Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta KSTURVA toimii maakunnan alueen toimijoiden yhteistyöelimenä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa. Toimikunta yhteensovittaa Keski-Suomen alueen kokonaisturvallisuutta.

KSTURVA toimii maakunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa. Toimikunta jakaa viranomaisten kesken yhteistä tilannekuvaa sekä määrittää Keski-Suomen maakunnan valmiussuunnittelun painopisteet, resurssit ja yhteiset tavoitteet. Toiminta perustuu ylimmän johdon keskinäiseen sopimiseen, päätäntävaltaa KSTURVA:lla ei ole.

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan toiminta käynnistettiin vuonna 2018 alueellisen riskiarvion päivittämisen yhteydessä. Vuonna 2020 muodostettiin neljä ylikunnallista seudullista työryhmää kokoamaan alueen kuntien turvallisuussuunnitelmia. Prosessin yhteydessä muodostui myös eri turvallisuusilmiöihin keskittyviä asiantuntijaryhmiä.

KSTURVA:an kuuluu edustajia seuraavista organisaatioista:

 • Keski-Suomen liitto (puheenjohtaja maakuntajohtaja Pekka Hokkanen)
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Keski-Suomen pelastuslaitos
 • Sisä-Suomen poliisilaitos
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Huoltovarmuuskeskus
 • Keski-Suomen ELY-keskus
 • Keski-Suomen aluetoimisto
 • Ilmasotakoulu
 • Jyväskylän kaupunki
 • Keski-Suomen kuntien yhteinen edustus
 • Suomen punainen risti (SPR)
 • Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
 • Maahanmuuttovirasto (Migri)
 • Lapuan hiippakunta
 • Sosiaalitoimi
 • Ympäristötoimikunta
 • Perusterveydenhuolto
 • Kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC
 • Elinkeinoelämän alueellinen varautumisyhteistyötoimikunta (Elvar)
 • Leijona Catering Oy

Koronaviruspandemian aikana KSTURVA–rakennetta on hyödynnetty kriisiin liittyvän tiedon ja tilannekuvan välittymisessä. Laajennetun kokoonpanon kokouksiin on kutsuttu osallistujia laajemmin Keski-Suomen kunnista. Kahden viikon välein etäyhteyksillä toteutetuissa kokouksissa maakunnan keskeiset organisaatiot ovat esitelleet tilannekatsaukset pandemian vaikutuksesta omaan toimintaansa, esittäneet mahdollisia tukipyyntöjä muille toimijoille sekä jakaneet hyviä toimintamalleja.

KSTURVA-aineistot

Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma 2021-2023
27.1.2022 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
13.1.2022 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
16.12.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
24.11.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
10.11.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
28.10.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
13.10.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
22.9.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
15.9.2021 Muistio KSTURVA
8.9.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
25.8.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
12.8.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
17.6.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
3.6.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
19.5.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
6.5.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
22.4.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
8.4.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
Laura Karjalainen

Laura Karjalainen

Johdon assistentti

040 595 0010

laura.karjalainen[at]keskisuomi.fi

Maakuntajohtajan ja johtoryhmän sihteeri

Antti Siukola

Antti Siukola

Viestintäpäällikkö

040 612 7220

antti.siukola[at]keskisuomi.fi

viestintä