Keski-Suomessa halutaan edistää hyvinvointia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä

Ajankohtaista Tapahtumat • 20.5.2020 | Ks-liitto

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO järjesti perjantaina 15.5. webinaarin kansallisesta ja kansainvälisestä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöstä. Tapahtuma järjestettiin yhdessä kansainvälisen ECHAlliancen (European Connected Health Alliance) kanssa.

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO

ECHAlliance (European Connected Health Alliance)

 

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO järjesti perjantaina 15.5. webinaarin kansallisesta ja kansainvälisestä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöstä. Tapahtuma järjestettiin yhdessä kansainvälisen ECHAlliancen (European Connected Health Alliance) kanssa.

 

Webinaarissa oli puhumassa KEHOn asiantuntijoiden lisäksi edustajia ECHAlliancesta sekä suomalaisista ekosysteemeistä Etelä-Pohjanmaalta, Kuopiosta ja Vaasasta. Kansainvälinen osallistujajoukko koostui kaiken kaikkiaan 90 henkilöstä.

 

– ECHAlliancessa tavoitteemme on tuoda toimijoita yhteen ja lisätä yhteistyötä niin globaalisti kuin paikallisesti. Myös maailmanlaajuinen pandemia edellyttää alueiden välistä yhteistyötä, muistuttaa ECHAlliancen edustaja Anthony Bleaden.

 

Alueilla omat painotuksensa hyvinvointiosaamisessa

Ekosysteemien erilaiset painopisteet ja vahvuudet luovat monenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle. Keski-Suomessa hyvinvointitalous on osa maakunnan strategista kehittämistyötä ja työtä tehdäänkin kaikilla sektoreilla.

 

– Keski-Suomessa hyvinvointia lähestytään tutkimuksen, ennaltaehkäisyn ja kokonaisvaltaisen edistämisen kautta. Yksi Keski-Suomelle ominainen näkökulma on liikuntaan painottuva hyvinvointiosaaminen, joka on meillä poikkeuksellisen vahvaa, sanoo kehittämispäällikkö Kari Pirinen Keski-Suomen liitosta.

 

Webinaarissa Pirinen nosti esimerkkeinä muun muassa sairaala Novan, Kukkulan ja Hippoksen hankkeet. KEHOn verkostopäällikkö Päivi Fadjukoff puolestaan esitteli osallistujille Keski-Suomen monialalaista asiantuntijuutta yhdistävän hyvinvoinnin talo Casa Salutiksen.

 

Myös muiden suomalaisten ekosysteemien edustajat kertoivat webinaarissa toiminnastaan. Etelä-Pohjanmaalla keskeisenä painotuksena korostuu hyvinvointiteknologia ja siihen liittyvä tutkimus ja palvelut. Kuopio Health lähestyy hyvinvointia elintarvikealan, terveysteknologian ja terveydenhuollon näkökulmista. Vaasa puolestaan painottaa hyvinvointiteknologian ja teollisuuden merkitystä.

 

Tavoitteina yhteiset käytänteet ja toisilta oppimisen kulttuuri

Webinaarin lopuksi keskusteltiin suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemien yhteistyömahdollisuuksista. Keski-Suomessa halutaan rakentaa ekosysteemien välille toisilta oppimisen kulttuuria sekä kehittää yhteisiä käytänteitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

 

– Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja alan kasvavat taloudelliset näkymät ovat mittavat koronakriisistä huolimatta. Nyt onkin tarkoitus hakea vahvempaa keskinäistä liittoututumista, selkeitä profiileja sekä yhteisiä toimintamalleja ja kehittämisprojekteja, Kari Pirinen sanoo.

 

– Järjestimme webinaarin oppiaksemme toisiltamme ja edistääksemme yhteistyötä ekosysteemien välillä. Meillä on vahva usko yhteisen tekemisen voimaan paitsi Keski-Suomessa, myös alueiden välillä. Webinaariin kohdistunut kiinnostus eri suunnista osoitti, että ajatuksemme yhteistyön vahvistamisesta suomalaisen hyvinvointiosaamisen viemiseksi maailmalle saa laajaa kannatusta, iloitsee Päivi Fadjukoff.

 

Webinaarin päätteeksi suunniteltiin seuraavaa ekosysteemien yhteistä, kansallista tapaamista. ECHAlliancesta kannustettiin suomalaisia ekosysteemejä osallistumaan myös sen järjestämiin verkostotilaisuuksiin.

 

* Keski-Suomen osaamiskeskittymä KEHO liittyi osaksi ECHAlliancea joulukuussa 2019. Allianssi on yli 700 jäsenorganisaation muodostama eurooppalainen hyvinvointialan verkosto, joka tuo yhteen ekosysteemejä kansainvälisesti. Suomesta allianssiin kuuluvat KEHOn lisäksi Helsingin, Oulun, Etelä-Pohjanmaan, Kuopion ja Vaasan alueilla toimivat ekosysteemit.

 

Lisätietoja:

 

Päivi Fadjukoff
Verkostopäällikkö, KEHO
+358 50 518 1410
paivi.fadjukoff@jyu.fi

 

Kari Pirinen
Kehittämispäällikkö, Keski-Suomen liitto
+358 40 720 6918
kari.pirinen@keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!