Paikallista uusiutuvaa energiaa liikkumiseen

Promoter-hanke keskittyy päästöttömän liikkumiseen. Hankkeella edistetään vihreän energian tuotantoa paikallisella tasolla tukemaan kestävää liikkumista. 

Puhtaan energian tuotannon ja varastoinnin tarve kasvaa, kun alueet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään ja riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Samalla nämä ovat keinoja kasvattaa energiaomavaraisuutta. Uusiutuvan energian vahvempi rooli liikkumisessa on yhä kiireellisempää ja samalla monimutkaista. Liikennesektorilla on suuri kasvihuonekaasujen vähennyspotentiaali, mutta tällä hetkellä uusiutuvan energian käyttö sektorilla on vaatimatonta.  

Promoter-hankkeessa me etsimme yhdessä kahdeksan muun eurooppalaisen alueen kanssa hyvien käytänteiden ja vertaisoppimisen kautta esimerkkejä ja ideoita, joilla paikallisesti voidaan luoda yhä toimivampia ratkaisuja puhtaiden liikennemuotojen vahvistamiseksi. Hankkeessa keskeisenä tavoitteenamme on helpottaa uusiutuvan, paikallisen energiantuotannon käyttöönottoa liikkumisessa. 

Hankkeessa haemme esimerkkejä siitä, miten energianhallinta yhdistetään liikkumisen seurantaan, miten lisäämme paikallisyhteisöjen roolia energian tuotannossa, ja miten digitalisaation keinoin voidaan seurata ja ohjata energian tuotanto- ja kulutustrendejä. Nostamme esiin myös muita ratkaisuja, joilla alueen mahdollisuudet kestävään liikkumiseen kasvavat. Työtämme sparraa alueellinen yhteistyöryhmä, joka myös vie oppeja käytäntöön. 

Hankkeessa on mukana toimijoita Italiasta, Latviasta, Belgiasta, Tšekeistä, Romaniasta, Espanjasta, Portugalista, Unkarista ja Suomesta. Suomesta hankkeessa on Keski-Suomen liitto. 

Promoter-hanketta osarahoittaa Interreg Europe -ohjelma (80%). Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,14 M€, josta Keski-Suomen liiton osuus on 252 000 euroa.

 

Promoter -hankkeen kansainväliset sivut

Lue raportti hankkeen aloituskokouksesta Italian Livornosta

Vetyä liikenneverkon ytimeen -blogi

Aiheeseen liittyvät tapahtumat

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumia.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Pirita Huotari

Pirita Huotari

Energia-asiantuntija

050 346 7366

pirita.huotari@keskisuomi.fi

Teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä ja Paikallista uusiutuvaa energiaa liikkumiseen -hankkeet