Maakuntajohtajan maisemia (Osa 2)

2023 Ajankohtaista Blogi • 10.3.2023 | Pekka Hokkanen

Yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita maakunnan parhaaksi

Eduskuntavaalit sähköistävät suomalaisen politiikan, mutta myös vaikuttamis- ja edunvalvontatyön joka neljäs vuosi, eritoten hallitusohjelmavaikuttamisen osalta. Keski-Suomen liitto on laatinut jämäkän hallitusohjelmatavoitteiston: Keski-Suomi tarvitsee erityisesti uusia osaajia ja lisää aloituspaikkoja oppilaitoksiimme, vahvat panostukset uudistuvaan teollisuuteen sekä tärkeiden liikennehankkeiden nopean toteutuksen.

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen edellytys yritystemme kasvulle sekä maakuntamme elinvoimaisuudelle ja investoinneille. Keski-Suomella on kyberturvallisuuden edelläkävijänä valtakunnan paras potentiaali vastata alan osaamisen kasvavaan kysyntään. Jyväskylään tulee perustaa kyberturvallisuuden osaamiskeskus ja lisätä alan koulutuspaikkoja. Myös puolustusvoimien roolia maakunnassa tulee vahvistaa.

Keski-Suomi on luonteva sijoituspaikka puolustus- ja turvallisuusalan keskittymälle, sekä Naton liittymissopimuksen edellyttämille investoinneille. Maakunnan teknologia- ja puolustusteollisuus lujittavat kansallista huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Jyväskylään tulee muodostaa myös vahva lääketieteellisen ja hyvinvointiosaamisen yliopistollinen keskittymä.

Keski-Suomen on oltava saavutettava kaikilla liikennemuodoilla. Investointeja tarvitaan niin infraan kuin digitaaliseen logistiikkaan. Digitaaliset palvelut tarvitsevat toimiakseen nopeat tietoliikenneyhteydet. Keski-Suomen vientivetoinen teollisuus elää toimivista kansainvälisistä yhteyksistä, siksi monipuoliset viennin ketjut on viritettävä kilpailukykyiseen kuntoon.

Suomen keskeisin kasvukäytävä on päärata, johon kytkeytyvä Tampere–Jyväskylä -rataosa on Keski-Suomen saavutettavuuden ja kasvun kannalta tärkein raideliikenneyhteys. Rataosan tulee sisältyä investointiohjelmaan. Valtatie 4 Vaajakosken kohdalla on osa tärkeää valtakunnallista ja kansainvälistä päätieyhteyttä pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-Suomeen. Sen kehittämisestä tulee tehdä investointipäätös ja käynnistää hanke ensi tilassa.

Myös alemman asteisen tieverkon puutteet on korjattava ja perusväylänpidon taso turvattava alueemme sisäisen saavutettavuuden, teollisuuden ja huoltovarmuuden ylläpitämiseksi. Toimivien aikataulujen varaan rakennettu markkinaehtoinen lentoliikenne varmistaa Keski-Suomen kansainvälisen saavutettavuuden. Jyväskylä–Helsinki lentoyhteys olisi myös erinomainen sähköisen lentoliikenteen pilottikohde.

Tavoittelemme fossiilisen energian hallittua korvaamista monipuolisesti paikallisilla hiilineutraaleilla energiamuodoilla. Vahva TKI-kenttä tukee alueen vihreää siirtymää ja mahdollisuuksia uusiin investointeihin. Tuulivoimatuotannon lisäämisen edellytyksenä on koko aluerakenteen tasavertainen huomiointi, maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja sosiaalinen hyväksyttävyys, jotka voidaan saavuttaa muun muassa alan lainsäädäntöä uudistamalla.

Keski-Suomella on merkittävä rooli Suomen uudessa kasvussa. Tarpeitamme on ajettava lujasti ja laajassa yhteistyössä. Maakunnasta on välityttävä vahva yhteinen viesti, eikä mitään asioita tule pitää itsestäänselvyyksinä. Voimamme kooten Keski-Suomen ääni kuuluu valtakunnallisessa päätöksenteossa myös hallitusohjelman osalta. Tässä maakunnan tulevat kymmenen kansanedustajaa ovat avainroolissa.

Maakuntajohtaja Pekka Hokkasen ajatuksia julkaistaan joka toinen kuukausi Keskisuomalainen-lehden Vierailija-palstalla ja Keski-Suomen liiton Maakuntajohtajan maisemia -blogissa. Tämä 10.3.2023 julkaistu kolumni on sarjan toinen.