MYR: Maakunnallista yhteistyötä tarvitaan myös työvoimapalveluiden järjestämisessä 

2024 Ajankohtaista Tiedotteet • 16.5.2024 | Jenni Isopahkala

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) keskusteli 16.5.2024 kokouksessaan Keski-Suomen julkisten työvoimapalveluiden järjestämisen tilanteesta ja Euroopan unionin tulevan ohjelmakauden edunvalvonnasta. Kokous pidettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Jyväskylän toimipisteessä ja sitä ennen päästiin tutustumaan tutkimuskeskuksen monipuoliseen toimintaan.  

Valtion omistama VTT on merkittävä aluekehittäjä ja hanketoimija Keski-Suomessa. Tutkimuskeskuksen ainutlaatuinen testausympäristö houkuttelee Keski-Suomeen myös kansainvälisiä yrityksiä. Tällä hetkellä VTT:llä on käynnissä muun muassa kuituteknologiaan, vedyn tuotantoon ja varastointiin sekä hiilidioksidin hyödyntämiseen liittyviä EU-hankkeita.  

TE-palvelut osaksi kuntien toimintaa 1.1.2025

Keski-Suomen julkisten työvoimapalveluiden (TE-palvelut) järjestämisvastuu siirtyy ensi vuoden alussa valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille. Keski-Suomeen on tulossa kolme työllisyysaluetta, joissa vastuukuntina toimivat Jyväskylä, Jämsä ja Äänekoski.  

Työllisyysalueiden valmistelutyötä on tehty kesästä 2023 alkaen Keski-Suomen liiton hankerahoituksella ja alkuvuodesta 2024 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön tuella. Uudistuksen tarkoituksena on siirtyä työttömyyden hoidosta vahvemmin kunkin alueen elinvoiman vahvistamiseen ja työllisyyden monipuoliseen edistämiseen. Tavoitteena on tarjota asiakaspalvelua lähellä ja saada työnantajat ja työnhakijat kohtaamaan vaivattomasti. 

– On tärkeää, että työvoimapalveluja saadaan jatkossa pienissäkin kunnissa. Työllisyyden kuntakokeilun tulokset esimerkiksi nuorten työllistymisen kasvusta Keski-Suomessa ovat rohkaisevia, toteaa MYR:n puheenjohtaja Mikko Tiirola 

Maakunnan yhteistyöryhmä painotti maakunnallisen yhteistyön merkitystä työvoimapalveluiden tarjoamisessa tilanteessa, jossa erityisesti aikuiskoulutuksen tukia vähennetään merkittävästi. 

Koko Suomi tarvitsee EU-rahoitusta

Eduskunta ja valtioneuvosto muodostavat parhaillaan Suomen ennakkovaikuttamiskantoja Euroopan unionin tulevan ohjelmakauden 2028–2034 rahoituskehykseen. Nettomaksajamaana Suomen tavoitteena on pitää koko EU-budjetti maltillisena siten, että budjetista käytetään entistä suurempi osa turvallisuuteen ja TKI-toimintaan.  

Alueiden eriarvoisuutta vähentävässä EU-koheesiorahoituksessa tulee huomioida maakuntien sisäiset kehittyneisyyserot. Keski-Suomessa näemme tärkeänä, että koheesiorahoitusta kohdennetaan koko Suomeen, painottaa maakuntajohtaja Pekka Hokkanen 

Keski-Suomi huolehtii EU-rahoituksen edunvalvonnasta yhteistyössä Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien liittojen ja EU-aluetoimistojen kanssa sekä kansallisella että EU-tasolla.

Kokouksen koko esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton verkkosivulla.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.

 

Lisätietoja:  

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi  

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi 

Outi Leppäkangas (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 673 3544
outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi