Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaantulo 

2024 Ajankohtaista • 19.3.2024 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntahallitus päätti Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaan tulemisesta kokouksessaan 23.2.2024. Maakuntavaltuuston 8.12.2023 hyväksymä maakuntakaava muuttaa osittain tai kumoaa lainvoimaisen Keski-Suomen maakuntakaavan kaavaratkaisuja.  

Maakuntakaavan 2040 hyväksymispäätöksestä tehtiin 13 valitusta hallinto-oikeuteen. Valituksissa otettiin kantaa esimerkiksi vaikutusten arvioinnin ja selvitysten riittävyyteen, maakuntakaavaprosessiin ja puskurivyöhykkeisiin. Maakuntakaava ei ole vielä lainvoimainen, koska valituksia on jätetty. Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan maakuntahallitus voi kuitenkin määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan valituksista huolimatta jo ennen kuin se on saanut lainvoiman.  

Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaava-alueeseen kuuluvissa kunnissa. Kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta on julkaistu tänään 19.3.2024 sanomalehti Keskisuomalaisessa ja Keski-Suomen liiton verkkosivuilla. 

Kuulutukseen ja Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 aineistoihin voi tutustua Keski-Suomen liiton verkkosivuilla.

Keski-Suomen maakuntakaava 2040

 

Lisätiedot:

Hanna Kunttu

suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi 

 

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 symboli koostuu alaosan vihreistä ja yläosan sinisistä graafisista elementeistä, jotka kuvaavat maata ja taivasta sekä keskellä olevasta punaisesta sydänmuodosta, jonka voi tulkita laskevaksi tai nousevaksi auringoksi.