Keski-Suomeen liityntäpysäköintistrategia ohjaamaan yhteistä suunnittelua

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 14.6.2022 |

Keski-Suomen liityntäpysäköintistrategia korostaa matkaketjuja ja yhteistyön roolia maakunnan joukkoliikenteen kehittämisessä. Strategia antaa Keski-Suomelle hyvät edellytykset edistää vähäpäästöistä liikennejärjestelmää, joka on entistä useamman tavoitettavissa. Liityntäpysäköintistrategia tarjoaa alueen toimijoille suuntaviivat, joiden avulla ne voivat kohdentaa toimenpiteitään yhteistyössä järkevällä ja tehokkaalla tavalla.

Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki ovat saaneet valmiiksi liityntäpysäköinnin kehittämistä ohjaavan strategian. Strategian tärkeimpiä linjauksia on viisi:

  1. Liityntäpysäköinti kytkee kaikki Keski-Suomen kunnat joukkoliikenteen pariin
  2. Liityntäpysäköinti vähentää liikenteen päästöjä
  3. Liityntäpysäköinti mahdollistaa yhteydet Keski-Suomesta ulospäin
  4. Liityntäpysäköintiä kehitetään siellä, missä sillä on suurin vaikuttavuus
  5. Liityntäpysäköinti tukee kaupallisia palveluita ja lisää alueiden houkuttelevuutta

Linjaukset kuvaavat liityntäpysäköinnin merkitystä osana ihmisten jokapäiväisiä ja harvemmin tehtyjä matkoja. Keski-Suomessa joukkoliikenne on kilpailukykyinen kulkumuoto vain Jyväskylän sisällä ja merkittävimmillä yhteyksillä kuntien välillä.

– Panostamalla tärkeimpien joukkoliikenteen solmupisteiden liityntäpysäköintiin, voidaan joukkoliikenteeseen liittyä jatkossa entistä laajemmalta alueelta niin pyörällä, autolla kuin muillakin kulkutavoilla, sanoo hanketta ohjannut vs. suunnittelujohtaja Hanna Kunttu Keski-Suomen liitosta.

Työssä liityntäpysäköinti tunnistettiin osaksi asukkaiden palvelutarjontaa, ja merkittävimmät joukkoliikenteen solmupisteet voivat jatkossa olla useiden palveluiden keskittymiä ja luoda liikkumisen keskuksia ympäri maakuntaa.

– On kuitenkin selvää, ettei liityntäpysäköinti voi yksin ratkaista liikkumisen tarpeita, vaan sen ohella pitää panostaa myös joukkoliikenteen, kulkuyhteyksien, informaation, esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämiseen, toteaa liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila Jyväskylän kaupungilta.

Työssä tunnistettiin yhteensä 44 liityntäpysäköintikohdetta, joihin panostamalla kunnat, kaupungit ja ELY-keskus voivat aidosti parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Valtakunnallisesti tärkeinä kohteina tunnistettiin Jyväskylän Matkakeskus sekä Jyväskylän lentoasema, jotka kytkevät Keski-Suomen tärkeimpien rata- ja lentoyhteyksien verkostoon. Seudullisesti tärkeitä kohteita taas ovat Jämsä, Muurame, Keuruu ja Äänekoski. Loput kohteet ovat joko paikallisia tai pienimuotoisia liityntäpysäköintipaikkoja.

Tutustu aiheeseen lisää

Keski-Suomen liityntäpysäköintistrategia raportti
Keski-Suomen liityntäpysäköintistrategia esittelyaineisto 2022
Keski-Suomen iityntäpysäköintistrategia pysäkkikortit 2022

Lisätiedot

Hanna Kunttu
vs. suunnittelujohtaja,
Keski-Suomen liitto
040 591 5901

Hannu Onkila
liikennejärjestelmäpäällikkö
Jyväskylän kaupunki
050 471 8300

Tapio Kinnunen
projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy
050 325 2984