Keski-Suomen strategia – lue tai katso video

Ajankohtaista Blogi • 17.5.2021 | Pirjo Peräaho

Keski-Suomen liiton vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho avaa Keski-Suomen strategiaa.

katso video

Keski-Suomen strategiassa katsomme, millä keinoilla ja konsteilla Keski-Suomi menestyy sekä pitkällä aikavälillä että lähivuosien aikana. Pitkä aikaväli tarkoittaa näkymiä vuoteen 2050 asti. Lyhyt aikaväli ulottuu vuoteen 2025.  

Strategian perustaksi olemme koonneet tilastotietoa, vertailuja, tulevaisuuden skenaarioita ja ennakkoarvioita, mihin Keski-Suomen kannattaisi tarttua. Helmikuusta huhtikuuhun olemme järjestäneet tulevaisuustyöpajojen sarjan. Työpajoja on ollut kaikkiaan 20 ja osallistujia yli 300 henkilöä. Panoksensa ovat antaneet tulevaisuudentekijät yrityksistä, koulutusorganisaatioista, järjestöistä, poliittisista päättäjistä, kunnista ja muista viranomaisista.  

Toukokuun loppupuolella julkaisemme strategian raakaversion kommentointia varten. Toivomme mielipiteitä keskisuomalaisilta ja sidosryhmiltä kautta maan. Palautteiden perusteella työstämme elo-syyskuun taitteeseen strategialuonnoksen, joka lähtee viralliselle lausuntokierrokselle. Kun palaute on saatu ja korjaukset tehty, maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy strategian joulukuussa 2021. 

Keski-Suomen kasvun kärjiksi näyttävät nousevan bio- ja kiertotalous, uudistuvan teollisuuden kyber- ja älyteknologiat sekä hyvinvointi ja liikunta. Teollisuuden uusiutuminen nojaa digitalisaation ohella erilaisiin materiaaliteknologioihin, jotka tuovat ratkaisuja maailman suuriin ilmastokysymyksiin.

Hyvinvoinnissa mieleen, oppimiseen ja motivaatioon liittyvät asiat ovat nousussa. Meidän on fiksua varautua myös ennakoimattomaan: yllätyksiin, joita me emme osaa tässä hetkessä haaveillakaan.  Pandemia on osoittanut, että joustavuutta ja rohkeutta tarvitaan tulevinakin vuosina paljon.