Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta KSTURVA toimii maakunnan alueen toimijoiden yhteistyöelimenä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa. Toimikunta yhteensovittaa Keski-Suomen alueen kokonaisturvallisuutta.

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta KSTURVA toimii maakunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa. Toimikunnan tarkoitus on jakaa eri viranomaisten kesken yhteistä tilannekuvaa. Toiminta perustuu ylimmän johdon keskinäiseen sopimiseen ja toimikunta määrittää Keski-Suomen maakunnan alueen valmiussuunnittelun painopisteet, resurssit ja yhteiset tavoitteet. Päätäntävaltaa KSTURVA:lla ei ole.

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan KSTURVA toiminta käynnistettiin vuoden 2018 aikana. Toiminta käynnistettiin alueellisen riskiarvion päivittämisen yhteydessä. Vuonna 2020 muodostettiin neljä ylikunnallista seudullista työryhmää kokoamaan alueen kuntien turvallisuussuunnitelmia. Prosessin yhteydessä muodostui myös eri turvallisuusilmiöihin keskittyviä asiantuntijaryhmiä. Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja.

KSTURVA:aan kuuluu edustajia seuraavista organisaatioista: Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen pelastuslaitos, Sisä-Suomen poliisilaitos, Aluehallintovirasto, Huoltovarmuuskeskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen aluetoimisto, Ilmasotakoulu, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen muiden kuntien edustajia, Suomen punainen risti (SPR), Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa), Maahanmuuttovirasto (Migri), Lapuan hiippakunta, sosiaalitoimi, ympäristötoimikunta, perusterveydenhuolto, kyberturvallisuus JYVSECTEC ja Elinkeinoelämän alueelliset varautumisyhteistyö -toimikunta (Elvar).

 

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta

Antti Siukola

Antti Siukola

Viestintäpäällikkö

040 612 7220

antti.siukola[at]keskisuomi.fi