeksan muun eurooppalaisen alueen kanssa hyvien käytänteiden ja vertaisoppimisen kautta esimerkkejä ja ideoita, joilla paikallisesti voidaan luoda yhä toimivampia ratkaisuja puhtaiden liikennemuotojen vahvistamiseksi. Hankkeessa keskeisenä tavoitteenamme on helpottaa uusiutuvan, paikallisen energiantuotannon käyttöönottoa liikkumisessa. 

Hankkeessa haemme esimerkkejä siitä, miten energianhallinta yhdistetään liikkumisen seurantaan, miten lisäämme paikallisyhteisöjen roolia energian tuotannossa, ja miten digitalisaation keinoin voidaan seurata ja ohjata energian tuotanto- ja kulutustrendejä. Nostamme esiin myös muita ratkaisuja, joilla alueen mahdollisuudet kestävään liikkumiseen kasvavat. Työtämme sparraa alueellinen yhteistyöryhmä, joka myös vie oppeja käytäntöön. 

Hankkeessa on mukana toimijoita Italiasta, Latviasta, Belgiasta, Tšekeistä, Romaniasta, Espanjasta, Portugalista, Unkarista ja Suomesta. Suomesta hankkeessa on Keski-Suomen liitto. 

Promoter-hanketta osarahoittaa Interreg Europe -ohjelma (80%). Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,14 miljoonaa euroa, josta Keski-Suomen liiton osuus on 252 000 euroa.

Hankkeen ensimmäinen vaihe: Alue-analyysi

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 1.3.-31.9.2023 keskityttiin oman alueen nykytila-analyysiin.

Keski-Suomessa muutos väestömäärässä on maakuntatasolla laskeva (-4%) ja Jyväskylässä maltillisesti kasvava (+1,8%). Kuten monella muullakin alueella Suomessa, ikäpyramidin muutos ja harvaan asuttujen seutujen edelleen laskeva asukasmäärä asettavat haasteita saavutettavuudelle ja liikkumiselle. Liikennejärjestelmän osalta Keski-Suomi on lentokentän, rautatien ja aluetta halkovien pääteiden ansiosta yksi Suomen logistisista solmukohdista. Suurin osa liikenteen tilastoiduista päästöistä aiheutuu henkilöautoista ja raskaasta liikenteestä, tosin Hinku-laskennan osalta on huomioitava, että läpikulkuliikenteen päästöjä ei lasketa. Joukkoliikenteessä Jyväskylän liikenne on siirtymässä päästöttömiin ajoneuvoihin, mutta pitkän matkan bussiliikenne nojaa edelleen fossiilisiin polttoaineisiin. Kevyessä liikenteessä sähköpyörät ja -skuutit ovat käytössä Jyväskylän kaupunkialueella, lisäksi sähköpyörien määrä kasvaa edelleen.

Maakuntaan rekisteröityjen henkilöautojen määrä v. 2023 alussa oli 136 849, joka tarkoittaa kolmea autoa neljää ajokorttia kohden. Autojen määrä Keski-Suomessa on ollut pitkään kasvussa, mutta liikennesuoritteet vähenevät. Suurin osa päästöjä aiheuttavista kilometreistä ajetaan 10-50 km työ-, asiointi-, ja muiden henkilöiden kuljetuksen takia. Tämä kertoo, että vaikka julkisen ja kevyen liikenteen lisääminen kaupunkialueilla onkin tärkeää, vaatii päästöjen väheneminen henkilöautoliikenteessä siirtymistä päästöttömiin käyttövoimiin. Sähkölataus- ja biokaasuinfrasta voidaan todeta, että julkiset biokaasu- ja sähköautojen latauspisteet ovat keskittyneet asiointikeskuksiin ja pääteiden varsille. Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon rakentuminen harvaan asutulle seudulle on kannattavuusnäkökulmasta haastavaa.

Alue-analyysi antaa suuntaviivoja hankkeen paikallisten vaikuttamiskeinojen määrittämiseksi jatkossa. Koko raportin voit lukea täällä.

Promoter -hankkeen kansainväliset sivut

Lue raportti hankkeen aloituskokouksesta Italian Livornosta

Aiheeseen liittyvät tapahtumat

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumia.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Pekka Matilainen

Pekka Matilainen

energia-asiantuntija

050 343 0758

pekka.matilainen[at]keskisuomi.fi

Päästötön liikkuminen, teollisuusalueiden ja yrityspuistojen vihreä siirtymä

Valtteri Paakki

Valtteri Paakki

maakuntasuunnittelija

040 525 6059

valtteri.paakki[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavan suunnittelu, osaamisen ennakointi, hankerahoituksen tehtävät, paikallista uusiutuvaa energiaa liikkumiseen -hanke