Promoter - paikallista uusiutuvaa energiaa liikkumiseen

Promoter-hanke (Promoting territorial strategies for sustainable mobility through green energy prosumer hubs) keskittyy päästöttömän liikkumiseen. Hankkeella edistetään vihreän energian tuotantoa paikallisella tasolla tukemaan kestävää liikkumista. 

Puhtaan energian tuotannon ja varastoinnin tarve kasvaa, kun alueet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään ja riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Samalla nämä ovat keinoja kasvattaa energiaomavaraisuutta. Uusiutuvan energian vahvempi rooli liikkumisessa on yhä kiireellisempää ja samalla monimutkaista. Liikennesektorilla on suuri kasvihuonekaasujen vähennyspotentiaali, mutta tällä hetkellä uusiutuvan energian käyttö sektorilla on vaatimatonta.  

Promoter-hankkeessa me etsimme yhdessä kahdeksan muun eurooppalaisen alueen kanssa hyvien käytänteiden ja vertaisoppimisen kautta esimerkkejä ja ideoita, joilla paikallisesti voidaan luoda yhä toimivampia ratkaisuja puhtaiden liikennemuotojen vahvistamiseksi. Hankkeessa keskeisenä tavoitteenamme on helpottaa uusiutuvan, paikallisen energiantuotannon käyttöönottoa liikkumisessa. 

Hankkeessa haemme esimerkkejä siitä, miten energianhallinta yhdistetään liikkumisen seurantaan, miten lisäämme paikallisyhteisöjen roolia energian tuotannossa, ja miten digitalisaation keinoin voidaan seurata ja ohjata energian tuotanto- ja kulutustrendejä. Nostamme esiin myös muita ratkaisuja, joilla alueen mahdollisuudet kestävään liikkumiseen kasvavat. Työtämme sparraa alueellinen yhteistyöryhmä, joka myös vie oppeja käytäntöön. 

Hankkeessa on mukana toimijoita Italiasta, Latviasta, Belgiasta, Tšekeistä, Romaniasta, Espanjasta, Portugalista, Unkarista ja Suomesta. Suomesta hankkeessa on Keski-Suomen liitto. 

Promoter-hanketta osarahoittaa Interreg Europe – ohjelma.  

 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Hannu Koponen

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri