Puolen miljoonan hankesatsaus lasten ja nuorten hyvään vointiin ja liikkumiseen   

Ajankohtaista • 21.12.2023 | Heidi Kervinen

Keski-Suomen liitto kohdensi puoli miljoonaa euroa lasten ja nuorten hyvää vointia ja liikkumista edistäviin hankkeisiin.

Hyvä vointi on yksi Keski-Suomen maakuntastrategian kolmesta kärjestä. Tämä strateginen linjaus nousi esille myös Keski-Suomen nuorisovaltuuston antamassa puheenvuorossa maakuntavaltuuston kokouksessa 8. joulukuuta 2023. Nuorten puheenvuorossa tuotiin esiin mielen hyvinvoinnin edistämisen tärkeys, sekä panostus luonnon, kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutusten näkyväksi tekemiseen.

Keski-Suomen liitto konkretisoi tänä vuonna hyvän voinnin strategisia tavoitteita muun muassa kohdentamalla puoli miljoonaa euroa kansallista kehittämisrahoitusta hankkeisiin, jotka edistävät lasten ja nuorten hyvää vointia sekä liikkumista.

Painotus vähän liikkuviin

Rahoitushaku järjestettiin 15. toukokuuta – 23. elokuuta kohdennettuna ensisijaisesti järjestöille, säätiöille ja seurakunnille. Yhteensä jaossa oli puoli miljoonaa euroa hankkeille, joiden budjetti vaihteli 20 000–200 000 euron välillä.

Haun teemat kiteytyivät maakuntahallituksen päätöksellä lasten ja nuorten hyvän voinnin ja liikkumisen tukemiseen: mielen hyvinvoinnin edistämiseen, luonnon, liikunnan ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten vahvistamiseen, yhdenvertaiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä resilienssiä tukeviin toimiin.

Erityiskohderyhmiin valikoituivat tutkimustiedon valossa koulukuljetuksen piirissä olevat, toimintarajoitteiset, yli 10-vuotiaat tytöt sekä heikossa sosioekonomisessa asemassa olevat.

Rahoitushaussa saatiin yhteensä 11 hankehakemusta, joiden kokonaisrahoitukseksi muodostui yli 750 000 euroa. Tästä syystä osa hankkeista jouduttiin jättämään rahoittamatta. Arvioinnin jälkeen rahoitusta myönnettiin 7 erilaiselle hankkeelle.

Rahoitetut hankkeet vaihtelevat kooltaan 20 000 eurosta 100 000 euroon ja kohdentuvat eri alueille Keski-Suomessa. Niiden tarkoituksena on edistää hyvinvointia monin eri tavoin, esimerkiksi kulttuurin, luonnon ja mielen hyvinvoinnin kautta:

  • Positiivisia lasten ja nuorten kohtaamisia keskisuomalaisissa urheiluseuroissa (Huippu-urheilun instituutti KIHU)
  • Juniorikehittäjä (SKI Jyväskylä, Jyväskylän hiihtoseura)
  • Luovasti liikkuen – Kulttuurihyvinvointia lapsille ja nuorille (Suomen nuorisoseurat ry)
  • Kestävästi Kuntoon Keski-Suomessa (Keski-Suomen liikunta ry)
  • Nuorten urheilun ja hyvinvoinnin kehittäminen Keski-Suomessa (Jyväskylä Basketball Academy)
  • Korpikiertäjät (Kannonkosken kunta)
  • Keskisuomalaisten lasten ja nuorten hyvänvoinnin ja liikkumisen lisääminen käsityön keinoin (Keski-Suomen Taito ry)

Yhteisiä tavoitteita ja toimintamalleja

Hankkeissa näkyy vahvasti yhdessä tekeminen. Jo valmisteluvaiheessa on sovittu yhteistyöstä esimerkiksi koulujen ja muiden seurojen kanssa. Hankkeissa hyödynnetään tietoa ja kokemuksia esimerkiksi Metsähallituksen, Suomen Mielenterveys ry:n sekä Kihun aiemmista hankkeista ja toimintamalleista.

Rahoitetut hankkeet ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten eri organisaatiot yhdessä voivat tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja liikuntaa monipuolisesti eri teemojen ja kohderyhmien kautta. Tämä edustaa askelta kohti laajempaa yhteiskunnallista muutosta, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus nauttia hyvinvoinnista ja liikunnasta riippumatta taustastaan tai tilanteestaan.

Keski-Suomen liitto on rahoittanut myös muita hyvinvointia edistäviä hankkeita, joissa tarkastellaan laajasti erilaisia lähestymistapoja pienistä kohderyhmistä suuriin innovaatioihin kansallisista sekä EU-rahoituksen kanavista. Vuoden 2023 päätteeksi tärkeää on pohtia, miten näiden hankkeiden tekemä hyvä työ saadaan näkymään ja juurtumaan osaksi maakunnan pitkäjänteistä kehitystä.