Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta (KSTURVA) toimii maakunnan alueen toimijoiden yhteistyöelimenä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa. Toimikunta yhteensovittaa Keski-Suomen alueen kokonaisturvallisuutta.

KSTURVA toimii maakunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa. Toimikunta jakaa viranomaisten kesken yhteistä tilannekuvaa sekä määrittää Keski-Suomen maakunnan valmiussuunnittelun painopisteet, resurssit ja yhteiset tavoitteet. Toiminta perustuu ylimmän johdon keskinäiseen sopimiseen, KSTURVA:lla ei ole päätäntävaltaa.

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan toiminta käynnistettiin vuonna 2018 alueellisen riskiarvion päivittämisen yhteydessä. Vuonna 2020 muodostettiin neljä ylikunnallista seudullista työryhmää kokoamaan alueen kuntien turvallisuussuunnitelmia. Prosessin yhteydessä muodostui myös eri turvallisuusilmiöihin keskittyviä asiantuntijaryhmiä.

KSTURVA:an kuuluu edustajia seuraavista organisaatioista:

 • Keski-Suomen liitto (puheenjohtaja maakuntajohtaja Pekka Hokkanen)
 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Keski-Suomen pelastuslaitos
 • Sisä-Suomen poliisilaitos
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Huoltovarmuuskeskus
 • Keski-Suomen ELY-keskus
 • Keski-Suomen aluetoimisto
 • Ilmasotakoulu
 • Keski-Suomen kuntien edustus
 • Suomen Punainen Risti (SPR)
 • Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
 • Maahanmuuttovirasto (Migri)
 • Lapuan hiippakunta
 • Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys
 • Ympäristöterveydenhuolto
 • Kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC
 • Elinkeinoelämän alueellinen varautumisyhteistyötoimikunta (Elvar)
 • Leijona Catering Oy
 • Fingrid Oyj

Koronaviruspandemian ja Ukrainan sodan aikana KSTURVA–rakennetta on hyödynnetty kriiseihin liittyvän tiedon ja tilannekuvan välittymisessä. Laajennetun kokoonpanon kokouksiin on kutsuttu osallistujia laajemmin Keski-Suomen kunnista. Noin kerran kuukaudessa etäyhteyksillä toteutetuissa kokouksissa maakunnan keskeiset organisaatiot ovat esitelleet tilannekatsaukset pandemian ja Ukrainan tilanteen vaikutuksista omaan toimintaansa, esittäneet mahdollisia tukipyyntöjä muille toimijoille sekä jakaneet hyviä toimintamalleja.

KSTURVA-aineistot

Keski-Suomen alueellinen riskiarvio 2023
Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma 2021-2023
16.8.2023 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
14.6.2023 Muistio KSTURVA (Laajennettu kokoonpano)
16.3.2023 Muistio KSTURVA

Vanhemmat muistiot toimitetaan pyydettäessä.

Pekka Hokkanen

Pekka Hokkanen

Maakuntajohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Johtaminen, edunvalvonta ja sidosryhmäsuhteet

Laura Karjalainen

Laura Karjalainen

Johdon assistentti

040 595 0010

laura.karjalainen[at]keskisuomi.fi

Maakuntajohtajan ja johtoryhmän sihteeri