Uusia työntekijöitä toimistolla

2023 Ajankohtaista • 25.5.2023 | Jenni Isopahkala

Poikkeuksellisen vilkkaat hankerahoituksen ajat ovat tuoneet tullessaan Keski-Suomen liittoon uusia osaajia.

Outi Leppäkangas, kehittämispäällikkö
(JTF-rahoitus) Outi Leppäkangas

Rahoituksen kehittämispäällikön uudessa tehtävässä on toiminut kevään ajan hallintotieteiden maisteri Outi Leppäkangas. Hän siirtyi Keski-Suomen liiton palvelukseen Jyväskylän kaupungin hallintosuunnittelijan tehtävistä. Leppäkangas on työskennellyt aikaisemmin ohjelmapäällikkönä Etelä-Savon liitossa, maakuntaohjelman valmistelutehtävissä Etelä-Pohjanmaan liitossa sekä ylitarkastajana Maaseutuvirastossa. Vankka kokemus onkin luonut hyvän pohjan nykyiseen työhön, jossa painopisteenä on erityisesti Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahoituksen asiantuntijatehtävät.

Vapaa-ajallaan Leppäkangas hurauttaa usein perheensä kanssa reippailemaan lähialueen luontopoluille ja vesistöjen ääreen.

 

 

Nina VuorisaloNina Vuorisalo, maksatus- ja talousasiantuntija

Maksatus- ja talousasiantuntijan uutta tehtävää hoitaa puolestaan kauppatieteiden maisteri Nina Vuorisalo. Hän siirtyi Keski-Suomen liittoon Joensuusta, Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Vuorisalo on työskennellyt valmistumisensa jälkeen yritystukien ja hankkeiden maksatusten parissa ja myös Keski-Suomen liitossa työn pääpaino on maksatushakemusten käsittelyssä.

Työn ulkopuolella Vuorisalon ajasta suuren osan täyttää berninpaimenkoira Nano, jonka kanssa on mukava tutustua Keski-Suomen maisemiin ja keskisuomalaisiin.

 

 

Pirita Huotari, energia-asiantuntija
(GIA ja Promoter -hankkeet) Pirita Huotari

Energia-asiantuntijan työssä aloitti toukokuussa diplomi-insinööri Pirita Huotari, jolla on monipuolinen työkokemus erilaisista teollisuuden ja konsultoinnin tehtävistä. Viimeisimmäksi Huotari työskenteli johdon konsulttina Fisher International -yhtiössä.

Huotari vastaa Keski-Suomen liitossa kansainvälisistä GIA (Green Industrial Areas)  ja Promoter (Promoting territorial strategies for sustainable mobility through green energy prosumer hubs) -hankkeista. GIA-hanke tähtää nimensä mukaisesti teollisuusalueiden ja yrityspuistojen vihreään siirtymään ja Promoter-hankkeella edistetään vihreän energian tuotantoa paikallisella tasolla tukemaan kestävää liikkumista.

Vastapainoa työlleen Huotari saa Nuorkauppakamarin ja puutarhanhoidon parista.

 

Olemme asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 30 osaajaa monipuolisilla koulutus- ja työtaustoilla. Ydintehtävämme on kehittää koko Keski-Suomea. Olem­me Kes­ki-Suo­men yh­tei­sen ke­hit­tä­mis­tah­don muo­dos­ta­ja, st­ra­te­gi­nen ke­hit­tä­jä ja en­na­koi­va ver­kos­to­vai­kut­ta­ja. Ra­ken­nam­me Kes­ki-Suo­mes­ta ve­to­voi­mais­ta maa­kun­taa, jos­sa on työ­tä ja toi­meen­tu­loa, viih­tyi­sä asui­nym­pä­ris­tö, su­ju­vat pal­ve­lut ja lii­ken­neyh­tey­det, elä­vä kult­tuu­ri ja puh­das, mo­ni­muo­toi­nen luon­to.