Hyvät eväät luonto- ja kulttuurimatkailuun

Ajankohtaista Blogi • 2.2.2021 | Liisa Bergius

Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö antaa hyvät eväät reittiemme vastuulliseen kehittämiseen.

Three T -hankkeessa on viime vuodet haettu eurooppalaista oppia ja kokemuksia paikallisesta luonnosta ja kulttuurista ammentavien reittien suunnitteluun ja hyödyntämiseen matkailun vetonauloina ja virkistyksen lähteinä. Tavoitteena on siirtää opittua osaksi omaa toimintaa.

Omina hyvinä käytäntöinämme olemme esitelleet muun muassa saunamaakuntaamme, Alvar Aalto -reitistöä ja Meijänpolun toimintaa, jotka kaikki tukeutuvat vahvasti maakuntamme vahvuuksiin ja hyvinvoinnin perustekijöihin – luontoon ja kulttuuriperintöömme.  Projektin kahdeksan kumppanialueen edustajien palautteen perusteella näitä vahvuuksia voisi vielä rohkeammin hyödyntää ja yhdistää.

Opintomatkoilla keskisuomalaisten osallistujien ideapankkiin jäivät muhimaan ajatukset eurooppalaisten pitkien pyöräily- ja kulttuurireittien tarjoamista mahdollisuuksista, monikäyttöisistä reittiverkostoista, joiden ylläpito ja tapahtumakulttuuri rakentuvat paikallistoimijoiden yhteistyölle sekä hyvälle tietopohjalle rakentuvien luontokokemusten tarjoamisesta ja ymmärtämisestä: Olisiko mahdollista edistää Eurovelo 11 -pyöräreittiä? Voisimmeko liittyä Eurooppalaisiin kulttuurireitteihin? Millaisista tekijöistä muodostuu maakuntamme hyvinvoinnin aluerakenne?

Three T -hankkeen toimeksiannosta JAMK ja HUMAK selvittivät yhteistyössä Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailun ja virkistyskäytön keskeiset vahvuudet ja kehittämistarpeet. Laajapohjaisen taustakartoituksen ja valmistelun tuloksena esiin nousee visioita esimerkiksi eurooppalaisesta reittihubista, pyöräilyn mahdollisuuksista ja hyvään reittiselkärankaan tukeutuvista monikäyttöisistä virkistys- ja matkailureitistöistä ja -palveluista. Reitistöverkoston tueksi on hahmotettu keskeisimpiä porttipaikkoja, joihin toiminta voisi tukeutua. Myös reittien ylläpito ja laadukkaat rakenteet nousevat tärkeäksi osaksi kestävää kokonaisuutta.

Selvitys korostaa vastuullisuutta ja hyvää osaamista kaiken jatkokehittämisen perustana. Se tunnistaa vahvuutemme ja niiden vetovoiman – Unescon maailmanperinnön ja aineettomaan kulttuuriperinnön, kansallispuistoverkostomme mahdollisuudet, vesistöt ja luonnon hiljaisuuden sekä moninaiset mahdollisuudet liikkua poluilla ja reiteillä.

Selvityksen tarkoitus on tarjota monipuolinen pohja ja hyvät eväät jatkotyöskentelylle. Luonto- ja kulttuurimatkailun ja reittien kehittäminen hyödyttää varmasti myös paikallista virkistyskäyttöä.

Toivomme selvitystyön lukijoille hyviä oivalluksia ja uusia yhteistyöideoita!

Lue juuri julkaistu selvitystyö: Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö 2021

Tutustu Three T -hankkeeseen täältä

Ota yhteyttä!

Liisa Bergius

Liisa Bergius

maakunta-arkkitehti

040 590 2296

liisa.bergius[at]keskisuomi.fi