Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta (KSTURVA) toimii maakunnan alueen toimijoiden yhteistyöelimenä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa. Toimikunta yhteensovittaa Keski-Suomen alueen kokonaisturvallisuutta.

KSTURVA toimii maakunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa. Toimikunta jakaa viranomaisten kesken yhteistä tilannekuvaa sekä määrittää Keski-Suomen maakunnan valmiussuunnittelun painopisteet, resurssit ja yhteiset tavoitteet. Toiminta perustuu ylimmän johdon keskinäiseen sopimiseen, KSTURVA:lla ei ole päätäntävaltaa.

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan toiminta käynnistettiin vuonna 2018 alueellisen riskiarvion päivittämisen yhteydessä. Vuonna 2020 muodostettiin neljä ylikunnallista seudullista työryhmää kokoamaan alueen kuntien turvallisuussuunnitelmia. Prosessin yhteydessä muodostui myös eri turvallisuusilmiöihin keskittyviä asiantuntijaryhmiä.

KSTURVA:an kuuluu edustajia seuraavista organisaatioista:

 • Keski-Suomen liitto (puheenjohtaja maakuntajohtaja Pekka Hokkanen)
 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Keski-Suomen pelastuslaitos
 • Sisä-Suomen poliisilaitos
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Huoltovarmuuskeskus
 • Keski-Suomen ELY-keskus
 • Keski-Suomen aluetoimisto
 • Ilmasotakoulu
 • Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus
 • Keski-Suomen kuntien edustus
 • Suomen Punainen Risti (SPR)
 • Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
 • Maahanmuuttovirasto (Migri)
 • Lapuan hiippakunta
 • Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys
 • Ympäristöterveydenhuolto
 • Kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC
 • Elinkeinoelämän alueellinen varautumisyhteistyötoimikunta (Elvar)
 • Leijona Catering Oy
 • Fingrid Oyj

KSTURVA–rakennetta on hyödynnetty kriiseihin liittyvän tiedon ja tilannekuvan välittymisessä. Laajennetun kokoonpanon kokouksiin on kutsuttu osallistujia laajemmin Keski-Suomen kunnista. Noin kahden kuukauden välein etäyhteyksillä toteutetuissa kokouksissa maakunnan keskeiset organisaatiot ovat esitelleet yleiset turvallisuustilannekatsaukset, esittäneet mahdollisia tukipyyntöjä muille toimijoille sekä jakaneet hyviä toimintamalleja.

KSTURVA:n viestintää kehittää organisaatioiden viestintäasiantuntijoista koottu viestintäryhmä.

KSTURVA:n viestintäryhmä

KSTURVA-aineistot

Keski-Suomen alueellinen riskiarvio 2023
21.3.2024 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
14.3.2024 Muistio KSTURVA
25.1.2024 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma 2021-2023

Vanhemmat muistiot toimitetaan pyydettäessä.

Pekka Hokkanen

Pekka Hokkanen

maakuntajohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Johtaminen, edunvalvonta ja sidosryhmäsuhteet

Laura Karjalainen

Laura Karjalainen

johdon assistentti

040 595 0010

laura.karjalainen[at]keskisuomi.fi

Maakuntajohtajan ja johtoryhmän sihteeri