Keski-Suomen liiton tuella 8 miljoonan euron kehittämistyö käyntiin alkuvuoden aikana

Ajankohtaista Tiedotteet • 15.7.2021 | pirjoperaaho

Keski-Suomen liitto on tukenut maakunnan kumppaneiden ja yhteisöjen kehittämistoimenpiteitä 5,7 miljoonalla eurolla vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana. Kehittämis- ja investointihankkeiden kokonaisbudjetit nousevat lähes 8 miljoonaan euroon. Rahoituksella vaikutetaan Keski-Suomen taloudelliseen kehitykseen ja koronakriisistä toipumiseen muutaman vuoden tähtäimellä.

Suurin rahoitus 814 000 euroa on myönnetty Jyväskylän ammattikorkeakoululle, joka kehittää elintarviketuotannon ja –jakelun toimijoiden kyberturvallisuutta. Elintarviketuotanto ja -jakelu on Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittinen kokonaisuus. Koska elintarvikkeiden välivarastot ovat Suomessa pienet, kysyntään vastaaminen perustuu pitkälti verkotettujen tietojärjestelmien toimivuuteen. Tietojärjestelmien turvallisuuden merkitys kasvaa, kun entistä enemmän palveluja siirtyy tietoverkkoon. Elintarviketuotannon ja –jakelun kyberturvallisuus kiinnostaa valtiota, kuntia ja yrityksiä.

Toiseksi suurin tuki 797 000 euroa on myönnetty Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin yhteiselle valmistavan teollisuuden tutkimus- ja kehittämishankkeelle ADDVA. Tavoitteena on auttaa ja nopeuttaa metsä-, koneenrakennus- ja metalliteollisuuden yrityksiä materiaaliteknologioiden ja digitalisoinnin muutoksissa ja rakentaa tarvittavat tutkimus- ja oppimisympäristöt. Hanke toteuttaa Jyväskylän kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välistä ekosysteemisopimusta.

Matkailua ja vapaa-ajan asumista vauhdittavat hankkeet ovat saaneet tukea reilut 800 000 euroa eli 15 % myönnetystä rahoituksesta. Kehittämistyö on käynnissä Jämsän Himoksella, Saarijärven-Viitasaaren seudulla, Keuruulla ja Jyväskylässä. Koko maakunnan yhteisessä Lakeland-hankkeessa tämän vuoden toimenpiteet suunnataan kotimaan matkailumarkkinointiin kansainvälisen markkinoinnin sijaan.

”Aivan poikkeuksellinen EU-ohjelmakauden vaihtumisvuosi, kertoo vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho. Perinteisesti ohjelmakauden vaihtuessa aluekehitysrahoitukseen tulee selvä notkahdus, mutta tällä kertaa kohdennettavissa on yhden vuoden rahoitusta vastaava ylimääräinen rahoitus koronakriisin vuoksi.”

Uusi EU-ohjelmakausi käynnistyy todennäköisesti lokakuun alussa. Maakunnittaisesta rahoitustasosta odotetaan valtioneuvoston päätöstä elokuussa. Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osuuksien ennakoidaan hieman pienenevän päättyvään ohjelmakauteen nähden. Uutena rahastona käynnistyy Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jonka tarkoituksena korjata turvetuotannon alasajosta aiheutuvia aluetalouden hankaluuksia.

Tiedot Keski-Suomen liiton 1.1. – 30.6.2021 rahoittamista hankkeista KSL myönnetty rahoitus 0101_3006_ 2021

Lisätietoja vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho, 040 591 0760