Maakunnan yhteistyöryhmässä käsiteltiin 12.5. hyvinvointialueen strategiaa

Ajankohtaista • 13.5.2022 | Jenni Isopahkala

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksessa käsiteltiin eilen 12.5.2022 tulevan hyvinvointialueen strategiaa. Strategia linjaa aluevaltuuston tahtotilan tulevan hyvinvointialueen toiminnasta, tulevaisuuden suunnasta ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Se on myös perustana hyvinvointialueen talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa.  

 ‒ Hyvinvointialueen strategialuonnos pohjautuu Keski-Suomen strategiaan. Sen arvoissa näkyvät ihmislähtöinen ja yhdenvertainen kohtaaminen, avoin yhteistyö ja vastuullisuus, kertoi hyvinvointialueen projektijohtaja Erkki Nikkilä.   

Maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli aktiivisesti strategialuonnoksesta ja kiitteli prosessin osallistavasta tavasta. Kevään aikana on osallistettu monipuolisesti paitsi eri sidosryhmiä myös maakunnan asukkaita. 

‒ Useissa puheenvuoroissa korostui kuntien kanssa tehtävän yhteistyön merkitys. Myös pk-yrittäjyyden ja julkisten hankintojen aluetaloutta vahvistavien vaikutusten huomioimista pidettiin tärkeänä, tiivisti MYR:n puheenjohtaja Mikko Tiirola ryhmän evästyksiä. 

Ensimmäisen vaiheen strategiaosio valmistuu aluevaltuuston 14.6.2022 kokouksen käsiteltäväksi. 

Kokouksessa kuultiin myös käynnissä olevasta ADDVA-hankekokonaisuudesta (ADDing Value), jota on rahoitettu sekä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) että Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hankekokonaisuutta esitteli Jyväskylän ammattikorkeakoulun teollisuustekniikan johtava tutkija Matti Kurki. Hänen mukaansa hankkeissa autetaan pk-yrityksiä hyödyntämään robotiikkaa ja moderneja tekoälyratkaisuja eri tavoin muun muassa koulutuksen ja testauksen keinoin. Laajempana tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen materiaaliteknologian, valmistusteknologian ja automaatioteknologian robotisoitu tutkimus- ja tuotekehityskeskus uudistuvan teollisuuden tarpeisiin. 

Kokouksen esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton verkkosivuilla. 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä. 

Lisätietoja: 

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Pirjo Peräaho
aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi 

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine(at)keskisuomi.fi 

Hannu Koponen (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi