Ennakko: maakuntahallituksen kokous 29.1.2021

Ajankohtaista Tiedotteet • 25.1.2021 |

Keski-Suomen maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään perjantaina 29.1. Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan maakuntahallitus päättää muun muassa kahdesta hankerahoituksesta.

Ensimmäisenä hankerahoituskohteena on Visit Jyväskylän Lakeland – Jyväskylä Region 2019-2021. Hankkeen päätavoitteena on lisätä alueen tunnettavuutta sekä kehittää mukana olevien yritysten kansainvälisiä tuotteita, palveluita ja myyntiä vastaamaan saksankielisen Euroopan ja Japanin tarpeita yhteistyössä Western Lakeland kumppaneiden ja Visit Finlandin kanssa.

Toisena rahoituskohteena on Business Jyväskylän Kivijalat kuntoon -hanke. Kivijalkakaupat ovat jo jonkin aikaa olleet ongelmissa lähes kaikissa kuntakeskuksissa. Koronapandemia on erityisesti vahvistanut tätä kehitystä. Hankkeen avulla pyritään kehittämään erilaisia malleja keskustojen yritysten elinvoiman parantamiseksi sekä vahvistamaan elinvoimaisia kaupunkikeskustoja. Hankkeella on todettu tarve ja suunnitelmassa on johdonmukaisia kehitystoimenpiteitä.

Maakuntahallitus käsittelee perjantain kokouksessa Länsi-Suomen liikennestrategian seurannan ja koordinoinnin järjestämisen. Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia asemoituu maakunnallisen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin. Sen roolina on tunnistaa ja linjata maakunnille yhteisiä tarpeita viestittäväksi valtakunnalliselle tasolle. Yhteisen strategian vaikutus näkyy jo muun muassa 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmän valmisteluversiossa.

Kokouksessa linjataan Keski-Suomen kehittämisrahaston käyttö, talousarvion käyttösuunnitelma ja  tiedonhallintamallia varten tarvittava kartoitus- ja suunnittelutyö.

Maakuntahallitus käsittelee kokouksessaan Keski-Suomen liiton uuden asiakirjajulkisuuskuvauksen, asiakirjahallinnon toimintaohjeen sekä asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet.  Lisäksi kokouksessa Suomenselän kuntaliitoksen tilannekatsauksen pitää Eero Laesterä, FCG Oy:stä.

Vallitsevien suositusten takia kokous toteutetaan etäkokouksena.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

Lisätietoja:

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Harri Turkulainen
vs. hallintopäällikkö
040 359 1446
harri.turkulainen[at]keskisuomi.fi