Ennakko: Maakuntavaltuusto päättää Keski-Suomen liiton peruspääoman alentamisesta 15.6.

Ajankohtaista • 9.6.2020 | Ks-liitto

Keski-Suomen maakuntavaltuusto kokoontuu maanantaina 15.6. Muuramesalissa. Koronaviruksen vuoksi kokous järjestetään hybridimallina, joka mahdollistaa valtuuston jäsenten osallistumisen kokoukseen joko paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä. Kokouksessa noudatetaan viranomaisten ohjeita hyvästä käsihygieniasta sekä turvaväleistä. Yleisölle kokous lähetetään suorana Keski-Suomen liiton Youtube-kanavalla. Linkki lähetykseen julkaistaan liiton verkkosivuilla ennen kokousta.

 

Kokouksessaan maakuntavaltuusto päättää kahdesta merkittävästä rahoitusmuutoksesta: Keski-Suomen liiton peruspääoman alentamisesta sekä Keski-Suomen liiton talousarvion muutoksesta. Keski-Suomen maakuntahallitus on esittänyt maakuntavaltuustolle, että Keski-Suomen kunnille palautettaisiin jo tulevan elokuun aikana yhteensä noin 519 000 euroa. Liiton peruspääomaa voidaan alentaa 600 000 euron tasolle, koska Keski-Suomen talon osakkeiden myynnistä saatua tuloa palautetaan jäsenkunnille.

 

Lisäksi maakuntahallitus on ehdottanut Keski-Suomen kehittämisrahastoon 193 000 euron lisärahoitusta koronaviruksen talousvaikutusten lieventämiseksi. Lisärahoituksella kehittämisrahastoon vuosittain siirrettävä summa palautettaisiin edellisvuosien tasolle. Lisäksi kehittämisrahastoon siirrettäisiin viime vuoden marraskuussa nostetun sijoituksen tuotto 143 000 euroa. Talousarviomuutos ei edellytä kuntien vuoden 2020 maksuosuuksien nostamista, vaan se pystytään kattamaan liiton kassassa olevalla rahalla.

 

Maakuntavaltuusto käsittelee myös Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 vireille saattamisen ja kaavan tarkistamisen periaatteet. Tarkistamisen tavoitteena on edelleen kehittää maakuntakaavaa Keski-Suomen strategisena aluekehittämisen välineenä. Maakuntakaavan on tarkoitus käsitellä seudullisesti merkittävää tuulivoimantuotantoa, liikenteen aluevarauksia sekä hyvinvoinnin aluerakennetta. Maakuntakaava tullaan valmistelemaan laajassa vuorovaikutuksessa osallisten ja sidosryhmien kanssa.

 

Kokouksessa käsitellään myös muun muassa maakuntavaltuuston aloitteet, Keski-Suomen liiton tilinpäätös ja -toimintakertomus 2019 sekä liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittäminen.

 

Tutustu kokouksen esityslistaan täällä.

 

Pekka Hokkanen
vs.
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi


Sari Karhu
hallintopäällikkö (maakuntavaltuuston sihteeri)
040 586 7083
sari.karhu[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!