Maakuntajohtajan maisemia (Osa 1)

2022 Ajankohtaista Blogi • 13.12.2022 | Pekka Hokkanen

Turvallisuus nousi aluekehittämisen ytimeen

Turvallisuus on kaiken perusta. Sujuva arki, hyvinvointi ja elinvoimaisuus rakentuvat turvallisuudelle. Koronapandemia koettiin terveysturvallisuuden uhkana. Ukrainan sota nosti erityisellä tavalla esiin kokonaisturvallisuuden. Vaikka Suomeen ei kohdistu mikään erityinen uhka, turvallisuuttamme ja toimintakykyämme saatetaan mitata moninaisin toimin; hybridivaikuttamisen repertoaari on laaja. Kokonaisturvallisuuden kaikki osa-alueet ja huoltovarmuus ovat tärkeitä, jotta voimme elää kaikissa olosuhteissa rauhallista ja turvallista elämää – myös täällä Keski-Suomessa.

Kokonaisturvallisuuden perusta on eri viranomaisten ja organisaatioiden mutkaton yhteistoiminta sekä järjestöjen vahva rooli. Tämä näkyy hienosti myös Keski-Suomessa, meillä nämäkin asiat tehdään yhdessä. Maakunnan turvallisuus- ja terveysviranomaisten, lukuisten julkisten toimijoiden sekä huoltovarmuuden keskeisten elinkeinoelämän toimijoiden muodostama Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta (KSTURVA) on tiivistänyt yhteistoimintaansa sekä luonut ja jakanut jatkuvaa tilannekuvaa, yhteistä maakunnallista turvallisuuden tilanneymmärrystä. Puheenjohtamani KSTURVA sovittaa yhteen maakunnan kokonaisturvallisuutta ja kehittää yhteistä varautumistamme ja huoltovarmuutta niin maanpuolustuksen kuin lukuisten siviilitoimialojen piirissä.

Ukrainan sota on nostanut turvallisuuden ja huoltovarmuuden kysymykset aluekehittämisen ytimeen. Keski-Suomen vahva kyberosaaminen, maakunnan merkittävä puolustusteollisuus sekä puolustusvoimien läsnäolo ovat tulleet osaksi tämän ajan keskisuomalaista aluekehittämistä. Huoltovarmuuden ja omavaraisuuden vaateet näkyvät erityisesti energian ja ruoan tuotannon ratkaisuissa. Merkittävänä vientiteollisuuden maakuntana geopoliittiset käänteet ja kansainvälisen kaupan häiriötilat ovat meille todellisia uhkakuvia. Keskeinen ja strateginen sijaintimme vaikuttaa suoraan myös liikenteen huoltovarmuuteen ja saavutettavuuteen. Keski-Suomen maineikas osaaminen, koulutus ja tutkimus vaativat myös huoltovarmuudellisen tarkastelun.

Keskisuomalaista edunvalvontaa tehdään sormet ajan valtimolla. Kokonaisturvallisuus ja huoltovarmuus ovat yhtäältä edunvalvontamme pääteemoja ja toisaalta perusteluja monelle Keski-Suomelle tärkeälle asialle, kuten kyberturvallisuuden koulutuspaikkojen lisäämiselle tai liikenteen infrahankkeiden toteuttamiselle. Tämä näkyy vahvasti myös Keski-Suomen liiton hallitusohjelmatavoitteissa. Keski-Suomi tarjoaa ratkaisuja ja vastauksia moniin globaaleihin ja kansallisiin ongelmiin, joissa tarvitaan ihmisen, luonnon ja talouden sopusointua – kokonaisturvallisuutta unohtamatta.

Maakuntajohtaja Pekka Hokkasen ajatuksia julkaistaan joka toinen kuukausi Keskisuomalainen-lehden Vierailija-palstalla ja Keski-Suomen liiton Maakuntajohtajan maisemia -blogissa. Tämä 13.12.2022 julkaistu kolumni on sarjan ensimmäinen.