Edustajainkokous

 

Järjestämme Keski-Suomen jäsenkuntien edustajainkokouksen neljän vuoden välein. Edustajainkokous kutsutaan koolle mahdollisimman pian kuntavaalien jälkeen. Nyt voimassa olevan perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta saa yhden edustajan jokaista alkavaa neljää tuhatta asukasta kohti. Edustajien tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. 

Edustajainkokouksen keskeisin tehtävä on valita maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet kunnallisvaalikaudeksi. Edustajainkokousmenettely välittää maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätöksentekoon jäsenkuntien äänestäjien poliittisen tahdon, jonka he ovat kunnallisvaaleissa ilmaisseet. Edustuksellisuudessaan maakunnanliitto poikkeaa kaikista muista maakunnallisista organisaatioista.


 

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Harri Turkulainen

Harri Turkulainen

Vs. hallintopäällikkö

040 359 1446

harri.turkulainen[at]keskisuomi.fi