Digitalous

Digitalisaatio luo puitteet muutosten onnistumiselle

 

 

Keski-Suomi on vahva digimaakunta. Maakunnassamme on vankkaa digitalouden osaamista ja keskisuomalaiset kouluttavatkin uusia digiosaajia yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin. 

Keski-Suomesta löytyy myös kansainvälisen tason kyberturvallisuuden innovaatiokeskittymä ja osaamiskeskus, jonka osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa kyber, tekoäly, tietoliikenne robotiikka, IoT ja 3D-tulostus.

Keskuskaupunkimme Jyväskylä on saavuttanut kansallisella ja kansainvälisellä tasolla maineen kyberturvallisuusosaamisen kaupunkina ja alan edelläkävijänä, johon syntyy uusia yrityksiä ja joka houkuttelee myös ulkomaisia yrityksiä sijoittumaan maakuntaan.


Keski-Suomen ICT-strategia

Keski-Suomen ICT-strategian mukaan “Keski-Suomi on maan johtavia ICT-maakuntia, jossa ICT:n mahdollisuudet on hyödynnetty tehokkaalla, turvallisella ja kestävällä tavalla”.

Keski-Suomi on yksi Suomen johtavista ICT-maakunnista. Maakunnassamme on hyödynnetty ICT:n mahdollisuudet tehokkaalla, turvallisella ja kestävällä tavalla.

Keski-Suomen maakunnallinen ICT-strategia päivitettiin vuonna 2013. ICT-strategian toimeenpanoa on tuettu ”Keski-Suomen ICT-strategian toteutus Keski-Suomen liitossa” hankkeella, joka päättyi 31.5.2015. Hanke toteutti strategiassa Keski-Suomen liitolle vastuutettuja toimenpiteitä.

Keski-Suomen digitalisaatio strategian esiselvitys

Tässä esiselvityksessä on koottu digitalisaatioon liittyvät teknologiat ja arvioitu eri Keski-Suomen toimialueilla miten merkittävä kukin teknologia on tällä hetkellä sekä vuonna 2030 ja 2040 eri yritysten toimialoilla sekä julkisella sektorilla. Keski-Suomi vastaa Suomea pienoiskoossa väestöltään noin 270.000 eli noin 1/20 osa Suomea. Ikärakenne ja yritystoiminta vaihtelevat suuresti eri Keski-Suomen seutukunilla. Koulutuksen monipuolisuus ja maakunnan kokokoon nähden merkittävästi suurempi osuus valtakunnan koulutusvolyymista on merkittävä voimavara. Keski-Suomeen muuttaa runsaasti opiskelijoita yliopistoon, ammattikorkeakouluun ja ammatilliseen koulutukseen. Tämä on merkittävä voimavara maakunnalle.

Maakunnan tulevaisuuskehityksen kannalta kriittisiksi teknologian alueiksi on tunnistettu seuraavat:

 1. Massadata ja tietoaltaat
 2. Tekoälysovellutukset
 3. Tekoälypohjaiset datankäsittelytekniikat
 4. Esineiden Internet (IoT) ja sensorinen data
 5. Älysopimukset
 6. Robotiikka ja autonomiset järjestelmät
 7. Tietoturva/kyberturvallisuus
 8. Digitaaliset palvelualustat
 9. Simulointi ja digitaaliset tuotemallit (digitaaliset kaksoset)
 10. Digitalisaatioon liittyvät tietoliikennetekniikat
 11. kiinteät tietoliikenneyhteydet: kuituverkot
 12. langattomat yhteydet 4G, 5G ja 6G
 13. satelliittiteknologia

 

Oheisessa liitetiedostossa Keski-Suomen digitalisaatio strategian esiselvitys

Lue lisää:

Laajakaistahankkeet

Kuntayhteistyö

 


 

Tietosuoja, lue lisää täältä!

Tietosuoja