Energiaselvitys käyntiin Keski-Suomessa

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 22.11.2023 | Jenni Isopahkala

Energiamurros etenee vauhdilla myös Keski-Suomessa. Keski-Suomen liitto päivittääkin teeman tilannekuvaa energiaselvityksellä. Selvityksellä päivitetään vuoden 2019 energiatase ja tarkastellaan tapoja saavuttaa maakunnan hiilineutraalius tavoitevuoteen 2030 mennessä.

Uutena teemana aurinkoenergia

Energiataseessa selvitetään maakunnan energiantuotannon- ja käytön nykytila sekä arvioidaan vaadittavia energiainvestointeja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Näkökulmina ovat ilmastotavoitteet ja energiajärjestelmän toimintavarmuus.

Energiaselvitys tarkastelee energiataseen ohella myös uusiutuvan energian potentiaalia ja varastointia olemassa olevia selvityksiä hyödyntäen. Uutena teemana pureudutaan maakunnallisesti merkittävän aurinkoenergian tuotantopotentiaaliin karttatarkasteluna ja energiavarastojen tarpeeseen.

Selvitys ohjaa maankäyttöä

Selvitystyön perusteella laaditaan lopuksi arvio maankäytön ohjauksen ja kaavoituksen tarpeista, jotta vihreän siirtymän energiainvestointihankkeet voidaan mahdollistaa sujuvasti.

Ympäristöministeriön osarahoittaman energiaselvityksen laatii Rejlers Finland Oy. Selvitys valmistuu kevään 2024 aikana, ja siitä viestitään Keski-Suomen liiton viestintäkanavilla.

 

Lisätiedot:

Valtteri Paakki
maakuntasuunnittelija
040 525 6059
valtteri.paakki[at]keskisuomi.fi