Elinvoima ja kehittäminen

Kehitämme Keski-Suomea kokonaisvaltaisesti aluekehittämisen ja aluesuunnittelun keinoin.

Keski-Suomen kehittäminen on laaja-alaista yhteistyötä. Kehitämme Keski-Suomea monialaisesti vahvuuksien, osaamisen ja identiteetin pohjalta.

Huolehdimme Keski-Suomen elinvoimaisuudesta kehittämällä sitä ennakoivasti ja strategisesti asiantuntijuutemme kautta. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Sidosryhmiimme lukeutuvat muun muassa Keski-Suomen kunnat, maakunnalliset toimielimemme, koulutus- ja tutkimuslaitokset, yritykset, järjestöt, muut kehittämisorganisaatiot ja ministeriöt. Toimimme myös useissa kansainvälisissä verkostoissa.

Olemme yhdistäneet Keski-Suomessa aluekehittämisen ja maakuntakaavoituksen sekä muun alueidenkäytön, kuten liikennejärjestelmäsuunnittelun, kokonaisvaltaiseksi ja vaikuttavaksi maakunnan kehitystyöksi. Teemme työtämme maakunnallisilla kehittämissuunnitelmilla, kehitysrahoituksella, verkostotyöllä ja yhteiskunnallisella vaikuttamisella.


 

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

Aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi