Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta KSTURVA toimii maakunnan alueen toimijoiden yhteistyöelimenä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa. Toimikunta yhteensovittaa Keski-Suomen alueen kokonaisturvallisuutta.

KSTURVA toimii maakunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa. Toimikunta jakaa viranomaisten kesken yhteistä tilannekuvaa sekä määrittää Keski-Suomen maakunnan valmiussuunnittelun painopisteet, resurssit ja yhteiset tavoitteet. Toiminta perustuu ylimmän johdon keskinäiseen sopimiseen, päätäntävaltaa KSTURVA:lla ei ole.

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan toiminta käynnistettiin vuonna 2018 alueellisen riskiarvion päivittämisen yhteydessä. Vuonna 2020 muodostettiin neljä ylikunnallista seudullista työryhmää kokoamaan alueen kuntien turvallisuussuunnitelmia. Prosessin yhteydessä muodostui myös eri turvallisuusilmiöihin keskittyviä asiantuntijaryhmiä.

KSTURVA:aan kuuluu edustajia seuraavista organisaatioista:

 • Keski-Suomen liitto (puheenjohtaja vt. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen)
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Keski-Suomen pelastuslaitos
 • Sisä-Suomen poliisilaitos
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Huoltovarmuuskeskus
 • Keski-Suomen ELY-keskus
 • Keski-Suomen aluetoimisto
 • Ilmasotakoulu
 • Jyväskylän kaupunki
 • Keski-Suomen kuntien yhteinen edustus
 • Suomen punainen risti (SPR)
 • Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
 • Maahanmuuttovirasto (Migri)
 • Lapuan hiippakunta
 • Sosiaalitoimi
 • Ympäristötoimikunta
 • Perusterveydenhuolto
 • Kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC
 • Elinkeinoelämän alueellinen varautumisyhteistyötoimikunta (Elvar)

Koronaviruspandemian aikana KSTURVA–rakennetta on hyödynnetty kriisiin liittyvän tiedon ja tilannekuvan välittymisessä. Laajennetun kokoonpanon kokouksiin on kutsuttu osallistujia laajemmin Keski-Suomen kunnista. Kahden viikon välein etäyhteyksillä toteutetuissa kokouksissa maakunnan keskeiset organisaatiot ovat esitelleet tilannekatsaukset pandemian vaikutuksesta omaan toimintaansa, esittäneet mahdollisia tukipyyntöjä muille toimijoille sekä jakaneet hyviä toimintamalleja.

KSTURVA-kokousmuistiot

6.5.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
22.4.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
8.4.2021 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
Laura Karjalainen

Laura Karjalainen

Johdon assistentti

040 595 0010

laura.karjalainen[at]keskisuomi.fi

Maakuntajohtajan sihteeri

Antti Siukola

Antti Siukola

Viestintäpäällikkö

040 612 7220

antti.siukola[at]keskisuomi.fi