MYR: Päättyneen EU-ohjelmakauden hankkeilla huomattavia vaikutuksia Keski-Suomeen 

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 9.12.2022 | Jenni Isopahkala

Uuden EU-ohjelmakauden alueellisia valintaperusteita tarkennettiin

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) keskusteli vuoden viimeisessä kokouksessaan 9.12.2022 päättyneen EU-rahoituksen ohjelmakauden 2014–2021 vaikuttavuudesta Keski-Suomessa. Kokouksessa kuultiin myös oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahaston ajankohtaisesta tilanteesta ja hyväksyttiin Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentavat alueelliset valintaperusteet.

Muovin ja tekstiilikuidun korvaajia, kyberturvallisuutta ja hyvinvointia

Keski-Suomen liitto rahoitti päättyneellä ohjelmakaudella yhteensä 90 EAKR-hanketta (41,9 M€) ja Keski-Suomen ELY-keskus 123 ESR-hanketta (46,9 M€). Erityisen merkittävää on hankkeissa mukana ollut suuri yritysten määrä: 638 yritystä EAKR-hankkeissa ja 1872 yritystä ESR-hankkeissa. Kaikki Keski-Suomen kunnat olivat edustettuna jossain hankkeessa. Suuremmat hanketoimijat vetivät kehittämistyöhön mukaan lukuisia pienempiä toimijoita ja rakensivat näin tärkeitä yhteistyöverkostoja.

– Hankerahoitus on mahdollistanut innovatiivisia ja menestyksekkäitä kehitystarinoita Keski-Suomessa. VTT:n johtama PAfP-hanke, jossa on kehitetty uusia kuitupohjaisia materiaaleja ja valmistusmenetelmiä, puupohjaisen tekstiilikuidun kehittäjä Spinnova ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuden tutkimus-,kehitys- ja koulutuskeskuksen kyberturvallisuutta kehittävä Healthcare Cyber Range -hanke ovat hienoja esimerkkejä tästä, toteaa MYR:n puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Keski-Suomelle merkittävän Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahaston ajankohtaiskatsauksessa kuultiin, että rahoitushaun on suunniteltu avautuvan maaliskuussa 2023. Rahaston käynnistyminen on viivästynyt merkittävästi muun muassa kansallisten linjausten ja EURA-tietojärjestelmän puutteiden vuoksi. MYR hyväksyi kokouksessa Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentavat alueelliset valintaperusteet Keski-Suomen liiton oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) -hankehauissa ja Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR+-hauissa.

Kokouksen esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton verkkosivulla.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.


Lisätietoja: 

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Hannu Koponen (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi