Maakuntahallituksen kokous 18.3.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 18.3.2022 |

Maakuntahallitus kävi tiivistä keskustelua Ukrainan sodan vaikutuksista Keski-Suomeen. Erityisesti keskustelua käytiin vaikutuksista huoltovarmuuteen, talouteen, energiaan, turvallisuuteen, liikenteeseen ja maahantuloon.
– Tärkeää on varmistaa oman toiminnan jatkuvuus ja maakunnan resilienssi kaikissa tilanteissa. Valmius- ja varautumissuunnitelmat on hyvä päivittää kunnissa ja eri organisaatioissa maakunnassa, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen

Keski-Suomen liitto lahjoittaa 2 000 euron kriisiapuun Ukrainaan. Avustuskohteeksi maakuntahallitus päätti YK:n lastenjärjestö UNICEF:in, joka toimii kriisialueella antaen humanitääristä apua ja on lasten tukena pakomatkan varrella.
– Ukrainan lapset elävät pelon ja kriisin keskellä. UNICEF toimii paikan päällä auttamassa ja lähettää avustustarvikkeita varastoistaan, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila

Ukrainan sodan aiheuttaneet huolet ovat vaikuttaneet myös Keski-Suomen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) alueellisen suunnitelman viimeistelyyn. Maakuntahallitus sai katsauksen suunnitelman viimehetken täsmennyksistä ja JTF-rahaston käynnistämisen aikataulusta.  Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää parhaillaan, salliiko Euroopan komissio olosuhteiden muututtua esimerkiksi bioterminaalien tukemisen JTF-rahoituksella. Alkuvuodesta komission kanta oli kielteinen.

Maakuntahallitus pitää erittäin tärkeänä, että Keski-Suomi voi jatkaa yritystukialueena vuosina 2022–2027. Valtioneuvoston esityksessä Keski-Suomesta tukialueeseen II kuuluisivat Joutsan, Keuruun ja Saarijärven-Viitasaaren seudut sekä Jämsän kaupunki. Tukialueet määrittelevät, millä alueilla ja minkä suuruista julkista tukea voidaan yritysten investoinneille myöntää. Tukea myöntävät ELY-keskukset. Maakuntahallitus antoi lausuntonsa kokouksessa.
– Tämä on maakuntahallituksen ja kansanedustajien yhteisen tekemisen työnäyte. Ilman yritysten investointihankkeita ja niiden rahoitusmahdollisuuksia maakunnan kasvu- ja kilpailukykytavoitteita ei voitaisi saavuttaa, aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho toteaa valtioneuvoston esityksestä.

Kokouksessa käytiin läpi luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Lisäksi esityksellä parannetaan lupamenettelyjen toimivuutta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja Jani Kokko ja hallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula vierailivat maakuntahallituksen kokouksessa. Keskustelua käytiin kumppanuudesta, yhteistyöstä ja Keski-Suomen edunvalvonnan yhteisistä asioista. Työnjako hyvinvointialueen ja liiton välillä on selkeä. Yhteisenä tavoitteena on, että Keski-Suomi on hyvä paikka elää ja että maakunta on vetovoimainen.

Maakuntahallitus sai tilannekatsauksen Keski-Suomen liikenneasioiden edunvalvontaan. Kokouksessa käytiin läpi mm. valtion väyläverkon investointiohjelman rata- ja maantiehankkeita, lentoliikenteen tilannetta sekä Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen yhteistä kehityskäytäväselvitystä, jonka tavoitteena on yhteysvälin raideliikenteen ja sen palveluiden kehittäminen.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

 

Lisätietoja 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi