Ennakko: Maakuntahallitus päättää lisärahoituksesta koronaepidemian vaikutusten hillintään Keski-Suomessa pe 28.8.

Ajankohtaista • 24.8.2020 | Ks-liitto

Syksyn ensimmäisessä kokouksessaan Keski-Suomen maakuntahallitus päättää maakuntaan kohdistettavasta 193 000 euron lisärahoituksesta koronaepidemian vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Rahoitus on tarkoitettu keväällä jaetun Keski-Suomen liiton koronatuen jatkoksi ja sillä pyritään minimoimaan pandemian vaikutuksia maakunnan yritystoimintaan.

Keski-Suomen liitto suunnittelee koronatuen jatkuvaa hakua joulukuun loppuun saakka. Edellisen haun tavoin tulevaa hakua suunnitellaan kohdistettavaksi kunnille, kehittämisyhtiöille, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille.

Rahoitus saatiin, kun Keski-Suomen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa muuttaa liiton vuoden 2020 talousarviota siten, että Keski-Suomen kehittämisrahastoon siirrettiin 193 000 euron lisäavustus.

 

Ohjausryhmä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston suunnitteluun

Keski-Suomi on nostettu eduskunnan valiokuntakäsittelyssä mahdolliseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund) saajaksi. Keski-Suomen maakuntahallitus asettaa tulevassa kokouksessaan ohjausryhmän JTF-rahaston suunnittelua varten sekä määrittelee sen työskentelyn tavoitteet ja puitteet.

Maakuntajohtajan ehdotuksen mukaan ohjausryhmän tavoitteena on vahvistaa luottamusta Keski-Suomen kykyyn siirtyä oikeudenmukaisesti ja sosiaalisesti tasapainoisesti kohti hiilineutraalia maakuntaa sekä käynnistää uuden rahaston toiminta maakuntatasolla ripeästi ja laajassa yhteistyössä.

JTF on osa Euroopan komission esittämää mekanismia, jolla pyritään saavuttamaan vihreän kasvun politiikkaa ja vuoteen 2050 asetetun EU:n ilmastoneutraaliuden tavoite. Rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa. Komissio ehdottaa maaraportissaan, että Suomi keskittäisi rahaston toimet Itä- ja Pohjois- Suomeen, mutta eduskunnan valiokuntakäsittelyssä on nostettu mahdollisiksi kohdealueiksi Keski-Suomen lisäksi myös Etelä-Pohjanmaa ja Satakunta.

 

Lisää kunnianhimoa alueelliseen metsäohjelmaan

Maakuntahallitus antaa kokouksessa lausuntonsa Keski-Suomen alueellisen metsäohjelman 2021 – 2025 luonnoksesta. Alueellinen metsäohjelma on merkittävä asiakirja Keski-Suomelle, jolle metsät ovat tärkeitä esimerkiksi metsäbiotalouden, työllisyyden, ilmastonmuutoksen hillinnän, matkailun ja virkistyksen näkökulmasta.

Maakuntahallitukselle esitettävä lausuntoluonnos kannustaa ohjelmaa muun muassa tunnistamaan maakuntaohjelman muita kärkiä biotalouden lisäksi sekä tavoittelemaan entistä kunnianhimoisempia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun liittyen.

 

Tutustu kaikkiin kokouksessa käsiteltäviin asioihin täällä.

 

Lisätietoja:

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Harri Turkulainen
vs. hallintopäällikkö
040 359 1446
harri.turkulainen[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!