Edustajainkokous

 

Järjestämme Keski-Suomen jäsenkuntien edustajainkokouksen neljän vuoden välein. Edustajainkokous kutsutaan koolle mahdollisimman pian kuntavaalien jälkeen. Nyt voimassa olevan perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta saa yhden edustajan jokaista alkavaa viittä tuhatta asukasta kohti. Edustajien tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. 

Edustajainkokouksen keskeisin tehtävä on valita maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet kunnallisvaalikaudeksi. Edustajainkokousmenettely välittää maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätöksentekoon jäsenkuntien äänestäjien poliittisen tahdon, jonka he ovat kunnallisvaaleissa ilmaisseet. Edustuksellisuudessaan maakunnanliitto poikkeaa kaikista muista maakunnallisista organisaatioista.


 

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!